Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Industry 4.0 and Competitiveness

3rd World Conference on Technology, Innovation and Entrepreneurship, WOCTINE 2019, İstanbul, Turkey, 21 - 23 June 2019, vol.158, pp.625-631 Creative Commons License Sustainable Development identifier

MESLEK YÜKSEKOKULLARINDA İNOVASYON VE SEKTÖREL İŞBİRLİĞİNİN ÖNEMİ

V. Uluslararası Meslek Yüksekokulları Sempozyumu (UMYOS) 2016, KOSOVA, 18 - 20 May 2016

MESLEK YÜKSEKOKULU LOJİSTİK PROGRAMI ÖĞRENCİLERİNİN MESLEKİ EĞİTİME BAKIŞI

Uluslararası Meslek Yüksekokulları Sempozyumu (UMYOS) 2016, 18 - 20 May 2016

Lojistik Sektörü İşgücü Üzerine Bir Analiz Trabzon Örneği

IV. Ulusal Lojistik ve Tedarik Zinciri Kongresi, Gümüşhane, Turkey, 21 - 23 May 2015

Yerel Ekonomilerin Yeni Aktörü, Bölgesel İnovasyon Stratejileri: RIS Mersin Uygulaması

ULUSLARARASI AVRASYA EKONOMİLERİ KONFERANSI, Sankt-Peterburg, Russia, 17 - 18 September 2013, pp.627-634 Creative Commons License

Yerel Ekonomik Kalkınmada Girişimciliğin Rolü: Gaziantep Örneği

Uluslararası Avrasya Ekonomileri Konferansı, Almaty, Kazakhstan, 11 - 13 October 2012, pp.369-373

Türkiye’nin Dış Borçlarının Analizi (1980–2012)

ULUSLARARASI AVRASYA EKONOMİLERİ KONFERANSI, Almaty, Kazakhstan, 11 - 13 October 2012, pp.312-318

Ekonomik Kalkınmada Kırsal Turizmin Rolü: Türkiye Örneği

Uluslararası Avrasya Ekonomileri Konferansı, Almaty, Kazakhstan, 11 - 13 October 2012, pp.345-350

Books & Book Chapters

Lojistik Köyler Yerel Kalkınma İçin Bir Çözüm Mü?

in: İktisat Seçme Yazılar, Havvanur Feyza Erdem ve Aykut Başoğlu, Editor, Celepler Matbaacılık Yayın ve Dağıtım, Trabzon, pp.99-117, 2019