AR-GE Faaliyetleri ve İhracat Arasındaki Nedensellik İlişkileri: OECD Ülkeleri Üzerine Bir Uygulama


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Karadeniz Teknik Üniversitesi, Turkey

Approval Date: 2012

Student: Vildan Yavuz

Principal Consultant (For Co-Consultant Theses): MUSTAFA KEMAL DEĞER