Achievements & Reputation

Edit Congress and Symposium Activities

 • 2019 Samsun Barosu Bilirkişilik Sempozyumu, "İmar ve Kamulaştırma Hukukunda Bilirkişilik"

  Attendee

  Samsun, Turkey

 • 2015 Eyüp Belediyesi, Kentsel Arazi Reformu: Arsa Arazi Düzenlemesi ve Uygulamaları

  Attendee

  İstanbul, Turkey

 • 2015 HKMO Trabzon, Kamulaştırma Eğitimi Semineri

  Attendee

  Trabzon, Turkey

 • 2015 TEİAŞ Kamulaştırma İşlemlerinde Taşınmaz Değerleme Eğitimi

  Attendee

  Kayseri, Turkey

 • 2015 The World Cadastre Summit, Congress & Exhibition

  Session Moderator

  İstanbul, Turkey

 • 2015 Tapu ve Kadastro Trabzon Bölge Müdürlüğü, Kalite Yönetim Sistemi ve Sürekli Eğitim Semineri Konferansı

  Attendee

  Trabzon, Turkey

 • 2015 Ordu Büyükşehir Belediyesi, İmar Mevzuatı Eğitim Semineri Konferansı

  Attendee

  Ordu, Turkey

 • 2015 Taşınmaz Yönetim Stratejileri 1. Çalıştayı

  Attendee

  Konya, Turkey

 • 2014 Kentsel Dönüşüm PaneliSustainable Development

  Attendee

  Giresun, Turkey

 • 2014 Yeni (6360) Büyükşehir Yasası ve Arazi Yönetimi IV. Çalıştayı

  Attendee

  Trabzon, Turkey

 • 2014 Arazi Yönetiminde Coğrafi Bilgi Teknolojileri ve Harita Paneli

  Attendee

  Aksaray, Turkey

 • 2013 1st International Urban Regeneration Symposium

  Attendee

  Ankara, Turkey

 • 2013 Kentsel Dönüşüm ÇalıştayıSustainable Development

  Attendee

  İzmir, Turkey

 • 2013 Kentsel Dönüşüm Mülkiyet İlişkisi Taşınmaz Değerlemesi Coğrafi Bilgi Sistemleri PaneliSustainable Development

  Attendee

  Kütahya, Turkey

 • 2013 Türkiye’de Kırsal Arazi Düzenlemesi III.Arazi Yönetimi Çalıştayı

  Attendee

  İstanbul, Turkey

 • 2013 Kentsel Dönüşüm- TUS ve Harita Mühendisliği PaneliSustainable Development

  Attendee

  Kocaeli, Turkey

 • 2013 Trabzon Kadastro İl Müdürlüğü Eğitim Semineri Konferansı

  Attendee

  Trabzon, Turkey

 • 2012 Mimarlıkla Değişen Kentler Paneli

  Attendee

  Ordu, Turkey

 • 2012 Kent Bilgi Sistemlerinin Standartlarını Belirleme Çalıştayı

  Attendee

  İstanbul, Turkey

 • 2012 2nd International Congress on Urban and Environmental Issues and Policies

  Attendee

  Trabzon, Turkey

 • 2012 Türkiye’de Taşınmaz Değerlemesi II.Arazi Yönetimi Çalıştayı

  Attendee

  İstanbul, Turkey

 • 2011 İmar Kanunu ve 18. Madde Uygulamaları ve Sorunlar Paneli

  Attendee

  Sakarya, Turkey

 • 2011 7. Kıyı Mühendisliği Sempozyumu

  Attendee

  Trabzon, Turkey

 • 2011 TMMOB Coğrafi Bilgi Sistemleri Kongresi

  Attendee

  Antalya, Turkey

 • 2011 TMMOB Trabzon Kent Sempozyumu

  Attendee

  Trabzon, Turkey

 • 2011 Türkiye’de Sürdürülebilir Arazi Yönetimi I. ÇalıştayıSustainable Development

  Attendee

  İstanbul, Turkey

 • 2011 13. Türkiye Bilimsel Harita ve Teknik Kurultayı

  Attendee

  Ankara, Turkey

 • 2011 Doğu Karadeniz Belediyeler Birliği Eğitim Semineri Konferansı

  Attendee

  Trabzon, Turkey

 • 2010 2. Bilirkişilik Sempozyumu

  Attendee

  Ankara, Turkey

 • 2010 İmar Uygulamaları ve TUS Paneli

  Attendee

  Antalya, Turkey

 • 2010 1st International Congress on Urban and Environmental Issues and Policies

  Attendee

  Trabzon, Turkey

 • 2010 FIG Congress

  Attendee

  Sydney, Australia

 • 2010 Türkiye Kıyıları VIII Ulusal Kongresi

  Attendee

  Trabzon, Turkey

 • 2010 HKMO Trabzon Şubesi Söyleşi

  Attendee

  Trabzon, Turkey

 • 2009 Arazi Yönetiminde Denetim ve CBS Uygulamaları Sempozyumu

  Attendee

  Konya, Turkey

Citations

Total Citations (WOS): 133

h-index (WOS): 7