Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Türkiye Avrupa Birliği İlişkilerinin Geleceği: Gümrük Birliği’nin Güncellenmesi

İşletme ve İktisat Çalışmaları Dergisi, vol.6, no.3, pp.13-24, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

OECD Ülkelerinde Ekonomik ve Sosyal Küreselleşmenin İstihdama Etkileri

II. Uluslararası Türk Dünyası Eğitim Bilimleri ve Sosyal Bilimler Kongresi, 7 - 08 December 2018