Achievements & Reputation

Publication

39

Awards

  • August 1996 "Briketlerin Higrotermal Özelliklerinin Saptanması ve İyileştirilmesi, TÜBİTAK Hüsamettin TUĞAÇ Araştırma Ödülü, 1996 yılı Üçüncülüğü,

    TÜBİTAK