Tarihi köprülerin dinamik analizlerinin deneysel ve sonlu elemanlar yöntemleri ile incelenmesi


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Turkey

Approval Date: 2016

Student: Maksut KURT

Principal Supervisor (For Co-Supervisor Theses): KEMAL HACIEFENDİOĞLU