Yabancı Diller

İngilizce, B2 Orta Üstü

Sertifika, Kurs ve Eğitimler

Eğitim Yönetimi ve Planlama, Fen Bilimlerde Araştırma Projesi Hazırlama Eğitimi, TÜBİTAK-2237 Proje Eğitimi Etkinliklerini Destekleme Programı, 2014

Yaptığı Tezler

Doktora, Amsacta moorei entomopoxvirus Muhtemel Glikozil Transferaz Geninin (amv248) Yapısal Ve Fonksiyonel Analizi, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Biyoloji Anabilimdalı, 2016
Yüksek Lisans, Sarı Pas Enfeksiyonuna Dirençli Buğday (Triticum aestivum L.)’da Proteomik Analizler, İstanbul Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Moleküler Biyoloji Ve Genetik Anabilimdalı, 2012

Araştırma Alanları

Yaşam Bilimleri, Biyoinformatik, Mikrobiyoloji, Viroloji, Moleküler Biyoloji ve Genetik , Temel Bilimler

Akademik Unvanlar / Görevler

Karadeniz Teknik Üniversitesi, Fen Fakültesi, Moleküler Biyoloji ve Genetik, 2018 - Devam Ediyor
Yrd.Doç.Dr., Karadeniz Teknik Üniversitesi, Fen Fakültesi, Moleküler Biyoloji ve Genetik, 2017 - 2018

Akademik İdari Deneyim

Bölüm Başkan Yardımcısı, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Fen Fakültesi, Moleküler Biyoloji ve Genetik, 2021 - Devam Ediyor

Verdiği Dersler

Antiviral İlaçlar ve Viral Aşılar, Doktora, 2021 - 2022
Doku Kültürü, Lisans, 2022 - 2023, 2021 - 2022, 2020 - 2021, 2019 - 2020
Omik Teknolojileri , Lisans, 2022 - 2023, 2021 - 2022, 2020 - 2021
OMIKler, Yüksek Lisans, 2022 - 2023
Viroloji, Lisans, 2022 - 2023, 2021 - 2022, 2020 - 2021, 2019 - 2020
Temel Genetik, Lisans, 2021 - 2022
Gen Terapisi ve Genom Düzenleme, Yüksek Lisans, 2022 - 2023, 2019 - 2020, 2018 - 2019
Genel Biyoloji - II, Lisans, 2021 - 2022, 2020 - 2021, 2019 - 2020, 2018 - 2019
İmmünoloji, Lisans, 2021 - 2022
Hesaplamalı Biyoloji, Yüksek Lisans, 2020 - 2021, 2019 - 2020, 2018 - 2019, 2017 - 2018
Purification Techniques of Biomolecules, Lisans, 2019 - 2020
Genel Biyoloji - II Lab, Lisans, 2018 - 2019
Biyolojik Veritabanları ve Veri Analizi, Doktora, 2019 - 2020, 2017 - 2018
OMICs, Lisans, 2019 - 2020
Genel Biyoloji Lab II, Lisans, 2017 - 2018
OMIC's, Yüksek Lisans, 2018 - 2019
Purification Techniques of Biomolecules, Yüksek Lisans, 2018 - 2019

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Ansiklopedide Bölümler

Desteklenen Projeler

KAYA YAŞAR Y., BARUT E. N., ERKÖSEOĞLU İ., SAYGIN İ., ENGİN S., İNAN C., SEZEN F. S., TÜBİTAK Projesi, Lökotrien reseptör antagonisti montelukastın farelerde indüklenen solunum yolu inflamasyonu üzerine etkilerinde WNT/ß-katenin sinyal yolagının rolünün incelenmesi, 2021 - Devam Ediyor
İNAN C., DEMİRBAĞ Z., TÜBİTAK Projesi, Amsacta moorei entomopoksvirüs amv217 Geninin Transkripsiyonel ve Fonksiyonel Analizi, 2018 - Devam Ediyor
Şahin N., Ay H., Arslan Ş., Demirtaş İ., İnan C., TÜBİTAK Projesi, Yeni Aktinobakteri Türlerinin Biyoteknolojik İlaç Öncülü Olabilecek Antimikrobiyal, Antioksidan, Sitotoksik ve Nöroprotektif Moleküller İçin Biyoaktivite ve Genom Temelli Araştırılması, 2020 - 2023
DEMİR İ., GENÇER D., BAYRAMOĞLU Z., İNAN C., Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, ÜLKEMİZDEN LYMANTRIA DISPAR NÜKLEOPOLİHEDROVİRÜS LdNPVLERİN GENOM ORGANİZASYONLARININ KARŞILAŞTIRILMASI, 2019 - 2022
Demirbağ Z., Muratoğlu H., TÜBİTAK Projesi, Amsacta Moorei Entomopoksvirüs'ün Konağa Tutunma Mekanizmasının Aydınlatılması, 2013 - 2016
AB Çerçeve Programları Destekli Proje, Buğdayda Sarı Pas Hastalığı Dayanınklılık Mekanizmasının Yeni Nesil İki Boyutlu Sıvı Kromatografi Sistemi Kullanılarak Proteom Düzeyinde İncelenmesi, 2009 - 2013

Bilimsel Hakemlikler

Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, Şubat 2018

Bilimsel Araştırma / Çalışma Grubu Üyelikleri

İlaç ve Farmasötik Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi / Farmakogenomik, KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ, Türkiye, http://www.ktu.edu.tr/ilafar, 2018 - Devam Ediyor

Metrikler