Publications & Works

Articles Published in Journals That Entered SCI, SSCI and AHCI Indexes

Chemotherapy-related fever or infection fever?

SUPPORTIVE CARE IN CANCER, vol.29, no.4, pp.1859-1862, 2021 (Journal Indexed in SCI) Sustainable Development identifier identifier identifier

Coexistence of Spinal Muscular Atrophy Type 1 and Factor X1 Deficiency

Journal Of Pediatric Hematology Oncology, vol.3, no.3, pp.1, 2021 (Journal Indexed in SCI)

Therapeutic effect of N-acetylcysteine on chemotherapy-induced liver injury

IRISH JOURNAL OF MEDICAL SCIENCE, vol.189, no.4, pp.1189-1194, 2020 (Journal Indexed in SCI) Sustainable Development identifier identifier identifier

A Case of ALL Developing Posterior Reversible Encephalopathy Secondary to Hyponatremia

JOURNAL OF PEDIATRIC HEMATOLOGY ONCOLOGY, vol.39, no.8, 2017 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier identifier

Burkitt Lymphoma Leading to Isolated Conjunctival Relapse

UHOD-ULUSLARARASI HEMATOLOJI-ONKOLOJI DERGISI, vol.26, no.3, pp.179-181, 2016 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier

Oral vitamin B12 treatment is effective for children with nutritional vitamin B12 deficiency

JOURNAL OF PAEDIATRICS AND CHILD HEALTH, vol.50, no.9, pp.721-725, 2014 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier identifier

EDTA-Dependent Pseudothrombocytopenia

TURKISH JOURNAL OF HEMATOLOGY, vol.29, no.3, pp.311-312, 2012 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier identifier

The effect of maxillary sinus surgery on its development

ACTA OTO-LARYNGOLOGICA, vol.128, no.5, pp.551-555, 2008 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier identifier

Effects of adenoidectomy in children with symptoms of adenoidal hypertrophy

EUROPEAN ARCHIVES OF OTO-RHINO-LARYNGOLOGY, vol.263, no.2, pp.156-159, 2006 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier identifier

Articles Published in Other Journals

When Should Endoscopic Interventions Be Performed in Children with Severe Anemia?

Turkish Archives of Pediatrics, vol.57, no.2, pp.168-174, 2022 (Refereed Journals of Other Institutions) Sustainable Development identifier

Nadir Faktör Eksiklikleri: Retrospektif, Tek Merkezli Kohort Çalışma

Journal of Academic Research in Medicine, vol.10, no.3, pp.232-236, 2020 (Refereed Journals of Other Institutions)

Acquired noncaustic esophageal strictures in children

Clinical and Experimental Pediatrics, vol.63, no.11, pp.447-450, 2020 (Journal Indexed in ESCI) identifier identifier

Different mucosal presentations of non-Hodgkin lymphoma: case series

MUCOSA, vol.3, no.3, pp.69-74, 2020 (Refereed Journals of Other Institutions) Creative Commons License

A case of acute lymphoblastic leukemia mimicking juvenile idiopathic arthritis

NORTHERN CLINICS OF ISTANBUL, vol.6, no.2, pp.184-188, 2019 (Journal Indexed in ESCI) Creative Commons License identifier identifier

Efficacy of high dose steroid treatment in pulmonary hemosiderozis

Medicine Science International Medical Journal, vol.7, no.1, pp.243-244, 2018 (Other Refereed National Journals)

T-cell Non-Hodgkin lymphoma associated with myelodysplasia: A case report in a child

Medical Science and Discovery, vol.5, no.5, pp.202-206, 2018 (Other Refereed National Journals)

Cerebral Venous Thrombosi Occuring During Oxymetalon Therapy

MEDİCİNE SCİENCE, vol.6, no.3, pp.576-578, 2017 (Other Refereed National Journals)

Pulmoner Findings of H1N1 Infection In Children With Malıgn Disease

ACTA ONCOLOGİCA TURCİCA, vol.50, no.2, pp.124-129, 2017 (Other Refereed National Journals)

Yenidoğanda Lenfadenopati: Langerhans Hücreli Histiositozis

ACTA ONCOLOGİCA TURCİCA, vol.49, no.3, pp.220-223, 2016 (Other Refereed National Journals)

5-Florourasile Bağlı Gelişen Toksik Epidermel Nekrolizis Vakası

Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Veteriner Dergisi, no.30, pp.21-23, 2016 (National Refreed University Journal)

Orbita-ocular Granulocytic Sarcoma and Posterior Mediastinal Sarcoma In a Child

PEDİATRİC HEMATOLOGY ONCOLOGY JOURNAL, vol.1, no.1, pp.38-40, 2016 (Refereed Journals of Other Institutions)

Kanserli Çocukların Annelerinde Psikososyal Durumun Değerlendirilmesi

Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Veteriner Dergisi, no.29, pp.131-134, 2016 (National Refreed University Journal) Sustainable Development

A Novel Compound Heterozygous STXBP2 Mutation in a Case with Familial Hemophagocytic Lymphohistiocytosis.

