Yabani ve Yenilebilir Bir Mantar Türünden İzole Edilen Polifenol Oksidaz Aktivitesinin Tayini ve Karakterizasyonu


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Karadeniz Teknik Üniversitesi, Turkey

Approval Date: 2006

Student: Emine ŞAHİN

Principal Consultant (For Co-Consultant Theses): AHMET ÇOLAK