Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

17.Yüzyıl’da Yazılmış Bir Apokrif Kitap Peder Gabriel’in Dâstân-ı Cudit-i Dul Arvad’ı

XII.Uluslararası Büyük Türk Dili Kurultayı, Bucuresti, Romania, 25 - 28 September 2017, pp.234-242

Books & Book Chapters

Münazara-i Derviş ü Gani Örneği Üzerinde Zenginin Gözünden Fakirlik

in: Fakirlik Kitabı, Emine Naskali Gürsoy, Editor, Libra Kitap, İstanbul, pp.445-459, 2019

Ömer Ferit Kam’ın Hurûfî Miftâhı

in: Divanlar Arasında Bir Ömür Prof. Dr. Ahmet Mermer Armağanı, Doç.Dr.Neslihan Koç Keskin,Doç.Dr.Muvaffak Eflatun, Editor, Akçağ Yayınları, Ankara, pp.489-596, 2018

Episodes in the Encyclopedia

FUSÛL-İ ERBAA/ MÜNÂZARA-İ LATÎFÎ (LATÎFÎ)

Ahmet Yesevi Üniversitesi, pp.1-2, 2022

RİSÂLE-İ SELCİYYE (TÛSÎ)

Ahmet Yesevi Üniversitesi, pp.1, 2022

MÜNÂZARA-İ DERVÎŞ Ü GÂNî ('ALÂ'Î)

Ahmet Yesevi Üniversitesi, pp.1, 2022

MOLLA FİRÂKÎ HİCVİ (SÂ'ATÎ)

Ahmet Yesevi Üniversitesi, pp.1, 2022

AHLÂKÜ'S-SALTANA (TÛSÎ)

Ahmet Yesevi Üniversitesi, pp.1, 2022

ŞÂH U GEDÂ (RAHMÎ)

Ahmet Yesevi Üniversitesi, pp.1, 2022

Metrics

Publication

13

Open Access

2