Türkiye Çocuk Hastalıkları Dergisi, vol.0, no.0, 2016 (Other Refereed National Journals)

Adverse skin reactions caused by L-asparaginase: Allergy or infection?

ASTIM ALLERJI IMMUNOLOJI, vol.13, no.3, pp.130-133, 2015 (Journal Indexed in ESCI) identifier identifier identifier

Hemolytic-Uremic Syndrome Caused by Rotavirus Infection:Case Report

Türkiye Klinikleri Journal of Case Reports, vol.22, no.2, pp.74-77, 2014 (Other Refereed National Journals)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

L Asparaginaz Tedavisine Bağlı Ciddi Hipertrigliseridemi Gelişen Üç Olgu

21. Ulusal Pediatrik Kanser Kongresi, Antalya, Turkey, 24 November 2021

Lösemide Erken Yan Etkiler ve Yönetimi

13. Ulusal Pediatrik Hematoloji KOngresi, Antalya, Turkey, 14 October 2021

Akut Lenfoblastik Lösemili Hastada Pseudotümör Gelişimi

13. Ulusal Pediatrik Hematoloji KOngresi, Antalya, Turkey, 14 October 2021

Çocuklarda Kemik İliği Transplantasyonu ve Endikasyonları

2. Karadeniz Pediatri Günleri, TRABZON-ONLİNE, Turkey, 26 May 2021

Hafif Faktör VII Eksikliği;Gözden Kaçan Tanı

2. Karadeniz Pediatri Günleri, TRABZON-ONLİNE, Turkey, 26 May 2021

Kemik İliği Naklinden Sonra Skuamöz Hücreli Kanser Gelişen Fankoni Aplastik Anemili Olgu

13. Ulusal Kemik İliği Transplantasyonu ve hücresel Tedaviler Kongresi, ANTALYA-ONLİNE, Turkey, 02 April 2021 Sustainable Development

COVİD-19 Enfeksiyonunda Hematolojik Bulgular

KTÜ Pediatri Derneği Akşam Toplantıları, TRABZON-ONLİNE, Turkey, 16 December 2020 Sustainable Development

Gastrointestinal sistem tutulumuyla gelen immun yetmezlikli olguların değerlendirilmesi

Çocuk Gastroenteroloji Hepatoloji ve Beslenme Güncelleme Toplantısı, Turkey, 21 - 22 November 2019

Herediter Sferositoz Tanılı Çocuk Hastalarda Komplikasyonların Değerlendirilmesi

8. Uluslararası Karadeniz Aile Hekimliği Kongresi, 10 - 13 October 2019

Çocuklarda tam kan sayımının değerlendirilmesi

1. Karadeniz Pediatri Günleri, Turkey, 3 - 05 October 2019

Basit ve Komplike Katater Trombozu ve Yaklaşımı

12. Ulusal hematoloji kongresi, Turkey, 24 - 27 April 2019

Kanama bozukluğu olan hastalarda intrakranial kanamanın yönetimi

12. Ulusal hematoloji kongresi, Konya, Turkey, 24 - 27 April 2019

Hemofili Tanısında Pediatristin Rolü; Hangi Durumlardan Korkalım

Hemofili Federasyonu Samsun Hemofili Sempozyumu, Samsun, Turkey, 10 November 2018

Hemofili takibinde Pediatristin Rolü: hangi durumlardan korkalım

Hemofili Federasyonu Samsun Hemofili Sempozyumu, Turkey, 10 November 2018

Surgical management of rare factor deficiency.

