Achievements & Reputation

Edit Congress and Symposium Activities

 • 2014 Dağlık Alan Yol Koridorlarının Peyzaj Karakterinin Belirlenmesi: Doğu Karadeniz Bölgesi Ataköy-Sultanmurat-Uzungöl Yol Güzergahı Örneği

  Attendee

  Nevşehir, Turkey

 • 2013 An Using and Designing Strategies of Perennial Plants on Urban Planting Design

  Attendee

  Artvin , Turkey

 • 2013 Suitable Site Selection for Tea (Camelia sinensis) in City of Rize

  Attendee

  Artvin , Turkey

 • 2013 Yol Şevlerindeki Doğal Yerörtücü Bitkilerin Peyzaj Mimarlığında Değerlendirilebilme Olanakları: Sultanmurat-Uzungöl Yol Güzergahı Örneği

  Attendee

  Yalova, Turkey

 • 2013 Tarihi Çevrelerdeki Bitkilendirme Tasarımında Kullanılan Bitkiler: Trabzon Örneği

  Attendee

  Yalova, Turkey

 • 2013 Kaya Bahçelerinin Peyzaj Mimarlığında Kullanımı: Trabzon’da Süs Bitkileri Kullanılarak Oluşturulan Bir Kaya Bahçesi Önerisi

  Attendee

  Yalova, Turkey

 • 2012 Determining Green Corridors in Coastal Urban Landscape by Using Remote Sensing and GIS Techniques

  Attendee

  Venedik, Italy

 • 2011 Trabzon’da Yeşil Altyapı ve Kentsel Dönüşüm

  Attendee

  Trabzon, Turkey

 • 2011 Available Urban Open and Green Areas in Turkey: Case of Samsun City

  Attendee

  Zürih, Switzerland

 • 2011 Mountainous Road Corridors and Landscape Character Assessment in Turkey: The Case of Ataköy-Sultanmurat-Uzungöl Road Corridor

  Attendee

  Zürih, Switzerland

 • 2010 The Potential Using of Ornamental Plants in Origin of Japan in Traditional, Historical and Contemporary Home Gardens in Trabzon and Its Near Araund

  Attendee

  Trabzon, Turkey

 • 2010 Evaluation of Riparian Landscape Designs in Urbanized Areas: A Turkish-Japanese Perspective

  Attendee

  Trabzon, Turkey

 • 2010 Green Elements’ Uses in Urban Landscape with Japan and Turkey Examples

  Attendee

  Trabzon, Turkey

 • 2010 A Landscape Assesment of Coastal Revetments; A Case Study Of Trabzon

  Attendee

  Trabzon, Turkey

 • 2010 Yerörtücü Bitkilerin Kıyı Tahkimatlarında Kullanım Yoğunluğu; Trabzon Kent Örneği

  Attendee

  Mersin, Turkey

 • 2010 Kayalık şevlerde yetişen bazı doğal bitki türlerinin süs bitkisi olarak değerlendirilmesi

  Attendee

  Mersin, Turkey

 • 2010 Floristik çeşitliliğin kentsel yerleşim alanlarinda incelenmesi; Trabzon örneği

  Attendee

  Mersin, Turkey

 • 2010 Boylu Ardıç, Doğu Ladini, Fıstıkçamı ve Sarıçam Bitki Türlerinin Budama Sonrası Yenilenme Yetenekleri ve Form Gelişmeleri Üzerine Bir Araştırma

  Attendee

  Mersin, Turkey

 • 2010 Kentsel mekanlardaki modern bitkilendirme tasarımlarında süs bitkilerinin kullanımına yönelik yeni yaklaşımlar

  Attendee

  Mersin, Turkey

 • 2010 Yerörtücü Bitkilerin Peyzaj Mimarlığında Kullanım Alanları

  Attendee

  Trabzon, Turkey

 • 2010 Vısual preferences for Poplar Plantatıons on roadsıde landscapes ın turkey

  Attendee

  Turkey

 • 2010 Plant Biodiversity Assessment in Urban Historical Sites: A Case Study in Trabzon in TURKEY

  Attendee

  Nagoya, Turkey

 • 2010 Assessment of Open and Green Areas in Samsun City in Turkey According to Landscape Ecology

  Attendee

  Nagoya, Japan

 • 2010 Role of Camellia sinensis Cultivation in South East Black Sea Coastal Landscape Formation

  Attendee

  Portugal

 • 2009 Evaluation of Tea (Camellia sinensis) Gardens Potential for Eco-Tourism in South Eastern Black Sea Region

  Attendee

  Florida, United States Of America

 • 2008 The role of the planting design techniques for improving the landscape quality of Black Sea coastal highway in Turkey

  Attendee

  Trabzon, Turkey

 • 2008 A visual assessment of coastline landscape design in Eastern Black Sea Region of Turkey: A Case study of Vakfıkebir

  Attendee

  Trabzon, Turkey

 • 2008 Green infrastructure development in urban areas

  Attendee

  Trabzon, Turkey

 • 2008 Ornamental plant diversity characterizing the urban landscapes in Turkey: a case of Trabzon city

  Attendee

  Germany

 • 2008 Contribution of homegardens to urban biodiversity in Turkey

  Attendee

  Germany

 • 2008 Visual landscape character of Oriental Spruce (Picea orientalis (L.) Link.) Mountain Forests in Turkey

