Sağlık hizmetlerinde ekonomik değerlendirme: Lomber Disk Hernisi tedavisinde cerrahi girişim ve fizik tedavinin maliyet etkililik analizi


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Ordu University, Instıtute Of Health Scıences, Turkey

Approval Date: 2021

Thesis Language: Turkish

Student: DENİZ GÜNEŞ

Supervisor: Sedat Bostan