İSMAİL HAKKI DEMİRCİOĞLU


Fatih Eğitim Fakültesi

Orta Öğretim Sosyal Alanlar Eğitimi

Former Researcher

Education Information

1996 - 1999

1996 - 1999

Doctorate

The University of Birmingham, Eğitim Fakültesi \ School Of Education, Eğitim Bilimleri \ Educational Science, United Kingdom

1993 - 1996

1993 - 1996

Postgraduate

Karadeniz Technical University, Fatih Eğitim Fakültesi\Sosyal Bilimler Enstitüsü, Tarih Öğretmenliği, Turkey

1988 - 1992

1988 - 1992

Undergraduate

Ataturk University, Fen-Edebiyat Fakültesi, Tarih Bölümü, Turkey

Foreign Languages

C1 Advanced

C1 Advanced

English

Certificates, Courses and Trainings

1997

1997

Post-Graduate Certificate in Research Methods

Education Management and Planning

The University of Birmingham

Research Areas

Social Sciences and Humanities, Education, Elementary School Education, Teacher Training in Social Sciences, Education in Social Sciences, Education in History, Teacher Training For Secondary School

Academic Titles / Tasks

2014 - Continues

2014 - Continues

Professor

Karadeniz Technical University, Fatih Eğitim Fakültesi, Ortaöğretim Sosyal Alanlar Eğitimi Bölümü

Managerial Experience

2015 - Continues

2015 - Continues

Head of Ethics Committee

Karadeniz Technical University

2014 - Continues

2014 - Continues

Rectorate Commissioner

Karadeniz Technical University, Sosyal Ve Beşeri Bilimler Etik Kurulu, Ortaöğretim Sosyal Alanlar Eğitimi Bölümü

2014 - Continues

2014 - Continues

Rectorate Commissioner

Karadeniz Technical University, Eğitim Bilimleri Değerlendirme Komisyonu Üyesi

2011 - Continues

2011 - Continues

Head of Department

Karadeniz Technical University, Fatih Eğitim Fakültesi, Ortaöğretim Sosyal Alanlar Eğitimi Bölümü

2011 - Continues

2011 - Continues

Head of Department

Karadeniz Technical University, Fatih Eğitim Fakültesi, Ortaöğretim Sosyal Alanlar Eğitimi Bölümü

2011 - Continues

2011 - Continues

Head of Department

Karadeniz Technical University, Fatih Eğitim Fakültesi, Ortaöğretim Sosyal Alanlar Eğitimi Bölümü

2000 - 2011

2000 - 2011

Deputy Head of Department

Karadeniz Technical University, Fatih Eğitim Fakültesi, Ortaöğretim Sosyal Alanlar Eğitimi Bölümü

2001 - 2001

2001 - 2001

Head of Department

Karadeniz Technical University, Fatih Eğitim Fakültesi, Ortaöğretim Sosyal Alanlar Eğitimi Bölümü

Advising Theses

Articles Published in Journals That Entered SCI, SSCI and AHCI Indexes

2010

2010

Turkish History Teachers' Perceptions of Primary Sources in History Textbooks

Demircioglu I. H.

NEW EDUCATIONAL REVIEW, vol.21, no.2, pp.71-78, 2010 (Journal Indexed in SSCI) identifier identifier

2009

2009

Analysis of Turkish Secondary School History Examination Questions According to Cognitive Levels

Demircioglu I. H.

NEW EDUCATIONAL REVIEW, vol.17, no.1, pp.295-304, 2009 (Journal Indexed in SSCI) Sustainable Development identifier identifier

2007

2007

Tarih Öğretiminde Filmlerin Yeri ve Önemi

DEMİRCİOĞLU İ. H.

BILIG, no.42, pp.77-93, 2007 (Journal Indexed in SSCI)

2006

2006

Tarih Öğretmen Adaylarının Öğrenme Şekilleri Üzerine Nitel Bir Çalışma

DEMİRCİOĞLU İ. H.

Eurasian Journal of Educational Research, no.23, pp.49-61, 2006 (Journal Indexed in SSCI)

2005

2005

Sekizinci Sınıf Öğrencilerinin Tarih Öğretiminde Kullanılan Zaman ve Kronolojiyle İlgili Bazı Kavramları Anlama Düzeyi

DEMİRCİOĞLU İ. H.

Eurasian Journal of Educational Research, no.19, pp.155-163, 2005 (Journal Indexed in SSCI)

Articles Published in Other Journals

2018

2018

Uluslararası Dünden Bugüne Türkiye’de Jandarma ve Sahil Güvenlik Sempozyumu

DEMİRCİOĞLU İ. H.

