Education Information

Education Information

 • 2016 - Continues Doctorate

  Karadeniz Technical University, Mimarlık Fakültesi, Mimarlık Anabilim Dalı , Turkey

 • 2014 - 2016 Postgraduate

  Karadeniz Technical University, Mimarlık Fakültesi, Mimarlık Anabilim Dalı , Turkey

 • 2011 - 2014 Postgraduate

  Bahcesehir University, Instıtute Of Scıence, Kültürel Mirasın Korunması , Turkey

 • 2006 - 2011 Undergraduate

  Anadolu University, Mimarlık Fakültesi , Mimarlık Bölümü, Turkey

Dissertations

 • 2016 Postgraduate

  CBS Ortamında Kentsel Sit Alanlarındaki Arkeolojik Değerlerin Algılanabilirliği; Side Antik Kenti Örneği Perceptibility of Archaeological Values at The Urban Sites in GIS Environment; The Case Study Ancient City of Side

  Karadeniz Technical University, Fen Bilimleri Enstitüsü, Mimarlık Anabilim Dalı

Foreign Languages

 • B2 Upper Intermediate English