Education Information

Education Information

 • 2012 - 2017 Doctorate

  Ankara University, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Farmasötik Toksikoloji Anabilim Dalı, Turkey

 • 2009 - 2012 Postgraduate

  Karadeniz Technical University, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Tıbbi Biyokimya Anabilim Dalı, Turkey

 • 2002 - 2006 Undergraduate

  Ataturk University, Eczacılık Fakültesi, Eczacılık, Turkey

Dissertations

 • 2017 Doctorate

  Bor maruziyetinin insanların üreme fonksiyonu üzerindeki toksik etkilerinin araştırılması

  Ankara University, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Farmasötik Toksikoloji

 • 2012 Postgraduate

  Türk propolis ekstraktlarının iyonizan (Gama) radyasyonla uyarılmış insan lenfositleri üzerine olası radyoprotektif etkisinin değerlendirilmesi

  Karadeniz Technical University, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Tıbbi Biyokimya

Foreign Languages

 • B2 Upper Intermediate English