Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

A Case of ALL Developing Posterior Reversible Encephalopathy Secondary to Hyponatremia

JOURNAL OF PEDIATRIC HEMATOLOGY ONCOLOGY, cilt.39, 2017 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Assessment of Palliative Care in Lung Cancer in Turkey

MEDICAL PRINCIPLES AND PRACTICE, cilt.26, ss.50-56, 2017 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Burkitt Lymphoma Leading to Isolated Conjunctival Relapse

UHOD-ULUSLARARASI HEMATOLOJI-ONKOLOJI DERGISI, cilt.26, ss.179-181, 2016 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Oral vitamin B12 treatment is effective for children with nutritional vitamin B12 deficiency

JOURNAL OF PAEDIATRICS AND CHILD HEALTH, cilt.50, ss.721-725, 2014 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

EDTA-Dependent Pseudothrombocytopenia

TURKISH JOURNAL OF HEMATOLOGY, cilt.29, ss.311-312, 2012 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

The effect of maxillary sinus surgery on its development

ACTA OTO-LARYNGOLOGICA, cilt.128, ss.551-555, 2008 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Effects of adenoidectomy in children with symptoms of adenoidal hypertrophy

EUROPEAN ARCHIVES OF OTO-RHINO-LARYNGOLOGY, cilt.263, ss.156-159, 2006 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

A case of acute lymphoblastic leukemia mimicking juvenile idiopathic arthritis

NORTHERN CLINICS OF ISTANBUL, cilt.6, ss.184-188, 2019 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier identifier

Cerebral Venous Thrombosi Occuring During Oxymetalon Therapy

MEDİCİNE SCİENCE, cilt.6, ss.576-578, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Pulmoner Findings of H1N1 Infection In Children With Malıgn Disease

ACTA ONCOLOGİCA TURCİCA, cilt.50, ss.124-129, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Yenidoğanda Lenfadenopati: Langerhans Hücreli Histiositozis

ACTA ONCOLOGİCA TURCİCA, cilt.49, ss.220-223, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

5-Florourasile Bağlı Gelişen Toksik Epidermel Nekrolizis Vakası

Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Veteriner Dergisi, no.1, ss.21-23, 2016 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Orbita-ocular Granulocytic Sarcoma and Posterior Mediastinal Sarcoma In a Child

PEDİATRİC HEMATOLOGY ONCOLOGY JOURNAL, cilt.1, no.1, ss.38-40, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

A Novel Compound Heterozygous STXBP2 Mutation in a Case with Familial Hemophagocytic Lymphohistiocytosis.

Türkiye Çocuk Hastalıkları Dergisi, cilt.0, no.0, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Kanserli Çocukların Annelerinde Psikososyal Durumun Değerlendirilmesi

Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Veteriner Dergisi, no.3, ss.131-134, 2016 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Adverse skin reaktions caused by L-asparaginase: Allegy or infection?

Astım Allerji İmmünoloji, cilt.13, ss.130-133, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Serratio marcessens infection presenting with papillovesicular rash similar to varicella zoster infection:a case report

İstanbul Kuzey Klinikleri Dergisi, cilt.2, ss.55-58, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Adverse skin reactions caused by L-asparaginase: Allergy or infection?

ASTIM ALLERJI IMMUNOLOJI, cilt.13, ss.130-133, 2015 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Hemolytic-Uremic Syndrome Caused by Rotavirus Infection:Case Report

Türkiye Klinikleri Journal of Case Reports, cilt.22, ss.74-77, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Influence of Paroxysmal Nocturnal Hemoglobinuria Clone Positivity on Outcome of Childhood Acquired Aplastic Anemia: A Multicenter Center Study

60th Annual Meeting of the American-Society-of-Hematology (ASH), California, Amerika Birleşik Devletleri, 1 - 04 Aralık 2018, cilt.132 identifier

Surgical management of rare factor deficiency.

64 th ISTH, Dublin, İrlanda, 18 - 21 Haziran 2018, ss.57-58

Intractable diarrhea of infancy single center experience over 10 years.

ESPGHAN 51th annual meeting, Genevo, İsviçre, 9 - 12 Mayıs 2018, ss.309-310

Lösemili çocuk hastada Nocardia farcinica enfeksiyonu

6. Ulusal Pediatrik Hematoloji Sempozyumu, Adana, Türkiye, 3 - 06 Mayıs 2018, ss.115-116

Rare factor deficienciesand surgical approaches.

AHEAD 2018, Madrid, İspanya, 7 - 09 Şubat 2018, ss.71-72

Kemoterapi hepatotoksisitesinde N-asetilsistein kullanımı

43. Ulusal Hematoloji Kongresi, Antalya, Türkiye, 1 - 04 Kasım 2017, ss.226

lökoferez uygulanmayan hiperlökositozlu yeni tanı akut lösemili çocukların tedavi yönetimi

11. Ulusal Pediatrik Hematoloji Kongresi, İzmir, Türkiye, 4 - 07 Mayıs 2017, ss.66

DİYABETİK KETOASİDOZ TANISI İLE YÖNLENDİRİLEN BİR WİLMS TÜMÖRÜ OLGUSU

Ulusal Pediatrik Endokrinoloji ve Diyabet Derneği, XXI. Ulusal Pediatrik Endokrinoloji ve Diyabet Kongresi, Türkiye, 26 - 30 Nisan 2017

Faktör-VII Eksikliği: Bir Yenidoğan Olgusu

25. Ulusal Neonatoloji Kongresi, Antalya, Türkiye, 12 - 16 Nisan 2017

Hiponatremiye sekonder posterior reversibl ensefalopati sendromu gelişen ALL olgusu

