Education Information

Education Information

 • 1982 - 1987 Doctorate

  Istanbul Technical University, Fen Bilimleri Enstitüsü, Mimarlık / Mimarlık, Turkey

 • 1973 - 1978 Undergraduate

  Karadeniz Technical University, İnşaat Ve Mimarlık Fakültesi, Mimarlık, Turkey

Dissertations

 • 1987 Doctorate

  Türkiye'de higro-termik koşullar açısından dış duvarlarda yoğuşma-buharlaşma-adaptasyon sürelerinin belirlenmesi

  Istanbul Technical University, Fen Bilimleri Enstitüsü, Mimarlık / Mimarlık

Foreign Languages

 • B2 Upper Intermediate German