Tek Akciğer Ventilasyonu Yapılan Torasik Cerrahilerde Propofol İle Yapılan Total İntravenöz Anestezi ve Sevofluran İnhalasyon Anestezisinin Oksidatif Stres Üzerine Olan Etkilerinin Karşılaştırılması


Thesis Type: Expertise In Medicine

Institution Of The Thesis: Karadeniz Teknik Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Anesteziyoloji ve Reanimasyon, Turkey

Approval Date: 2012

Student: SELMA FİŞ TOPALOĞLU

Principal Supervisor (For Co-Supervisor Theses): DAVUT DOHMAN