HİSTORY STUDİES, vol.10, no.4, pp.243-245, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions)

2018

2018

Learning History Through Television Serials

DEMİRCİOĞLU İ. H.

Public History Weekly, vol.6, no.6, pp.1-3, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions)

2017

2017

The New History Curriculum

DEMİRCİOĞLU İ. H.

Public History Weekly, vol.5, no.33, pp.1-3, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions)

2017

2017

Views of Turkish Social Studies Teacher Candidates about History Lessons Taught in Social Studies Teacher Education Program

Demircioglu E. , Demircioglu I. H.

TARIH KULTUR VE SANAT ARASTIRMALARI DERGISI-JOURNAL OF HISTORY CULTURE AND ART RESEARCH, vol.6, no.3, pp.32-48, 2017 (Journal Indexed in ESCI) Creative Commons License identifier

2017

2017

Ottoman History and Peace Education

DEMİRCİOĞLU İ. H.

Public History Weekly, vol.5, no.6, pp.1-4, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions)

2016

2016

Being A History Teacher in Turkey

DEMİRCİOĞLU İ. H.

Public History Weekly, vol.4, pp.35-37, 2016 (Refereed Journals of Other Institutions)

2016

2016

Opinions of Pre-Service Social Studies Teachers about Using Historical Environment

Akçalı A. A. , DEMİRCİOĞLU İ. H.

International Journal of Elemantery Education, vol.9, no.1, pp.39-58, 2016 (Refereed Journals of Other Institutions)

2016

2016

Medeniyet İnşasında Tarih Bilincinin Yeri Ne Olmalıdır?

DEMİRCİOĞLU İ. H.

Medeniyet Tasavvuru, no.4, pp.26-31, 2016 (National Non-Refereed Journal)

2016

2016

Trabzonluluk Kimliği Üzerine

DEMİRCİOĞLU İ. H.

Bizim Şehirler: Trabzon, vol.1, no.1, pp.70-71, 2016 (National Non-Refereed Journal)

2016

2016

Using Controversial Issues in History Lessons

DEMİRCİOĞLU İ. H.

Kastamonu Eğitim Dergisi, vol.24, no.1, pp.147-162, 2016 (International Refereed University Journal)

2014

2014

Kanuni Sultan Süleyman ve Trabzon

DEMİRCİOĞLU İ. H.

Trabzon, vol.8, pp.42-43, 2014 (National Non-Refereed Journal)

2014

2014

Türkiye'de Tarih Eğitimi: Sorunlar ve Çözüm Önerileri

DEMİRCİOĞLU İ. H.

Yeni Türkiye, no.59, pp.1176-1186, 2014 (Other Refereed National Journals)

2013

2013

Tarih Ders Kitabı Yazımında Yeni Yaklaşımlar

DEMİRCİOĞLU İ. H.

Karadeniz Araştırmaları, no.38, pp.119-133, 2013 (Other Refereed National Journals)

2012

2012

Osmanlı Devletinde Tarih Yazımının Tarih Öğretimi Üzerine Etkileri

DEMİRCİOĞLU İ. H.

Milli Eğitim, no.193, pp.115-126, 2012 (Other Refereed National Journals)

2011

2011

Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının Demokratik Öğretmen Nitelikleri Hakkındaki Görüşleri

DEMİRCİOĞLU İ. H. , Mutluer C., DEMİRCİOĞLU E.

Kastamonu Eğitim Dergisi, vol.19, pp.577-586, 2011 (National Refreed University Journal)

2011

2011

Tarih Derslerinde Tarih Web Sitelerinin Eleştirel Bir Bakış Açısıyla İncelenmesi

DEMİRCİOĞLU İ. H.

Milli Eğitim, no.190, pp.203-211, 2011 (Other Refereed National Journals)

2010

2010

Emperical Research on History Education in Turkey: An Overview of Key Issues, Methods and Outcomes

DEMİRCİOĞLU İ. H.

Yearbook Annales, no.1, pp.53-67, 2010 (Refereed Journals of Other Institutions)

2009

2009

Tarih Öğretmenlerinin Tarihsel Düşünme Becerileri Hakkındaki Görüşleri

DEMİRCİOĞLU İ. H.

Milli Eğitim, no.84, pp.228-238, 2009 (Other Refereed National Journals)

2009

2009

Trabzonlu Bir Yerel Tarihçi: Hasan Umur

DEMİRCİOĞLU İ. H.

