Education Information

Education Information

 • 2016 - 2020 Postgraduate

  Karadeniz Technical University, Fen Bilimleri Enstitüsü, Turkey

 • 2011 - 2015 Undergraduate

  Karadeniz Technical University, Mühendislik Fakültesi, Bilgisayar Mühendisliği, Turkey

Dissertations

 • 2020 Postgraduate

  Panorama ile üretilen plevral efüzyon sitopatoloji görüntüleri üzerinde yolov3 ile otomatik çekirdek algılama

  Karadeniz Technical University, Fen Bilimleri Enstitüsü