Education Information

Education Information

  • 1998 - 2003 Expertise In Medicine

    Ataturk University, Tıp Fakültes, Göğüs Cerrahisi, Turkey

Dissertations

  • 2003 Expertise In Medicine

    Toraks Deformitesi Nedeniyle Cerrahi Tedavi Uygulanan Hastaların Retrospektif Değerlendirilmesi

    Ataturk University, Tıp Fakültesi, Göğüs Cerrahisi Ad

Foreign Languages

  • B1 Intermediate English