Türkiye’de Yaban Hayatı Geliştirme Sahaları’nda Yönetim ve Gelişme Planları


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Karadeniz Teknik Üniversitesi, Turkey

Approval Date: 2012

Student: Ahmet Arpacık

Principal Consultant (For Co-Consultant Theses): ŞAĞDAN BAŞKAYA