İklime Duyarlı Kentsel Tasarım Rehberi: Trabzon Kenti Örneği


Thesis Type: Doctorate

Institution Of The Thesis: Karadeniz Technical University, Fen Bilimleri Enstitüsü, Turkey

Approval Date: 2022

Thesis Language: Turkish

Student: Elif ÖZTÜRK

Supervisor: Derya Elmalı Şen