Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Üç Borulu Isı Eşanjörlerinde Faz Değiştiren Madde Kullanarak Isıl Enerji Depolanma

17. ULUSAL ISI BİLİMİ ve TEKNİĞİ KONGRESİ, Sivas, Turkey, 24 - 27 June 2009