Eğitim Bilgileri

Eğitim Bilgileri

 • 1992 - 1996 Doktora

  Karadeniz Teknik Üniversitesi, Sbe, İktisat, Türkiye

 • 1989 - 1992 Yüksek Lisans

  İstanbul Üniversitesi, Sbe, Para Banka, Türkiye

 • 1985 - 1989 Lisans

  Marmara Üniversitesi, İibf, İktisat, Türkiye

Yaptığı Tezler

 • 1996 Doktora

  Kayıtdışı Ekonominin Bazı Makro Ekonomik Değişkenler Üzerindeki Etkileri Ve Crowding Out

  Karadeniz Teknik Üniversitesi, Sbe, İktisat

 • 1989 Yüksek Lisans

  Dünyada ve Türkiye'de Kıyı Bankacılığı

  İstanbul Üniversitesi, Sbe, Para Banka

Yabancı Diller

 • B1 Orta İngilizce

Sertifika, Kurs ve Eğitimler

 • 2005Proje Hazırlama

  Eğitim Yönetimi ve Planlama , Atatürk Üniversitesi