Education Information

Education Information

 • 1994 - 1998 Doctorate

  Karadeniz Technical University, -, İktisat, Turkey

 • 1992 - 1994 Postgraduate

  Karadeniz Technical University, -, İktisat, Turkey

 • 1987 - 1991 Undergraduate

  Ankara University, Siyasal Bilgiler Fakültesi, İktisat, Turkey

Dissertations

 • 1998 Doctorate

  Fiyat İstikrarının Sağlanmasında Merkez Bankasına Alternatif Bir Yaklaşım Olarak Para Kurulu ve Türkiye'de Uygulanabilirliği Üzerine Bir Araştırma

  Karadeniz Technical University, -, İktisat

 • 1994 Postgraduate

  Merkez Bankacılığı ve Merkez Bankalarının Bağımsızlığı Sorunu: Türkiye ve Amerika Birleşik Devletleri Örnek Olayı

  Karadeniz Technical University, -, İktisat

Certificates, Courses and Trainings

 • 2015Akademik Düzeyde Bilimsel Araştırma Projesi Hazırlama Eğitimi

  Education Management and Planning , Karadeniz Teknik Üniversitesi Proje Destek Birimi