Education Information

Education Information

 • 1995 - 1999 Doctorate

  Karadeniz Technical University, İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi, Turkey

 • 1991 - 1994 Postgraduate

  Karadeniz Technical University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Turkey

 • 1986 - 1990 Undergraduate

  Karadeniz Technical University, İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi, Turkey

Dissertations

 • 1999 Doctorate

  Türkiye ile yeni Türk Cumhuriyetlerinin ekonomik entegrasyonu üzerine bir deneme

  Karadeniz Technical University, İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi

 • 1994 Postgraduate

  Gümrük Birliği`ne giderken Türk otomobil sanayii`nin iç talep yapısı ve rekabet gücü üzerine bir araştırma (1980-1993)

  Karadeniz Technical University, Sosyal Bilimler Enstitüsü