Publications & Works

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Hasta kooperasyonu ve ankraj kaybının ortodontik tedavinin seyrine etkisi

14. Uluslararası Türk Ortodonti Derneği Sempozyumu, Eskişehir, Turkey, 2 - 04 November 2015, pp.1