Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

2. Uluslararası Tıp, Sağlık ve İletişim Bilimleri Kongresi, Eskişehir, Turkey, 5 - 08 October 2022, pp.1

5- Maddelik Şefkat Ölçeği'nin Türkçe Versiyonu: Bir Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması

1.ULUSLARARASI HEMŞİRELİKTE PALYATİF BAKIM KONGRESİ , Malatya, Turkey, 5 - 08 October 2022, pp.1

Cerrahi Servislerde Karşılanmamış Hemşirelik Bakımı: Hemşireler ve Hastalar Açısından Değerlendirilmesi

6. ULUSAL 2. ULUSLARARASI TEMEL HEMŞİRELİK BAKIMI KONGRESİi, İstanbul, Turkey, 15 - 17 September 2022, pp.117

Hemşirelerin Karşılanmamış Bakım Gereksinimleri ve Nedenlerine İlişkin Görüşleri

6. ULUSAL 2. ULUSLARARASI TEMEL HEMŞİRELİK BAKIMI KONGRESİ, İstanbul, Turkey, 15 - 17 September 2022, pp.127

Hemşirelik Değerleri

“Konferans Serileri-IV/ Hemşirelik Değerleri” , Çanakkale, Turkey, 17 May 2022

The Relationship Between Nurses’ Attitudes Toward Vital Signs Monitoring and Emotional Intelligence

1th International Medicine, Health and Communication Sciences Congress, Trabzon, Turkey, 9 - 12 December 2021, pp.236-237

The Relationship Between Alexithymia, Empathic Tendency and Burnout Levels Amongst Intensive Care Nurses During the COVID-19 Pandemic.

1th International Medicine, Health and Communication Sciences Congress, Trabzon, Turkey, 9 - 12 December 2021, pp.102-103

4nd International 14th National Congress on Health and Hospital Administration, İstanbul, Turkey, 14 - 17 October 2021, pp.200 Sustainable Development

Missed Nursing Care in Turkey: A Systematic Review

RANCARE ONLINE CONFERENCE, Athens, Greece, 16 - 17 February 2021, pp.13

Ameliyat Sonrası Hipotermide Aktif Isıtma Yönteminin Hastalarda Vücut Sıcaklığının Kontrolü ve Sıcaklık Konfor Algısına Etkisi

5 Ulusal ve 1. Uluslararası Temel Hemşirelik Bakımı Kongresi, Antalya, Turkey, 6 - 08 December 2019, pp.77

Access to Healthcare for Transgendered People

28 th International Nursing Research Congress, İstanbul, Turkey, 27 - 31 July 2017, pp.115

An important problem after stroke: oral care

52. Ulusal Nöroloji Kongresi, Antalya, Turkey, 25 November - 01 December 2016

Current Approach in neurology intensive care nursing: ABCDEF care bundle

52. Ulusal Nöroloji Kongresi, Antalya, Turkey, 25 November - 01 December 2016

Resilience in Nursing Students Effect of Academic Stress and Social Support

6th World Nursing and Healthcare Conference, London, United Kingdom, 15 - 17 August 2016, pp.186

Intuition An important tool in the practice of nursing

6. World Nursing and Healthcare Conference, Londrina, Brazil, 15 - 17 August 2016

Intuition: An İmportant Tool in the Practice of Nursing

6. World Nursing and Healthcare Conference, Londra, United Kingdom, 15 - 17 August 2016, pp.323

A guide for individualized care in neurosurgery intensive care unit: Synergy Model

12. Nöroşirürji Hemşireliği Kongresi, Antalya, Turkey, 8 - 12 April 2016, pp.394

Care Practices for Mobilization in Neurosurgery Patients

12. Nöroşirürji Hemşireliği Kongresi, Antalya, Turkey, 8 - 12 April 2016

Globalization, Nursing: Value Based Care

3. Temel Hemşirelik Bakım Kongresi, Antalya, Turkey, 19 - 22 November 2014, pp.228

Determining the Risk of Delirium with Nursing Assessment in the Intensive Care Unit

"Uluslararası Katılımlı" 2. Ulusal Temel Hemşirelik Bakımı Kongresi, İstanbul, Turkey, 27 - 29 September 2012, pp.202

Books & Book Chapters

Toplum/Halk Sağlığında Değerler ve Etik

in: Toplum/Halk Sağlığı Hemşireliği, Prof. Dr. Birsel Canan Demirbağ, Editor, Nobel Tıp Kitapevi, Ankara, pp.68-76, 2023 Sustainable Development

Uluslararası Hemşirelik Kuruluşları

in: Hemşirelik Tarihi Deontoloji ve Etik, Prof. Dr. Ayla ÜNSAL, Editor, Akademi Basın ve Yayıncılık, İstanbul, pp.199-210, 2021

HAREKET AKTİVİTESİ

in: TEMEL HEMŞİRELİK: ESASLAR, KAVRAMLAR, İLKELER, UYGULAMALAR, Prof. Dr. Mağfiret Kara Kaşıkçı,Prof. Dr. Esra Akın, Editor, İstanbul Medikal Yayıncılık, İstanbul, pp.472-491, 2021

Eating and Drinking

in: Applying the Roper-Logan-Tierney Model in Practice, Prof. Dr. Rengin Acaroğlu,Prof. Dr. Merdiye Şendir,Prof. Dr. Hatice Kaya, Editor, Nobel Tıp Kitapevi, İstanbul, pp.190-228, 2021