Achievements & Reputation

Edit Congress and Symposium Activities

 • 2019 An environmentally friendly synthesis method of 5-chloroquinolin-8-yloxy substituted phthalocyanines.

  Attendee

  Antalya, Turkey

 • 2019 Comparison of Microwave Method with Conventional Method in the Synthesis of 4-(2-(benzo[d]thiazol-2-yl)phenoxy Substituted Metallated and Unmetallated Phthalocyanines

  Attendee

  Turkey

 • 2019 A Green Chemistry Approach with Microwave Synthesis for the Phthtalocyanines Compounds

  Attendee

  Turkey

 • 2019 A Potential Method for Green Chemistry - Microwave Synthesis for the Phthtalocyanines Compounds

  Attendee

  Turkey

 • 2018 Synthesis of Tetra(3-(1,5-diphenyl-4,5-dihydro-1H-pyrazol-3-yl)phenoxy) Substituted Metallated phthalocyanines by Conventional and Microwave Irradiation Method

  Attendee

  Antalya, Turkey

 • 2016 1,2,4-Triazol Sübstitüe Grup İçeren Periferal Metalsiz, Kurşun ve Çinko Ftalosiyaninlerin Sentezi ve Yapısal Karakterizasyonları

  Attendee

  Turkey

 • 2016 Okta 1,2,4-Triazol Sübstitüe Çinko Ftalosiyanin: Sentez, Karakterizasyon, Fotofiziksel ve Fotokimyasal Davranışlarının İncelenmesi

  Attendee

  Turkey

 • 2016 Pirazol Sübstitüe Grup İçeren Yeni Falosiyaninlerin Sentezi ve Agregasyon Özelliklerinin İncelenmesi

  Attendee

  Trabzon, Turkey

 • 2015 1,2,3-Triazol Sübstitüe Grup İçeren Periferal ve Non Periferal Çinko Ftalosiyaninlerin Fotofiziksel ve Fotokimyasal Davranışlarının İncelenmesi

  Attendee

  Mersin, Turkey

 • 2015 Okta-Benzotiyazol Sübstitüe Grup İçeren Metalsiz ve Metalli Ftalosiyaninlerin Elektrokimyasal Davranışlarının İncelenmesi

  Attendee

  Mersin, Turkey

 • 2015 Fotodinamik Terapide Fotoduyarlaştırıcı Olarak Kullanılabilecek Biyoaktif Benzotiyazol Sübstitüe Grubu İçeren Ftalosiyanin Türevlerinin Fotofiziksel ve Fotokimyasal Özelliklerinin İncelenmesi

  Attendee

  Antalya, Turkey

 • 2015 Oksadiazol Sübstitüe Grubu İçeren Ftalosiyanin Türevlerinin Fotodinamik Terapide Fotoduyarlaştırıcı Olarak Kullanılabilme Potansiyellerinin Değerlendirilmesi

  Attendee

  Antalya, Turkey

 • 2013 The photophysical and photochemical properties of new unmetallated and metallated phthalocyanines bearing four 5-chloroquinolin-8-yloxy substituents on peripheral sites

  Attendee

  Trabzon, Turkey

 • 2013 Novel 4-(2-(benzo[d]thiazol-2-yl)phenoxy) substituted phthalocyanine derivatives: Synthesis, electrochemical and in situ spectroelectrochemical characterization.

  Attendee

  Trabzon, Turkey

 • 2013 Synthesis, electrochemical, in situ spectroelectrochemical and electrocolorimetric measurements of novel metal-free and metallophthalocyanines bearing oxadiazole groups at the peripheral positions

  Attendee

  Trabzon, Turkey

 • 2011 N2S4 türü makrosiklik grup taşıyan 19 üyeli yeni ftalosiyaninlerin mikrodalga yöntemi ile sentezi ve karakterizasyonu

  Attendee

  Çanakkale, Turkey

 • 2011 Triazol sübstitue grubu içeren yeni metalsiz ve metalli ftalosiyanlerin sentezi ve karakterizasyonu

  Attendee

  Çanakkale, Turkey

 • 2011 Kalkon grubu taşıyan yeni ftalosiyaninlerin sentezi ve karakterizasyonu

  Attendee

  Çanakkale, Turkey

 • 2010 Yeni Bir Ftalosiyanin ve Metal Komplekslerinin Sentezi ve Karakterizasyonu

  Attendee

  Zonguldak, Turkey

 • 2010 Makrobisiklik Grup İçeren Yeni Bir (E,E)-Dioksim, Kompleks Bileşimlerinin Sentezi, Karakterizasyonu ve Ligandların Konformasyonel Analizlerinin İncelenmesi

  Attendee

  Zonguldak, Turkey

 • 2009 N2S2O2 türü makrosiklik grup taşıyan 18 üyeli yeni (E,E)-dioksim, metal komplekslerinin sentezi ve karakterizasyonu

  Attendee

  Elazığ, Turkey

 • 2008 Yeni çözünebilir bir ftalosiyaninin sentezi ve karakterizasyonu

  Attendee

  Mağusa, Turkey

 • 2007 N2S2 türü makrosiklik grup taşıyan yeni (E,E)-dioksim, metal komplekslerinin sentezi ve karakterizasyonu

  Attendee

  Adana, Turkey

 • 2006 Yeni N2S4 donörlü 19 üyeli makrosiklik ligandların sentezi, karakterizasyonu ve ekstraksiyon özelliklerinin incelenmesi

  Attendee

  Kayseri, Turkey

Awards

 • November 2019 2nd Poster Presentation Award / An environmentally friendly synthesis method of 5-chloroquinolin-8-yloxy substituted phthalocyanines

  2. Envirochem

Citations

Total Citations (WOS): 228

h-index (WOS): 10