SÜRDÜRÜLEBİLİR YAPI MALZEMESİ VE YAPI ELEMANI OLARAK BAMBUNUN KULLANIMINA YÖNELİK BİR MODEL ÖNERİSİ: DOĞU KARADENİZ ÖRNEĞ


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Karadeniz Technical University, Mimarlık Fakültesi, Mimarlık Bölümü, Turkey

Approval Date: 2021

Thesis Language: Turkish

Student: Didem Bayraktar Marangoz

Supervisor: Özlem Aydın

Abstract:

Gelişen ve değişen dünyanın beraberinde getirdiği çevresel sorunlara çözüm niteliği  taşıyan “enerjinin korunumu” ilkesi, diğer sektörlerde olduğu gibi inşaat sektöründe de  büyük önem arz etmektedir. Enerjinin etkin bir şekilde kullanılıp korunması ilkesiyle oluşturulan tasarımlar için sürdürülebilir yapı malzemelerine olan ihtiyaç giderek  artmaktadır. 21. yüzyılın yeşil çeliği olarak adlandırılan bambu, hızla yenilenebilir, tekrar  kullanılabilir, dayanıklı ve düşük gömülü enerjiye sahip olmasıyla sürdürülebilir ve ekolojik bir yapı malzemesidir. Aynı zamanda alternatif olabilecek ahşap, çelik, beton gibi yapı  malzemelerinden üstün bazı mekanik özellikleri bulunmaktadır. Bambunun, ülkemizdeki  ormansızlaşmanın artmasına ve Doğu Karadeniz bölgesinde bolca kullanılan ahşabın orman  yasalarından dolayı etkin şekilde yararlanılamaması problemine çözüm sunacağı  düşünülmektedir. Çalışma kapsamında, ülkemizde bambunun yapı malzemesi olarak kullanımını yaygınlaştırmak ve kaynak yetersizliğinin önüne geçmek istenmiştir. 

Bu çalışmada, Doğu Karadeniz bölgesi kırsal turizm alanlarına yeni ve farklı bir  anlayış kazandıracağı hedeflenen, bölgede yetiştirilen fakat yapı malzemesi olarak kullanımı  olmayan bambunun, yapı malzemesi olarak değerlendirilmesi yapılmıştır. Aynı zamanda  geleneksel bambu yapı yapım tekniklerinden belirlenen detaylar doğrultusunda, Rize ili  Pazar ilçesi, Soğuksu mevkiinde bulunan bambu ormanındaki bambulardan Doğu Karadeniz  bölgesi kırsal turizm bölgelerinde geçici konaklama birimleri için 5,30 x 5,30m boyutlarında  model önerisi yapılmıştır. Modelin plan, kesit, görünüş, sistem planı-kesiti- görünüşü ve nokta detayları uygulama projesi olarak çizilerek kaynak oluşturulmuştur.

Anahtar Kelimeler: Bambu, Sürdürülebilir malzeme, Doğu Karadeniz, Detay, Model