  Attendee

  Viyana, Austria

 • 2007 Kentsel peyzaj planlama ve tasarım çalışmalarında bitkilendirme tasarımı stratejileri

  Attendee

  Antalya, Turkey

 • 2006 Odun dışı orman ürünü olarak doğal yerörtücü bitkiler

  Attendee

  Trabzon, Turkey

 • 2006 Süs bitkileri olarak canlı çizgisel elemanlar ve peyzaj mimarlığında kullanımları

  Attendee

  İzmir, Turkey

 • 2006 Doğu Karadeniz Bölgesi’nin önemli bazı ormanaltı flora elementlerinin peyzaj mimarlığında estetik ve işlevsel kullanım potansiyelleri açısından değerlendirilmesi

  Attendee

  Trabzon, Turkey

 • 2006 Trabzon kenti yerleşim alanlarının floristik çeşitliliğine katkı sağlayan süs bitkileri

  Attendee

  İzmir, Turkey

 • 2006 Developing contextualism and assessing user preferences for landscape design in mass housing areas: a case study in Trabzon

  Attendee

  Trabzon, Turkey

 • 2005 Doğu Ladini orman ekosistemlerinde görsel kaynakların değerlendirilmesi

  Attendee

  Trabzon, Turkey

 • 2005 Kaçkar Dağları Ulusal Parkı’nda görsel kalite değerlendirmesi

  Attendee

  Isparta, Turkey

 • 2005 Kentsel biyoçeşitlilik ve peyzaj planlama

  Attendee

  Antalya, Turkey

 • 2004 Kent ormancığının kent ekosistemi ve işlevlerine katkısı; peyzaj ekolojisi açısından bir değerlendirme

  Attendee

  Ankara, Turkey

 • 2002 Akdeniz Defnesi (Laurus nobilis L.) yetiştiriciliği ve Doğu Karadeniz Bölgesi için önemi

  Attendee

  Antalya, Turkey

 • 2002 Karayemiş (Laurocerasus officinalis Roemer)’in çelikle çoğaltılması

  Attendee

  Antalya, Turkey

 • 2002 Doğu Karadeniz Bölgesi bazı alpin (yüksek dağlık) bitki türlerinin üretim potansiyelleri ve değerlendirme olanakları

  Attendee

  Antalya, Turkey

 • 2002 Değirmendere ve Galyan nehirlerinin su kalite parametreleri yönünden karşılaştırılması, Su Havzalarında Toprak ve Su Kaynaklarının Korunması

  Attendee

  Hatay, Turkey

 • 2002 Bazı doğal yer örtücü bitki türlerinin fidanlık koşullarında adaptasyonları

  Attendee

  Antalya, Turkey

 • 2002 Orman ekosistemlerine ait floristik yapının belirlenmesinde bazı çeşitlilik indekslerinin kullanımı ve değerlendirilmesi

  Attendee

  Kastamonu, Turkey

 • 2002 Sürdürülebilir planlama açısından dağlık alan orman peyzajlarında görsel kalite ve görsel kaynak yönetimi: Doğu Karadeniz Bölgesi Örneği

  Attendee

  Ilgaz, Turkey

 • 2002 Doğu Karadeniz Bölgesi'nde agroforestry uygulamaları için çok amaçlı bitki türleri ve seçimi

  Attendee

  Artvin , Turkey

 • 2001 The landscape planning approaches regarding to urban pattern which have been planned after earthquake in Turkey

  Attendee

  Singapore

 • 2001 The exotic plants and their contributions to urban and rural landscape planning

  Attendee

  Singapore

 • 1999 Kent peyzajı bağlamında görsel kirlilik kontrolü ve etkili olan faktörler: Trabzon kenti için bir değerlendirme

  Attendee

  Gebze, Turkey

 • 1999 Formal aeshetic characteristics of unique natural landscapes as showing difference from its own geography

  Attendee

  Ascona, Switzerland

 • 1999 Su toplama havzalarında toprak koruma amacıyla bazı graminae familyası bitkileri

  Attendee

  Ankara, Turkey

 • 1998 Görsel kirliliğe bağlı olarak günümüzde ve gelecekte-örnek alan trabzon kenti için-etkili olan ve olabilecek kirlilik türlerinin araştırılması

  Attendee

  İstanbul, Turkey

 • 1998 Rize-Pazar ilçesinde bambu plantasyonları ve bu bitkinin Doğu Karadeniz Bölgesi için önemi

  Attendee

  İstanbul, Turkey

 • 1996 Doğu Karadeniz Bölgesinde agroforestry potansiyeli ve uygulanabilirliği: Akçaabat örneği

  Attendee

  Mersin, Turkey

 • 1995 Doğu Karadeniz Bölgesinde toplumun fidan talebi ve mevcut fidanlıkların üretim programlarının karşılaştırılması

  Attendee

  Trabzon, Turkey

 • 1995 Kentsel dış mekanlarda-mikroortam tasarımlarında yeşilin etkisi

  Attendee

  İstanbul, Turkey

 • 1993 Batı ve Orta Karadeniz Bölgesindeki kızılçam ve diğer bazı Akdenizli taksonların peyzaj mimarlığı açısından değerlendirilmesi

  Attendee

  Marmaris, Turkey

Awards

 • January 2015 Trabzon Arsin Sahil Dolgu Alanı Peyzaj Tasarım Projesi

  Plant Dergisi

Citations

Total Citations (WOS): 246

h-index (WOS): 8