64 th ISTH, Dublin, Ireland, 18 - 21 June 2018, pp.57-58

Çocuklarda non-koroziv özofagus darlıkları

Çocuklarda ösefagus motilite bozuklukları sempozyumu, VI. yutma bozuklukları kongresi, Turkey, 26 - 27 May 2018

Lösemili çocuk hastada Nocardia farcinica enfeksiyonu

6. Ulusal Pediatrik Hematoloji Sempozyumu, Adana, Turkey, 3 - 06 May 2018, pp.115-116

Kemoterapi hepatotoksisitesinde N-asetilsistein kullanımı

43. Ulusal Hematoloji Kongresi, Antalya, Turkey, 1 - 04 November 2017, pp.226

DİYABETİK KETOASİDOZ TANISI İLE YÖNLENDİRİLEN BİR WİLMS TÜMÖRÜ OLGUSU

Ulusal Pediatrik Endokrinoloji ve Diyabet Derneği, XXI. Ulusal Pediatrik Endokrinoloji ve Diyabet Kongresi, Turkey, 26 - 30 April 2017 Sustainable Development

Faktör-VII Eksikliği: Bir Yenidoğan Olgusu

25. Ulusal Neonatoloji Kongresi, Antalya, Turkey, 12 - 16 April 2017

Hiponatremiye sekonder posterior reversibl ensefalopati sendromu gelişen ALL olgusu

42. Ulusal Hematoloji Kongresi, Denizli, Turkey, 19 - 22 October 2016, pp.10-11

Herediter Sferositozda Retikülositopeni Nedeni Olarak Parvavirüs Enfeksiyonu

5. Ulusal Pediatrik Hematoloji Sempozyumu, Denizli, Turkey, 12 - 14 May 2016

Yenidoğanda lenfadenopati: Langerhans Hücreli Histiositozis

5. Ulusal Pediatrik Hematoloji Sempozyumu, Denizli, Turkey, 12 - 14 May 2016, pp.112

pulmoner hemosiderozis tedavisinde yüksek doz steroidin etkinliği

5. Ulusal Pediatrik Hematoloji Sempozyumu, Denizli, Turkey, 12 - 14 May 2016, pp.120-121

Cerebral venous thrombosis occuring during oxymetalone therapy in a patient with fanconi aplastic anemia

25. Congress of the International Society on Thrombosis and Haemostasis and 61st Annual SSC meeting, Toronto, Canada, 20 - 25 June 2015, pp.1-997

The Role of Cellular Immunity In Children with Idiopathic Thrombocytopenic Purpura

25. Congress of the International Society on Thrombosis and Haemostasis and 61st Annual SSC meeting, Toronto, Canada, 20 - 25 June 2015, pp.1-997

Kemoterapiye Bağlı Mukozitlerin Önlenmesinde Kolostrum ve Balın Yeri

10. Ulusal Pediatrik Hematoloji Kongresi, Ankara, Turkey, 3 - 06 June 2015, pp.125

Varicella Zoster Enfeksiyonuna Benzer Papülovesiküler Döküntü ile Seyreden Serratia Marcesens Vakası

39. Ulusal Hematoloji Kongresi ve 8. Balkan Day of Hematology, Antalya, Turkey, 23 - 26 October 2013

Enfeksiyonla İlişkili Hemofagositik Lenfohistiositozin Tanı Kriterleri

4. Pediatrik Hematoloji Sempozyumu, Eskişehir, Turkey, 30 May 2014 - 01 June 2011, pp.78

L-Asparaginaza Bağlı Gelişen Cilt Reaksiyonu:Allerji mi? Enkeksiyon mu?

4. Pediatrik Hematoloji Sempozyumu, Eskişehir, Turkey, 30 May - 01 June 2014, pp.38

The Role of Nitric Oxide in Doxorubicin Induced Cardioxicity

39th Annual Conference of the İnternational Society of Pediatric Oncology SIOP, Mumbai, India, 31 October - 03 November 2007

Nutrisyonel Vitamin B12 Eksikliği Vakalarında Oral B12 Tedavisi

9. Ulusal Pediatrik Hematoloji Kongresi, Van, Turkey, 24 - 28 May 2013, pp.3-4

Çocukluk Çağında Karaciğer Hastalıklarında demir Metabolizması

8. Ulusal Pediatrik Hematoloji Kongresi, Adana, Turkey, 25 - 28 May 2011, pp.47

Yalancı Trombositopeni

8. Ulusal Pediatrik Hematoloji Kongresi, Adana, Turkey, 25 - 28 May 2011, pp.4

H1N1 Virus İnfeksiyonu Geçiren Kanserli Hastalardaki Radyolojik Bulgular

36. Ulusal hematoloji kongresi, Antalya, Turkey, 3 - 07 October 2010, pp.71-72 Sustainable Development

The role of Nitric Oxide in doxorubicin-Induced cardiotoxicity

39th Annual Conference of the İnternational Society of Paediatric Oncology SIOP 2007, 31 October - 03 November 2007, pp.11

Doksorubisine Bağlı Kardiyotokisitede Nitrrik Oksitin Rolü

14. TPOG Ulusal Pediatrik Kanser Kongresi, İstanbul, Turkey, 18 - 20 May 2006, pp.2

Tedavi Altındaki Kanserli Çocukların Annelerinde psiko-Sosyal Durumun değerlendirilmesi

13.TPOG Ulusal Pediatrik Kanser kongresi, İstanbul, Turkey, 18 - 22 May 2005, pp.164 Sustainable Development

Kala-azar ile birlikte Coomb's Pozitif Hemolitik Anemi:3 Vaka Takdimi.

