Education Information

Education Information

 • 2014 - 2015 Post Doctorate

  Ankara University, Faculty Of Medıcıne, Department Of Internal Medıcıne, Turkey

 • 2009 - 2014 Post Doctorate of Medicine

  Karadeniz Technical University, Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı Ve Hastalıkları Hematoloji-Onkoloji, Turkey

 • 2001 - 2007 Expertise In Medicine

  Karadeniz Technical University, Dahili Tıp, Çocuk Sağlığı Ve Hastalıkları, Turkey

 • 1994 - 2000 Undergraduate

  Karadeniz Technical University, Tıp Fakültesi, Turkey

Dissertations

 • 2013 Expertise In Medicine

  DEMİR EKSİKLİĞİ VE DEMİR EKSİKLİĞİ ANEMİSİ OLAN ÇOCUKLARDA SİTOKROM C OKSİDAZ KATALAZ ENZİM AKTİVİTELERİNİN VE BAKIR SEVİYELERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

  Karadeniz Technical University, Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı Ve Hastalıkları Hematoloji-Onkoloji

 • 2007 Expertise In Medicine

  DOKSORUBİSİN KARDİYOTOKSİk ETKİSİ ÜZERİNDE NİTRİK OKSİTİN ROLÜ

  Karadeniz Technical University, Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı Ve Hastalıkları

Foreign Languages

 • B1 Intermediate English

Certificates, Courses and Trainings

 • 2014Sağlık Bilimleri Alanında TÜBİTAK için Araştırma Proje Önerisi Hazırlama ve Yürütme

  Education Management and Planning , Karadeniz Teknik Üniversitesi

 • 2008Kalite Yönetim Sistemi Dökümantasyon Eğitimi

  Quality Management , Türk Standartları Enstitüsü

 • 2008Kalite Yönetim Sistemi Temel Eğitimi

  Quality Management , Türk Standartları Enstitüsü

 • 2005Neonatal Resüsitasyon Programı Uygulayıcı Sertifikası

  Education Management and Planning , Sağlık Bakanlığı