Eğitim Bilgileri

Eğitim Bilgileri

 • 2014 - 2019 Doktora

  Karadeniz Teknik Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Hemşirelik Anabilim Dalı / Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği, Türkiye

 • 2011 - 2014 Yüksek Lisans

  Karadeniz Teknik Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı, Türkiye

 • 2006 - 2010 Lisans

  Karadeniz Teknik Üniversitesi, Trabzon Sağlık Yüksekokulu, Hemşirelik Bölümü, Türkiye

Yaptığı Tezler

 • 2019 Doktora

  İnternet tabanlı eğitimin tiroidektomi olan hastaların anksiyete ve ameliyat sonrası erken dönem iyileşme ölçütlerine etkisi: Randomize kontrollü çalışma.

  Karadeniz Teknik Üniversitesi, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Hemşirelik

 • 2014 Yüksek Lisans

  Ameliyathanede Hasta Güvenliği: Cerrahi Ekibin Güvenli Cerrahi Kontrol Listesinin Uygulanışına İlişkin Tutumları

  Karadeniz Teknik Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı

Yabancı Diller

 • C1 İleri İngilizce

Sertifika, Kurs ve Eğitimler

 • 2019Mediation Anaysis

  Sağlık ve Tıp , Norve, Oslo Üniversitesi

 • 2019Eğiticilerin Eğitimi Sertifika Programı

  Sağlık ve Tıp , Karadeniz Teknik Üniversitesi

 • 2019Patient Safety and Quality Improvement: Developing a System View (Patient Safety I)

  Sağlık ve Tıp , John Hopkins University

 • 2018Bilgisayar Uygulamalı Ölçüm Aracı Geliştirme ve Uyarlama Programı

  Eğitim Yönetimi ve Planlama , İzmir Ekonomi Üniversitesi

 • 2018İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi

  İş Sağlığı ve Güvenliği , Karadeniz Teknik Üniversitesi

 • 2017Academic Writing, Publishing and Funding

  Eğitim Yönetimi ve Planlama , Norve, Oslo Üniversitesi

 • 2016İş Sağlığı ve İş Güvenliği Eğitimi

  İş Sağlığı ve Güvenliği , Karadeniz Teknik Üniversitesi

 • 2016Fonetik Çalışmaları

  Sağlık ve Tıp , Karadeniz Teknik Üniversitesi

 • 2016Endnote Kullanımı ve İntihal Eğitimi

  Sağlık ve Tıp , Karadeniz Teknik Üniversitesi

 • 2015Cerrahi Hastasında Beslenme Kursu

  Eğitim Yönetimi ve Planlama , Türk Cerrahi ve Ameliyathane Hemşireleri Derneği

 • 2015Nitel Araştırma-II Kursu

  Eğitim Yönetimi ve Planlama , Karadeniz Teknik Üniversitesi

 • 2015Nitel Araştırma-I Kursu

  Eğitim Yönetimi ve Planlama , Karadeniz Teknik Üniversitesi

 • 2015Sağlık Bilimleri Alanında Akademik Düzeyde Bilimsel Araştırma Projesi Hazırlama Uygulamalı Eğitim

  Sağlık ve Tıp , Karadeniz Teknik Üniversitesi

 • 2014Temel İlkyardım Kursu

  Eğitim Yönetimi ve Planlama , KTÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi

 • 2014Hemşirelerin Yaratıcı Drama ile Karşılaşması: İletişim ve Empati Kursu

  Eğitim Yönetimi ve Planlama , KTÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi

 • 2013Hemşireler için Mezuniyet Sonrası Diyabet Farkındalığı Geliştirme Eğitimi-1

  Sağlık ve Tıp , Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi, Rize

 • 2012Sütur Materyalleri Kursu (Eğitim Sertifikası)

  Eğitim Yönetimi ve Planlama , 18.Ulusal Cerrahi Kongresi

 • 2010Bilimsel Makale Yazılım Kursu

  Eğitim Yönetimi ve Planlama , KTÜ Trabzon Sağlık Yüksekokulu

 • 2010Temel İlkyardım Kursu (Eğitim Sertifikası)

  Eğitim Yönetimi ve Planlama , Temel İlkyardım Merkezi

 • 2009Türkiye’deki Sağlık Sistemi, Etkili İletişim Ekip Çalışması ve Liderlik

  Sağlık ve Tıp , Yönetim