Education Information

Education Information

 • 2002 - 2007 Expertise In Medicine

  Ankara University, Tıp Fakültesi, Deri Ve Zührevi Hastalıklar, Turkey

 • 1995 - 2001 Undergraduate

  Ankara University, Tıp Fakültesi, Turkey

Dissertations

 • 2007 Expertise In Medicine

  Pemfiguslu olgularda otoantikor titrelerinin klinik şiddet ve tedaviye yanıtları ilişkisinin değerlendirilmesi

  Ankara University, Tıp Fakültesi, Deri Ve Zührevi Hastalıklar

Foreign Languages

 • C1 Advanced English