Foreign Languages

English, B2 Upper Intermediate

Certificates, Courses and Trainings

Education Management and Planning, Fen Bilimlerde Araştırma Projesi Hazırlama Eğitimi, TÜBİTAK-2237 Proje Eğitimi Etkinliklerini Destekleme Programı, 2014

Dissertations

Doctorate, Amsacta moorei entomopoxvirus Muhtemel Glikozil Transferaz Geninin (amv248) Yapısal Ve Fonksiyonel Analizi, Karadeniz Technical University, Fen Bilimleri Enstitüsü, Biyoloji Anabilimdalı, 2016
Postgraduate, Sarı Pas Enfeksiyonuna Dirençli Buğday (Triticum aestivum L.)’da Proteomik Analizler, Istanbul University, Fen Bilimleri Enstitüsü, Moleküler Biyoloji Ve Genetik Anabilimdalı, 2012

Research Areas

Life Sciences, Bioinformatics, Microbiology, Virology, Molecular Biology and Genetics, Natural Sciences

Academic Titles / Tasks

Karadeniz Technical University, Fen Fakültesi, Moleküler Biyoloji Ve Genetik, 2018 - Continues
Assistant Professor, Karadeniz Technical University, Fen Fakültesi, Moleküler Biyoloji Ve Genetik, 2017 - 2018

Academic and Administrative Experience

Deputy Head of Department, Karadeniz Technical University, Fen Fakültesi, Moleküler Biyoloji Ve Genetik, 2021 - Continues

Courses

Genel Biyoloji - II, Undergraduate, 2018 - 2019, 2019 - 2020, 2020 - 2021, 2021 - 2022
İmmünoloji, Undergraduate, 2021 - 2022
Antiviral İlaçlar ve Viral Aşılar, Doctorate, 2020 - 2021, 2021 - 2022
Doku Kültürü, Undergraduate, 2019 - 2020, 2020 - 2021, 2021 - 2022
Omik Teknolojileri , Undergraduate, 2020 - 2021, 2021 - 2022
Computational Biology, Postgraduate, 2017 - 2018, 2018 - 2019, 2019 - 2020, 2020 - 2021
Viroloji, Undergraduate, 2019 - 2020, 2020 - 2021, 2021 - 2022
Purification Techniques of Biomolecules, Undergraduate, 2019 - 2020
Genel Biyoloji - II Lab, Undergraduate, 2018 - 2019
Biyolojik Veritabanları ve Veri Analizi, Doctorate, 2017 - 2018, 2019 - 2020
Gen Terapisi ve Genom Düzenleme, Postgraduate, 2018 - 2019, 2019 - 2020
OMICs, Undergraduate, 2019 - 2020
Genel Biyoloji Lab II, Undergraduate, 2017 - 2018
OMIC's, Postgraduate, 2018 - 2019
Purification Techniques of Biomolecules, Postgraduate, 2018 - 2019

Articles Published in Journals That Entered SCI, SSCI and AHCI Indexes

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Episodes in the Encyclopedia

Supported Projects

KAYA YAŞAR Y., BARUT E. N. , ERKÖSEOĞLU İ., SAYGIN İ., ENGİN S., İNAN C., SEZEN F. S. , TUBITAK Project, Lökotrien reseptör antagonisti montelukastın farelerde indüklenen solunum yolu inflamasyonu üzerine etkilerinde WNT/ß-katenin sinyal yolagının rolünün incelenmesi, 2021 - Continues
DEMİR İ., GENÇER D., BAYRAMOĞLU Z., İNAN C., Project Supported by Higher Education Institutions, ÜLKEMİZDEN LYMANTRIA DISPAR NÜKLEOPOLİHEDROVİRÜS LdNPVLERİN GENOM ORGANİZASYONLARININ KARŞILAŞTIRILMASI, 2019 - Continues
İNAN C., DEMİRBAĞ Z., TUBITAK Project, Amsacta moorei entomopoksvirüs amv217 Geninin Transkripsiyonel ve Fonksiyonel Analizi, 2018 - Continues
Şahin N., Ay H., Arslan Ş., Demirtaş İ., İnan C., TUBITAK Project, Yeni Aktinobakteri Türlerinin Biyoteknolojik İlaç Öncülü Olabilecek Antimikrobiyal, Antioksidan, Sitotoksik ve Nöroprotektif Moleküller İçin Biyoaktivite ve Genom Temelli Araştırılması, 2020 - 2023
Demirbağ Z., Muratoğlu H., TUBITAK Project, Amsacta Moorei Entomopoksvirüs'ün Konağa Tutunma Mekanizmasının Aydınlatılması, 2013 - 2016
EU Framework Program Project, Buğdayda Sarı Pas Hastalığı Dayanınklılık Mekanizmasının Yeni Nesil İki Boyutlu Sıvı Kromatografi Sistemi Kullanılarak Proteom Düzeyinde İncelenmesi, 2009 - 2013

Scientific Refereeing

Project Supported by Higher Education Institutions, February 2018

Scientific Research / Working Group Memberships

İlaç ve Farmasötik Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi / Farmakogenomik, KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ, Turkey, http://www.ktu.edu.tr/ilafar, 2018 - Continues

Citations

Total Citations (WOS):18
h-index (WOS):2