FARKLI HETEROHALKALAR İÇEREN HİBRİT MOLEKÜLLERİN SENTEZİ VE ANTİMİKROBİAL AKTİVİTELERİNİN İNCELENMESİ


Thesis Type: Doctorate

Institution Of The Thesis: Karadeniz Teknik Üniversitesi, Turkey

Approval Date: 2011

Student: Deniz ŞAHİN

Principal Consultant (For Co-Consultant Theses): AHMET DEMİRBAŞ