Beyin Kaynaklı Nörotrofik Faktör (BDNF) heterozigot farelerde yüksek yağlı diyetin bazı adipokinlerin gen ekspresyonları üzerine etkisinin incelenmesi


Thesis Type: Doctorate

Institution Of The Thesis: Karadeniz Teknik Üniversitesi, Turkey

Approval Date: 2017

Student: İmran İnce

Co-Consultant: İSMAİL ABİDİN