Education Information

Education Information

  • 2011 - Continues Postgraduate

    Karadeniz Technical University, Eğitim Bilimleri, Müzik Anabilimdalı Tezli, Turkey

  • 1999 - 2003 Undergraduate

    Karadeniz Technical University, Fatih Eğitim Fakültesi, Güzel Sanatlar Eğitimi, Turkey