Publications & Works

Articles Published in Journals That Entered SCI, SSCI and AHCI Indexes

Articles Published in Other Journals

Evaluation of Entrepreneurship Level of Nursing Students

Artificial Intelligence: Theories and Applications, vol.1, no.2, pp.134-143, 2021 (Refereed Journals of Other Institutions)

Lean Approach to Processes Regarding Nursing Activities at Hospital: Evaluation of Nurses' Views

CLINICAL AND EXPERIMENTAL HEALTH SCIENCES, vol.10, no.4, pp.337-347, 2020 (Journal Indexed in ESCI) Creative Commons License identifier

Hemşirelik Öğrencilerinin Duygusal Zekâya İlişkin Liderlik Düzeyleri

KOÇ ÜNİVERSİTESİ HEMŞİRELİKTE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA DERGİSİ, vol.16, no.3, pp.198-204, 2019 (Other Refereed National Journals)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

EVALUATION AND RECOMMENDATIONS OF NURSING SERVICES DURING THE COVID-19 EPIDEMIC

4nd International 14th National Congress on Health and Hospital Administration, İstanbul, Turkey, 14 - 17 October 2021, pp.100 Sustainable Development

4nd International 14th National Congress on Health and Hospital Administration, İstanbul, Turkey, 14 - 17 October 2021, pp.200 Sustainable Development

Evaluation of Entrepreneurship Level of Nursing Students

2. ULUSLARARASI SAĞLIKTA YAPAY ZEKA KONGRESİ, İzmir, Turkey, 16 - 18 April 2021, pp.134-143

Artificial Intelligence Theory and Applications

II. International Artificial Intelligence in Health Congress, İzmir, Turkey, 16 - 18 April 2021, vol.1, pp.134-143 identifier

HEMŞİRELİK BÖLÜMÜNÜN KALİTE ÖLÇÜMÜNDE BİR BOYUT:ÖĞRENCİ MEMNUNİYET DÜZEYİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

2. ULUSLARARASI 19 MAYISYENİLİKÇİ BİLİMSEL YAKLAŞIMLAR KONGRESİ, 27 - 29 December 2019, pp.883-896

HEMŞİRELİK ÖĞRENCİLERİNİN KLİNİK KAYGI DÜZEYLERİ VE ETKİLEYENFAKTÖRLERİN BELİRLENMESİ

2. ULUSLARARASI19 MAYIS YENİLİKÇİ BİLİMSEL YAKLAŞIMLAR KONGRESİ, 27 - 29 December 2019, pp.873-882

HASTALARIN MANEVI BAKIM İHTIYAÇLARININ DEĞERLENDIRILMESI

6. Uluslararası 17. Ulusal Hemşirelik Kongresi, Ankara, Turkey, 19 - 21 December 2018, pp.378-379

A New Approach in Nursing Services lean Management

7 th International Nursing management Conference, Ankara, Turkey, 25 - 27 October 2018

Evaluating Views of Nurses About Leaning Nursing Activities at Hospitals

7 th International Nursing Management Conference, 25 - 27 October 2018