Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Yaşlanan Nüfus, Sorunlar ve Politikalar: Türkiye İçin Bir Değerlendirme

Gümüşhane Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Elektronik Dergisi, vol.12, no.2, pp.541-556, 2021 (Other Refereed National Journals)

Yönetim Kurullarında Kadın Yönetici Temsili: Türkiye'de Yönetim Kurulları Yapısının Cinsiyet Bağlamında İncelenmesi

Uluslararası Yönetim İktisat ve İşletme Dergisi, vol.14, no.4, pp.1147-1166, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions) Sustainable Development

Türkiye’de Ekonomik Gelişme ve Kadınların İşgücüne Katılım Oranı: U-Eğrisi Hipotezinin Testi

SİYASET, EKONOMİ ve YÖNETİM ARAŞTIRMALARI DERGİSİ, vol.5, no.2, pp.297-307, 2017 (International Refereed University Journal) Sustainable Development

Ekonomik Büyüme ve İşsizlik İlişkisi: Türkiye Örneği

TİSK Akademi, vol.9, no.18, pp.26-47, 2014 (Refereed Journals of Other Institutions) Sustainable Development

Türkiye’de Ekonomik Büyüme ve İstihdam İlişkisi: İstihdam Yaratmayan Büyüme Olgusunun Geçerliliği

HAK-İŞ Uluslararası Emek ve Toplum Dergisi, vol.2, no.3, pp.92-123, 2013 (Refereed Journals of Other Institutions) Sustainable Development

Sendikacılıkta Yaşanan Değişim ve Yeni Yönelimler

Kamu’da Sosyal Politika, no.11, pp.53-59, 2009 (Other Refereed National Journals)

Türkiye de Asgari Ücret: Sorunlar, Öneriler

Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, vol.22, no.1, pp.129-143, 2008 (Refereed Journals of Other Institutions) Sustainable Development

Türkiye de İşsizlik Sorunu ve Avrupa İstihdam Stratejisi

Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, no.30, pp.229-250, 2008 (Refereed Journals of Other Institutions) Sustainable Development

Türkiye’de Kadın İstihdamı: Ülke ve Bölge Düzeyinde Sektörel Analiz

İş, Güç Endüstri İlişkileri ve İnsan Kaynakları Dergisi, vol.10, no.2, 2008 (Refereed Journals of Other Institutions) Sustainable Development

Türkiye ve Avrupa Birliği (AB) Ülkelerinde Asgari Ücretin Karşılaştırmalı Bir Analizi

Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, vol.20, no.2, pp.121-137, 2006 (Refereed Journals of Other Institutions)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

The Labour Market within the Framework of Globalisation and Neoliberal Policies

7th International AGP Conference on Humanities and Social Sciences, Prag, Czech Republic, 19 - 22 May 2017, pp.10

Yerel Yönetimlerin Sosyal Politika Uygulamaları: Stokholm ve Ankara Belediyesi Örnekleri

14. Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Kongresi, İstanbul, Turkey, 25 - 27 May 2012, pp.411-460

Books & Book Chapters

Türkiye’de Sosyal Dışlanma ve Ayrımcılık: Sosyal İçerme ve Ayrımcılıkla Mücadele Politikaları

in: Küreselleşme Sürecinde Türkiye’de Sosyal Politikalar, Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Şen, Prof. Dr. Güven Murat, Editor, Ekin, pp.347-388, 2019

Modern Bilim Örnekliğinde Gerçeğin Kuşatılması Sorunu

in: Sosyal Bilim, Etik ve Yöntem, Konuk O., Bayram Ahmet. K, Editor, Adres Yayınları, Ankara, pp.47-65, 2009