Yabani ve Yenebilir Bir Mantar Türünde Lipaz/Esteraz Aktivitesinin Tayini ve Karakterizasyonu


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Karadeniz Teknik Üniversitesi, Turkey

Approval Date: 2006

Student: Yasemin CAMEDAN

Principal Consultant (For Co-Consultant Theses): AHMET ÇOLAK