42. Ulusal Hematoloji Kongresi, Denizli, Türkiye, 19 - 22 Ekim 2016, ss.10-11

pulmoner hemosiderozis tedavisinde yüksek doz steroidin etkinliği

5. Ulusal Pediatrik Hematoloji Sempozyumu, Denizli, Türkiye, 12 - 14 Mayıs 2016, ss.120-121

Yenidoğanda lenfadenopati: Langerhans Hücreli Histiositozis

5. Ulusal Pediatrik Hematoloji Sempozyumu, Denizli, Türkiye, 12 - 14 Mayıs 2016, ss.112

Myelodisplazi ile ilişkili Non-Hodgkin lenfoma

5. Ulusal Pediatrik Hematoloji Sempozyumu, Denizli, Türkiye, 12 - 14 Mayıs 2016, ss.123

Herediter Sferositozda Retikülositopeni Nedeni Olarak Parvavirus Enfeksiyonu

5. Ulusal Pediatrik Hematoloji Sempozyumu, Denizli, Türkiye, 12 - 14 Mayıs 2016, ss.121

Demir Birikim Bulgusu Olmadan Ferritin Yüksekliği

5. Ulusal Pediatrik Hematoloji Sempozyumu, Denizli, Türkiye, 12 - 14 Mayıs 2016, ss.111

Cerebral venous thrombosis occuring during oxymetalone therapy in a patient with fanconi aplastic anemia

25. Congress of the International Society on Thrombosis and Haemostasis and 61st Annual SSC meeting, Toronto, Kanada, 20 - 25 Haziran 2015, ss.1-997

The Role of Cellular Immunity In Children with Idiopathic Thrombocytopenic Purpura

25. Congress of the International Society on Thrombosis and Haemostasis and 61st Annual SSC meeting, Toronto, Kanada, 20 - 25 Haziran 2015, ss.1-997

Kemoterapiye Bağlı Mukozitlerin Önlenmesinde Kolostrum ve Balın Yeri

10. Ulusal Pediatrik Hematoloji Kongresi, Ankara, Türkiye, 3 - 06 Haziran 2015, ss.125

Enfeksiyonla İlişkili Hemofagositik Lenfohistiositozin Tanı Kriterleri

4. Pediatrik Hematoloji Sempozyumu, Eskişehir, Türkiye, 30 Mayıs 2014 - 01 Haziran 2011, ss.78

L-Asparaginaza Bağlı Gelişen Cilt Reaksiyonu:Allerji mi? Enkeksiyon mu?

4. Pediatrik Hematoloji Sempozyumu, Eskişehir, Türkiye, 30 Mayıs - 01 Haziran 2014, ss.38

Varicella Zoster Enfeksiyonuna Benzer Papülovevesiküler Döküntü ile seyreden Serratia Marcesens Vakası

39. Ulusal hematoloji kongresi ve 8. Balkan Day of Hematology, Antalya, Türkiye, 23 - 26 Ekim 2013, ss.171-172

Nutrisyonel Vitamin B12 Eksikliği Vakalarında Oral B12 Tedavisi

9. Ulusal Pediatrik Hematoloji Kongresi, Van, Türkiye, 24 - 28 Mayıs 2013, ss.3-4

Çocukluk Çağında Karaciğer Hastalıklarında demir Metabolizması

8. Ulusal Pediatrik Hematoloji Kongresi, Adana, Türkiye, 25 - 28 Mayıs 2011, ss.47

Serum Eritropoetin Düzeyi Normal Olan Hiporejeneratif Anemili Hastada Eritropoetin Tedavisinin Etkisi

8. Ulusal Pediatrik Hematoloji Kongresi, Adana, Türkiye, 25 - 28 Mayıs 2011, ss.6

Yalancı Trombositopeni

8. Ulusal Pediatrik Hematoloji Kongresi, Adana, Türkiye, 25 - 28 Mayıs 2011, ss.4

H1N1 Virus İnfeksiyonu Geçiren Kanserli Hastalardaki Radyolojik Bulgular

36. Ulusal hematoloji kongresi, Antalya, Türkiye, 3 - 07 Ekim 2010, ss.71-72

The role of Nitric Oxide in doxorubicin-Induced cardiotoxicity

39th Annual Conference of the İnternational Society of Paediatric Oncology SIOP 2007, 31 Ekim - 03 Kasım 2007, ss.11

Doksorubisine Bağlı Kardiyotokisitede Nitrrik Oksitin Rolü

14. TPOG Ulusal Pediatrik Kanser Kongresi, İstanbul, Türkiye, 18 - 20 Mayıs 2006, ss.2

Tedavi Altındaki Kanserli Çocukların Annelerinde psiko-Sosyal Durumun değerlendirilmesi

13.TPOG Ulusal Pediatrik Kanser kongresi, İstanbul, Türkiye, 18 - 22 Mayıs 2005, ss.164

Kala-azar ile birlikte Coomb's Pozitif Hemolitik Anemi:3 Vaka Takdimi.

4. Ulusal Pediatrik Hematoloji Kongresi(Uluslararası katılımlı), Trabzon, Türkiye, 10 - 13 Eylül 2003, ss.196

Pre B Hücreli akut lenfoblastik Lösemili Çocukta Salmonella Paratifi B Enfeksiyonuna Bağlı akalkülöz Kolesistit

4. Ulusal Pediatrik Hematoloji Kongresi(Uluslararası katılımlı), Trabzon, Türkiye, 10 - 13 Eylül 2003, ss.145

Akut Lenfoblastik Lösemide Sagittal ve Sol transfers Sinüs Trombozu

4. Ulusal Pediatrik Hematoloji Kongresi(Uluslararası katılımlı), Trabzon, Türkiye, 10 - 13 Eylül 2003, ss.233