Karadeniz Araştırmaları, no.22, pp.115-122, 2009 (Other Refereed National Journals)

2008

2008

Uluslararası Sosyal Bilimler Sempozyumu Üzerine: Tarih Eğitimi Açısından Bir Değerlendirme

DEMİRCİOĞLU İ. H.

Toplumsal Tarih, no.175, pp.10, 2008 (Other Refereed National Journals)

2008

2008

Türkiye'de Tarih Eğitiminin Tarihi

DEMİRCİOĞLU İ. H.

Türkiye Araştırmaları Literatür Dergisi, vol.6, no.12, pp.431-450, 2008 (Other Refereed National Journals)

2008

2008

Learning How to Conduct Educational Research: A Turkish Perspective,

DEMİRCİOĞLU İ. H.

AUSTRALIAN JOURNAL OF TEACHER EDUCATION, vol.33, no.1, pp.1-17, 2008 (Refereed Journals of Other Institutions)

2008

2008

Does The Teaching of History Encourage Active Citizenship in Turkey? Perceptions of Turkish History Teachers

DEMİRCİOĞLU İ. H.

International Journal of Historical Learning, Teaching and Research, vol.1, pp.17-23, 2008 (Refereed Journals of Other Institutions)

2007

2007

Tarihin Profesyonel Öğretimi Üzerine Bir Konferans: Amsterdam İzlenimleri

DEMİRCİOĞLU İ. H.

Toplumsal Tarih, no.164, pp.6-7, 2007 (Other Refereed National Journals)

2007

2007

History Teachers Attitudes To Museum Visits

DEMİRCİOĞLU İ. H.

Teaching History Journal, vol.1, pp.24-30, 2007 (Refereed Journals of Other Institutions)

2006

2006

Lise Öğrencilerinin Tarih Dersinin Amaçlarına Yönelik Görüşleri

DEMİRCİOĞLU İ. H.

TÜRK EĞİTİM BİLİMLERİ DERGİSİ, vol.4, no.2, pp.153-164, 2006 (National Refreed University Journal)

2006

2006

Avrupa Birliği Ülkeleri ve Türkiye’de Tarih Öğretiminin Amaçlarının Karşılaştırmalı Bir Değerlendirmesi

DEMİRCİOĞLU İ. H.

Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, vol.16, no.2, pp.133-146, 2006 (National Refreed University Journal)

2006

2006

Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının ‘Öğretim Paketi’ Ödevine Yönelik Görüşleri

DEMİRCİOĞLU İ. H.

Kastamonu Eğitim Dergisi, no.14, pp.161-172, 2006 (International Refereed University Journal)

2006

2006

XIX. Yüzyılın İkinci Yarısında Şebinkarahisar-Giresun Ticaret Yolu (İpek Yolu)

DEMİRCİOĞLU İ. H.

Askeri Tarih Araştırmaları, no.7, pp.35-41, 2006 (Other Refereed National Journals)

2005

2005

What is The Role of Assignments in Educatıng Secondary School Hıstory Teachers in England?

DEMİRCİOĞLU İ. H.

Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, vol.15, no.1, pp.125-132, 2005 (National Refreed University Journal)

2005

2005

Eğitim Fakültelerindeki Yeni Gelişmelerin Tarih Uygulama Öğretmenlerine Yansıtılabilirliği Üzerine Bir Çalışma

DEMİRCİOĞLU İ. H.

ÇAĞDAŞ EĞİTİM DERGİSİ, no.319, pp.20-27, 2005 (Other Refereed National Journals)

2004

2004

Alfred Billiotti’nin Raporuna Göre 19. Yüzyılın İkinci Yarısında Trabzon’daki Konsoloslukların Yıllık Gelirleri’

DEMİRCİOĞLU İ. H.

Atatürk Dergisi (Atatürk Üniversitesi), vol.IV, no.1, pp.95-105, 2004 (National Refreed University Journal)

2003

2003

İngiliz Konsolos William Gifford Palgrave’in Trabzon Hatıraları

DEMİRCİOĞLU İ. H.

Tarih ve Toplum, vol.40, no.236, pp.44-47, 2003 (Other Refereed National Journals)

2003

2003

XIX. Yüzyılın İkinci Yarısında Batum

DEMİRCİOĞLU İ. H.

Askeri Tarih Araştırmaları, no.2, pp.105-110, 2003 (Other Refereed National Journals)

2003

2003

Tarih Uygulama Öğrencilerinin Uygulama Öğretmenleri ve Uygulama Okulları Hakkındaki Görüşleri’

DEMİRCİOĞLU İ. H.

Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, vol.13, no.1, pp.185-192, 2003 (National Refreed University Journal)

2002

2002

Orta Öğretim Tarih Öğretmenlerinin İngiltere’de Eğitimine Genel Bir Bakış

DEMİRCİOĞLU İ. H.

Milli Eğitim, pp.68-77, 2002 (Other Refereed National Journals)

2002

2002

Selected Literature on The Teaching of History and Educating Secondary School Hitory Teachers in England and Wales

DEMİRCİOĞLU İ. H.

Kastamonu Üniversitesi Kastamonu Eğitim Dergisi, vol.10, no.1, pp.91-102, 2002 (National Refreed University Journal)

2001

2001

İngiliz Gezgini Dr. Rickmer’in Gözüyle 19. ve 20. Yüzyılda Artvin ve Rize

DEMİRCİOĞLU İ. H.

Tarih ve Toplum, no.9, pp.38-40, 2001 (Other Refereed National Journals)

2001

2001

Does The Teaching of History Need Reform in Turkey?

DEMİRCİOĞLU İ. H.

International Journal of Historical Learning, Teaching and Research, vol.1, no.2, pp.1-5, 2001 (International Refereed University Journal)

2000

2000

A Short History of Secondary School Teacher Education System in England

DEMİRCİOĞLU İ. H.

Konya Selçuk Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, no.9, pp.203-224, 2000 (National Refreed University Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

0

0

Tarih Ders Kitaplarının Demokrasi Eğitimi Açısından Değerlendirilmesi:Tarih Öğretmenlerinin Görüşleri

DEMİRCİOĞLU İ. H.

I. International European Union, Democracy, Citizenship and Citizenship Education Symposium, Uşak, Turkey, vol.1, pp.258

0

0

Tarih Öğretmen Adaylarının Demokrasi Eğitimi Hakkındaki Görüşleri: Karadeniz ve Teknik Üniversitesi Örneği

DEMİRCİOĞLU İ. H.

I. International European Union, Democracy, Citizenship and Citizenship Education Symposium, Uşak, Turkey, vol.1, pp.263

0

0

İngiliz Konsolosu Palgrave'e Göre 1868'de Trabzon Konsoloslukları

DEMİRCİOĞLU İ. H.

Uluslararası Tarih-Dil ve Edebiyat Sempozyumu, Trabzon, Turkey, vol.1, pp.487

0

0

Sözlü Tarihin Bir Öğretim Yaklaşımı Olarak Tarih Derslerinde Kullanımı

DEMİRCİOĞLU İ. H.

II. Sosyal Bilimler Eğitimi Kongresi, Van, Turkey, vol.1, pp.316

2014

2014

Türk Dünyası'nda Değer Eğitimi ve Gaspıralı İsmail

DEMİRCİOĞLU İ. H. , DEMİRCİOĞLU E.

Ölümünün 100. Yılında Gaspıralı: Dilde, Fikirde, İşte Birlikte Neredeyiz?, Bişkeke, Kazakhstan, 15 - 17 October 2014, vol.1, no.1, pp.244-251

2014

2014

Tarih Pedagoji Programı Öğrencilerine Göre Uygulama Öğretmenleri

DEMİRCİOĞLU İ. H. , Genç İ. , Demircioğlu E.

III. Uluslararası Tarih Eğitimi Sempozyumu, Sakarya, Turkey, 27 - 29 June 2014, vol.1, pp.30-37

2014

2014

Türk Dünyası Bilgeleri ve Değer Eğitimi

DEMİRCİOĞLU E. , DEMİRCİOĞLU İ. H.

Türk Dünyası Bilgeler Zirvesi, Eskişehir, Turkey, 26 - 28 May 2014, vol.1, pp.339-343

2014

2014

Tarihi ve Kültürel Varlıkların Korunmasında Sivil Toplum Örgütlerinin Rolü Ne Olmalıdır?

DEMİRCİOĞLU E. , Demircioğlu İ. H.

Türk Dünyası Sivil Toplum Zirvesi-11-13 Mayıs 2014, Eskişehir, Turkey, 11 - 13 May 2014, pp.651-655

2013

2013

Çağdaş Türk Dünyası Tarihi Dersi Hakkında Tarih Pedagoji Programı Öğrencilerinin Görüşleri: KTÜ Örneği

DEMİRCİOĞLU E. , Demircioğlu İ. H.

