YABANİ VE YENİLEBİLİR BİR MANTAR OLAN LACTARIUS EUCALYPTI O. K. MILL & R. N. HILTON’ DAN POLİFENOL OKSİDAZIN SAFLAŞTIRILMASI VE KARAKTERİZASYONU


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Karadeniz Teknik Üniversitesi, Turkey

Approval Date: 2014

Student: İLKSEN KUYUMCU

Principal Consultant (For Co-Consultant Theses): YAKUP KOLCUOĞLU