4. Ulusal Pediatrik Hematoloji Kongresi(Uluslararası katılımlı), Trabzon, Turkey, 10 - 13 September 2003, pp.196

Akut Lenfoblastik Lösemide Sagittal ve Sol transfers Sinüs Trombozu

4. Ulusal Pediatrik Hematoloji Kongresi(Uluslararası katılımlı), Trabzon, Turkey, 10 - 13 September 2003, pp.233

Pre B Hücreli akut lenfoblastik Lösemili Çocukta Salmonella Paratifi B Enfeksiyonuna Bağlı akalkülöz Kolesistit

4. Ulusal Pediatrik Hematoloji Kongresi(Uluslararası katılımlı), Trabzon, Turkey, 10 - 13 September 2003, pp.145

Books & Book Chapters

FLT3 Mutasyonlu Akut Myeloid Lösemi Hastasında Tedavi

in: Çocuk Hematolojide Olgularla Akut Lösemiler, Namık Yaşar Özbek, Adalet Meral Güneş, Hale Ören, Hüsniye Neşe Yaralı, Editor, Galenos, İstanbul, pp.469-471, 2021

Akut Lenfoblastik Lösemi Tanılı Bir Hastada Posterior reversibl Ensefalopati Sendromu

in: Çocuk Hematolojide Olgularla Akut Lösemiler, Namık Yaşar Özbek, Adalet Meral Güneş, Hale Ören, Hüsniye Neşe Yaralı, Editor, Galenos, İstanbul, pp.261-263, 2021

T-hücreli Lenfoblastik Lenfomalı Hastada Akut Myeloid Lösemi Relapsı

in: Çocuk Hematolojide Olgularla Akut Lösemiler, Namık Yaşar Özbek, Adalet Meral Güneş, Hale Ören, Hüsniye Neşe Yaralı, Editor, Galenos, İstanbul, pp.37-38, 2021

Akut Lenfoblastik Lösemili Hastada Yüksek Doz Metotreksat Tedavisi Sonrası Gelişen Akut İnfarkt

in: Çocuk Hematolojide Olgularla Akut Lösemiler, Namık Yaşar Özbek, Adalet Meral Güneş, Hale Ören, Hüsniye Neşe Yaralı, Editor, Galenos, İstanbul, pp.201-202, 2021

Hematopoetik Donör Taraması/Donör Tarama Grubu

in: Kanıta Dayalı Hematopoetik Kök Hücre Kılavuzu, Can Boğa, Alphan Küpesiz, Mahmut Yeral, Hasan Atilla Özkan, İlknur Kozanoğlu, Serap Aksoylar, Gülsün Tezcan, İbrahim Eker, Musa Karakükçü, Bülent Antmen, Editor, Galenos, İstanbul, pp.34-58, 2020

Nefrotik Sendromlu Çocukta Tekrarlayan Venöz Tromboz

in: Çocuk Hematolojide Olgularla Tromboz, Namık Yaşar Özbek, Hale Ören, Editor, Galenos, İstanbul, pp.220-221, 2020

Pitozisle Başvuran Hastada Kavernöz Sinüs Trombozu

in: Çocuk Hematolojide Olgularla Tromboz, Namık Yaşar Özbek, Hale Ören, Editor, Galenos, İstanbul, pp.220-221, 2020

On Beş Yaşında Erkek Hastada Familyal Hemofagositik Lenfohistiositoz

in: Çocuk Hematoloji Onkolojide Olgular, Prof Dr Tiraje Celkan, Prof Dr Meryem Albayrak, Editor, Galenos, İstanbul, pp.434-435, 2019

Diğer

in: Çocuk Hematoloji-Onkolojide Olgular, Prof Dr Tiraje Celkan, Prof Dr Meryem Albayrak, Editor, Galenos, İstanbul, pp.462-463, 2019

Diğer

in: Çocuk Hematoloji-Onkolojide Olgular, Prof Dr Tiraje Celkan, Prof Dr Meryem Albayrak, Editor, Galenos, İstanbul, pp.434-435, 2019