Education Information

Education Information

 • 2017 - 2023 Doctorate

  Istanbul University, Institute Of Social Sciences, Çalışma Ekonomisi Ve Endüstri İlişkileri Bölümü, Turkey

 • 2013 - 2016 Postgraduate

  Karadeniz Technical University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Çalışma Ekonomisi Ve Endüstri İlişkileri Anabilim Dalı, Turkey

 • 2010 - 2013 Undergraduate

  Karadeniz Technical University, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Çalışma Ekonomisi Ve Endüstri İlişkileri Bölümü, Turkey

Dissertations

 • 2023 Doctorate

  Kümelenme Perspektifinde Türkiye'de Organize Sanayi Bölgelerinin Bölgesel Kalkınmaya Etkisi: Trabzon Örneği

  Istanbul University, Institute Of Social Sciences, Çalışma Ekonomisi Ve Endüstri İlişkileri Bölümü

 • 2016 Postgraduate

  AVRUPA BİRLİĞİNDE VE TÜRKİYE'DE GÖÇMENLERE YÖNELİK SOSYAL POLİTİKA DÜZENLEMELERİ

  Karadeniz Technical University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Çalışma Ekonomisi Ve Endüstri İlişkileri Anabilim Dalı

Foreign Languages

 • B2 Upper Intermediate English

Certificates, Courses and Trainings

 • 2023Akademide Güncel Öğrenme-Öğretme Yaklaşımları ve Uygulamaları

  Personal Evolution , Eskişehir Teknik Üniversitesi

 • 2022Eğiticilerin Eğitimi

  Personal Evolution , Karadeniz Teknik Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

 • 2021Afet Farkındalık Eğitimi

  Personal Evolution , İstanbul İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü

 • 2021Temel İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi

  Occupational Health and Safety , Karadeniz Teknik Üniversitesi İşyeri Sağlık ve Güvenlik Birimi

 • 2021Nitel Araştırma Yöntemlerine Giriş-II

  Personal Evolution , Araştırma Yöntemleri Eğitim ve Uygulama Merkezi

 • 2021Yeni Normalde Akademisyenler İçin Uzaktan Eğitimde Kişisel Verilerin ve Gizliliğin Korunması Eğitimi

  Personal Evolution , Karadeniz Teknik Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

 • 2021Nitel Araştırma Yöntemlerine Giriş-I

  Personal Evolution , Araştırma Yöntemleri Eğitim ve Uygulama Merkezi

 • 2021Ölçek Geliştirme ve Uygulama Eğitimi

  Personal Evolution , Araştırma Yöntemleri Eğitim ve Uygulama Merkezi

 • 2020TS EN ISO 9001: 2015 Kalite Yönetim Sistemi İç Tetkik Eğitimi

  Quality Management , Türk Standardları Enstitüsü

 • 2020TS EN ISO 9001: 2015 Risk Tabanlı Proses Yönetimi Eğitimi

  Quality Management , Türk Standardları Enstitüsü

 • 2020TSE EN ISO 9001: 2015 Kalite Yönetim Sistemi Dokümantasyon Eğitimi

  Quality Management , Türk Standardları Enstitüsü

 • 2020TS EN ISO 9001: 2015 Kalite Yönetim Sistemi Temel Eğitimi

  Quality Management , Türk Standardları Enstitüsü

 • 2018Temel İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi

  Occupational Health and Safety , KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İŞYERİ SAĞLIK VE GÜVENLİK BİRİMİ