Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Pediatrik Rehabilitasyon Alanında Çalışan Fizyoterapistlerin Vücut Farkındalık Düzeylerinin Vücut Yapı ve Fonksiyonları ile İlişkisi

1.Doğu Karadeniz Fizyoterapi Günleri, Fizyoterapide Multidisipliner Yaklaşımlar Sempozyumu, Trabzon, Turkey, 03 November 2022, pp.28-29

Akut İnmeli Hastalarda Kinezyolojik Bantlamanın İkili Göreve ve Dengeye Anlık Etkisi

1.Doğu Karadeniz Fizyoterapi Günleri, Fizyoterapide Multidisipliner Yaklaşımlar Sempozyumu, Trabzon, Turkey, 03 November 2022, pp.16-17

Comparison of palmar crease lengths in normal and anencephalic fetuses

20.Ulusal Anatomi Kongresi, İstanbul, Turkey, 27 - 31 August 2019, vol.13, pp.175

Hafif mental retardasyonlu bireylerde ayak deformitelerinin IQ ile ilişkisi

4. International Symposium of Clinical and Applied Anatomy (ISCAA), Ankara, Turkey, 14 - 16 September 2012, pp.55

Books & Book Chapters

Metrics

Publication

18

Citation (WoS)

17

H-Index (WoS)

2

Citation (Scopus)

19

H-Index (Scopus)

2

Project

2

Thesis Advisory

2

Open Access

2