Education Information

Education Information

 • 1996 - 2003 Doctorate

  Karadeniz Technical University, Fen Fakültesi, Kimya, Turkey

 • 1993 - 1996 Postgraduate

  Karadeniz Technical University, Fen Fakültesi, Kimya, Turkey

 • 1989 - 1993 Undergraduate

  Karadeniz Technical University, Fen Fakültesi, Kimya, Turkey

Dissertations

 • 2003 Doctorate

  Yeni bir analitik reaktif kullanarak doğudan ve katı faz ekstraksiyonu ile bakır(II)’xxnin kantitatif tayini

  Karadeniz Technical University, Fen Fakültesi, Kimya

 • 1996 Postgraduate

  Kalem imalatında kullanılan ağaç malzemelerin kimyasal yönden incelenmesi

  Karadeniz Technical University, Fen Fakültesi, Kimya

Foreign Languages

 • C1 Advanced English