Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Eğimli Çatılar Konstrüksiyonlarında Havalandırma ve Yoğuşma Kontrolü

7. Ulusal Çatı&Cephe Sempozyumu, İstanbul, Turkey, 3 - 04 April 2014, pp.219-229 Creative Commons License

Binaların Isıtma ve Soğutma Yükü Hesaplamalarında Kullanılan Statik Yöntemlerin Karşılaştırılması

I.ULUSAL YAPI FİZİĞİ VE ÇEVRE KONTROLÜ KONGRESİ, İstanbul, Turkey, 13 - 14 March 2014, pp.1-12 Creative Commons License

Higrotermal Performans Açısından Duvar Konstrüksiyonu Tasarımında Bilgisayar Modellerinin Kullanımı

X. Ulusal Tesisat Mühendisliği Kongresi ve Sergisi, TESKON, İzmir, Turkey, 13 - 16 April 2011, pp.98-108 Creative Commons License

Türkiye İklim Bölgelerine Göre Yıllık Yağış Miktarının Duvar Konstrüksiyonunun Kesit Tayinine Etkisi’’

X. Ulusal Tesisat Mühendisliği Kongresi ve Sergisi, TESKON, İzmir, Turkey, 13 - 16 April 2011, pp.72-82 Creative Commons License

Investigating of The Effects on Building Energy Consumption and Life Cycle Cost of Building Envelope Alternatives

12th International Conference on Durability of Building Materials and Components - XII DBMC, Porto, Portugal, 12 - 15 April 2011, pp.381-391 Creative Commons License Sustainable Development

The Importance of Green Roofs In Sustainable Architecture

1st International Turkey&Japan Environment and Forestry Symposium, Trabzon, Turkey, 4 - 06 November 2010, pp.969-993 Creative Commons License

Kompakt Laminat Cephe Kaplama Malzemelerinin Yapı Fiziği Açısından İncelenmesi

5. Ulusal Yapı Malzemesi Kongresi ve Sergisi, İstanbul, Turkey, 3 - 05 November 2010, pp.185-195 Creative Commons License

Akıllı Camlar ve Mimaride Kullanımı

5. Ulusal Yapı Malzemesi Kongresi ve Sergisi, İstanbul, Turkey, 3 - 05 November 2010, pp.102-112 Creative Commons License

Alüminyum Kompozit Cephe Kaplama Malzemesi ve Türkiye’de ki Uygulamaları

5. Ulusal Yapı Malzemesi Kongresi ve Sergisi, İstanbul, Turkey, 03 November 2010, pp.78-89 Creative Commons License

Comparing the Energy Efficient Performances of Double Glazed Windows with Different Low-E Coatings According to Turkish Climate Regions

4th International Building Physics Conference: Energy efficiency and new approaches, İstanbul, Turkey, 15 - 18 June 2009, pp.471-482 Creative Commons License

Çatılarda İkincil Su Sızdırmazlık Tabakası Kullanımı

4. Ulusal Çatı ve Cephe Kaplamalarında Çağdaş Malzeme ve Teknolojiler Sempozyumu, İstanbul, Turkey, 13 - 14 November 2008, pp.57-64 Creative Commons License

Eğimli Çatılarda Havalandırma

4. Ulusal Çatı ve Cephe Kaplamalarında Çağdaş Malzeme ve Teknolojiler Sempozyumu, İstanbul, Turkey, 13 - 14 October 2008, pp.49-56 Creative Commons License

Altıntaş, E.,İlköğretim Dersliklerinde Termal Konfor Araştırması

VIII. Ulusal Tesisat Mühendisliği Kongresi ve Sergisi, İzmir, Turkey, 25 - 28 October 2007, pp.199-207

İlköğretim Dersliklerinde Termal Konfor Araştırması

VIII. Ulusal Tesisat Mühendisliği Kongresi ve Sergisi, İzmir, Turkey, 25 - 28 October 2007, pp.199-207

Higro-Termik Konfor ve Konfor Bileşenleri Etkileşiminde Kullanılabilecek Bir Grafik Yöntem

Yapı Fiziği Fiziksel Çevre Denetimi Kongresi, İstanbul, Turkey, 6 - 07 December 1999, pp.20-32 Creative Commons License

Hava Katmanlı Yeni Bir Briketin Kuzey ve Güney Duvarlarında Kullanımı

Yapı Fiziği Fiziksel Çevre Denetimi Kongresi, İstanbul, Turkey, 6 - 07 December 1999, pp.45-58 Creative Commons License

Yeni Briket

Yalıtım 97 Sempozyumu, Elazığ, Turkey, 15 - 16 May 1997, pp.25-40 Creative Commons License

Yeni Briket

IX. Mühendislik Sempozyumu, Isparta, Turkey, 29 - 31 May 1996, pp.58-69 Creative Commons License

Yeni Bir Briket Tasarımının Isıl ve Nemsel Davranışı

V. Uluslar arası Yapı-Yaşam 93, Bursa, Turkey, 4 - 09 May 1993, pp.102-112 Creative Commons License

Türkiye Briketlerinin Isıl ve Nemsel Davranışları

Enerji Tasarrufu Semineri, İstanbul, Turkey, 21 - 22 January 1993, pp.15-22 Creative Commons License

Significance of Opening Proportions for Conservation of Energy in Buildings

IV. International Building and Life 93 Congress Booklet, Bursa, Turkey, 12 - 17 May 1992, pp.52-63 Creative Commons License

Korumak: Neden ve Nasıl?

II. Uluslar arası Yapı-yaşam 90 Kongresi, Bursa, Turkey, 16 - 20 May 1990, pp.82-95 Creative Commons License

Ege’de Ekolojik Kültür ve Dış Mekan

Ege’de Zaman-Kültür-Mekan Sempozyumu, İzmir, Turkey, 12 - 14 April 1990, pp.28-38 Creative Commons License

Books & Book Chapters

Metrics

Publication

39

Project

1

Intellectual Property

1

Thesis Advisory

6

Open Access

31
UN Sustainable Development Goals