Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Economic valuation of soil erosion in a semi and area in Turkey

AFRICAN JOURNAL OF AGRICULTURAL RESEARCH, cilt.5, sa.1, ss.1-6, 2010 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Akademik Filiz İşletmelere İlişkin Bölgesel İnovasyon Rekabet Endeksi: Türkiye Düzey 1 Bölgeleri Örneği

The Journal of International Scientific Researches, cilt.2017, sa.2, ss.24-34, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Özelinde Akademik Filiz İşletmelerin Kuruluşunu Etkileyen Faktörlerin Belirlenmesi: Türkiye Örneği

Karadeniz Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Dergisi, cilt.7, sa.14, ss.485-500, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Küresel Güç Olgusu ve Fakirliğin AzaltılmasındaGöçün rolü

Avrasya Sosyal Araştırmalar Dergisi, cilt.4, sa.10, ss.35-53, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

TÜRKİYE DE ENERJİ TÜKETİMİ VE EKONOMİK BÜYÜME ARDL SINIR TESTİ YAKLAŞIMI

Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, cilt.38, sa.2, ss.269-285, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Diaspora as The Instrument of Humane Capital

International Journal of Business and Social Research, cilt.2, sa.5, ss.94-104, 2012 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Ekonomik Büyüme Aracı Olarak Bilgi Yayılımları ve İnovasyon

Bilgi Ekonomisi ve Yönetimi Dergisi, cilt.3, sa.2, ss.95-110, 2008 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Yeni Ekonomi ve İktisat Bilimi

Liberal Düşünce, 2008 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

KAYITDIŞI EKONOMİ VE İKTİSADİ DALGALANMALAR İLİŞKİSİ TÜRKİYE 1968 2005

Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, cilt.17, sa.3, ss.211-228, 2008 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Küresel Göç Olgusu ve Fakirliğin Azaltılmasında Göçün Rolü

ASEAD II. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi, Antalya, Türkiye, 21 - 23 Ekim 2017, ss.26

Üniversite sanayi işbirliği ve akademik girişimcilik

İnovasyon 2023 Sempozyumu AR-GE ve İnovasyon, Elazığ, Türkiye, 24 - 25 Nisan 2015, ss.7-19

Üniversite Sanayi İşbirliği ve Akademik Girişimcilik

İnovasyon 2023 Sempozyumu, Elazığ, Türkiye, 24 - 25 Nisan 2015, ss.7-19

Market Concentration in Turkish Journalism Sector

Challenges of The Knowledge Society-7thConference, Bucharest, Romanya, 17 - 18 Mayıs 2013, cilt.3, ss.884-892

Kitap & Kitap Bölümleri

İslam Ekonomisinde Amaç: Mikroekonomi Uygulamaları Açısından Bir Değerlendirme

Katılım Finans: Teorik ve Ampirik Çalışmalar, Kahyaoğlu, Sezer Bozkuş ve Zülfi Umut Özkara, Editör, Gazi Kitabevi, Ankara, ss.0-15, 2018

Diaspora Bonds as a New Foreign Capital Tools: A Research on the Countries Applying and Potential of the Turkish Diaspora

The Migration Conference 2017 Proceedings, Fethiye Tilbe, Elif Iskender ve Ibrahim Sirkeci, Editör, TRANSNATIONAL PRESS LONDON, Londrina, ss.354-362, 2017

Dinamik Dışsallıklar, Bilgi Yayılımları, İnovasyon ve Büyüme Etkileşimi: Türkiye’nin Mevcut Durumu

Eski Yeni Ekonomi, "Kalça A.", Editör, Element Yayınları, İstanbul, ss.51-93, 2008

Dijital Bölünme Fırsat mı Tehdit mi?

Bilgi Ekonomisi, Nihal Kargı, Editör, Başak Matbaacılık, Ankara, ss.239-263, 2006