Eğitim Bilgileri

Eğitim Bilgileri

 • 2015 - Devam Ediyor Doktora

  Hacettepe Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Fizyoterapi Ve Rehabilitasyon/Fizik Tedavi Ve Rehabilitasyon, Türkiye

 • 2012 - 2014 Yüksek Lisans

  Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Kardiyopulmoner Fizyoterapi, Türkiye

Yaptığı Tezler

 • 2015 Yüksek Lisans

  antero-posterior akciğer grafilerinden ölçülen akciğer izdüşüm alanlarının bilgisayarlı toraks tomografi görüntüleri üzerinden ölçülen akciğer hacimleri ile karşılaştırılması

  Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Kardiyopulmoner Fizyoterapi

Yabancı Diller

 • B1 Orta İngilizce