Scientific Activities

Jury Memberships

  • October 2015 Associate Professor Exam

    ünniversitelerarası kurum

    doçentlik sınavı jürisi

Memberships / Tasks in Scientific Organizations

  • 1996 - Continues Türk Kardiyoloji Derneği

    Member