Avrasya'da Türk Dili ve Tarihi Eğitimi Sempozyumu, İstanbul, Turkey, 15 - 17 May 2013, pp.268-278

2009

2009

"Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının Barış Eğitimi Hakkındaki Görüşleri: Ktü Fatih Eğitim Fakültesi Örneği"

DEMİRCİOĞLU E. , Demircioğlu İ. H.

Fen, Sosyal ve Çevre Eğitiminde Son Gelişmeler Sempozyumu, Giresun, Turkey, 13 - 18 November 2009, vol.cilt.1, pp.348-352

2003

2003

19. asrın İkinci Çeyreğinde Giresun

DEMİRCİOĞLU İ. H.

Cumhuriyetin İlk Yıllarında Giresun, Giresun, Turkey, 05 May 2003, vol.195-201, pp.195-201

2002

2002

19. Asrın İkinci Çeyreğinde Giresun’

DEMİRCİOĞLU İ. H.

Yeşil Giresun Gazetesine Göre Cumhuriyetin İlk Yıllarında Giresun Sempozyumu, Giresun, Turkey, 07 October 2002, vol.1, pp.27-37

Books & Book Chapters

2019

2019

TÜRKİYE CUMHURİYETİ İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK DERS KİTAPLARINDA PONTUS MESELESİ VE TÜRK-YUNAN NÜFUS MÜBADELESİNİN TEMSİLİ

DEMİRCİOĞLU İ. H. , DEMİRCİOĞLU E.

in: Karadeniz'de İsyan, Mübadele ve Propaganda, İsmail Hakkı Demircioğlu, Rahmi Çiçek, Mehmet Okur, Editor, Yeditepe Yayınevi, İstanbul, pp.453-471, 2019 Sustainable Development

2018

2018

Jandarma Alay Mektepleri Öğretim Programı

DEMİRCİOĞLU İ. H. , DEMİRCİOĞLU E.

in: Miras ve Değişim: Osmanlı'dan Cumhuriyet'e jandarma, İsmail Hakkı Demircioğlu, Ahmet Özcan, Yücel Yiğit, Editor, Berikan Elektronik Basım Yayın, Ankara, pp.87-95, 2018

2016

2016

Populare Geschichtsmagazine in der Turkei

DEMİRCİOĞLU İ. H.

in: Populare Geschichtsmagazine in Internationaler Perspective, Susanne Popp-Fabio Crivellar-Claudius Springkart, Editor, Peter Lang, Frankfurt, pp.377-388, 2016

2015

2015

History Teacher Education and History Education in Turkey

DEMİRCİOĞLU İ. H.

in: History Teacher Education: Global Interrelations, Elisabeth Erdmann, Wolfgang Hasberg , Editor, Wochen Schau Academia Verlag, Berlin \ Almanya, pp.123-141, 2015

2013

2013

İlköğretim 5. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı

DEMİRCİOĞLU İ. H.

Milli Eğitim Bakanlığı Yayınevi, Ankara, 2013

2013

2013

İlköğretim Sosyal Bilgiler 4

DEMİRCİOĞLU İ. H.

Milli Eğitim Bakanlığı Yayınları, Ankara, 2013

2012

2012

History Teacher Education in Turkey: Status and Issues

DEMİRCİOĞLU İ. H.

in: The Professional of Teaching of History, Alan Mcllay, Editor, Vdm, Belfast, pp.159-168, 2012

2012

2012

Por Que Judeus Que Viviam Na Espanha se Refugiaram no Imperio Otomano em 1492

DEMİRCİOĞLU İ. H.

in: Leituras da Historia, Oldimar Cardoso, Editor, Escala Education, Sau Paulo, pp.254-255, 2012

2010

2010

Tarih Öğretiminin Amaçları

DEMİRCİOĞLU İ. H.

in: Tarih Nasıl Öğretilir?, Mustafa Safran, Editor, Yeni İnsan, İstanbul, pp.65-69, 2010

2010

2010

Tarih Öğretimi, Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı

DEMİRCİOĞLU İ. H.

in: Tarih Öğretiminde Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı, İsmail H. Demircioğlu - İbrahim Turan, Editor, Pegem A, Ankara, pp.1-12, 2010

2009

2009

Tarih Öğretimi ve Öğrenme Teorileri

DEMİRCİOĞLU İ. H.

in: Tarih Öğretim Yöntemleri, Muammer Demirel-İbrahim Turan, Editor, Nobel Yayınevi, Ankara, pp.52-67, 2009

2008

2008

Tek Parti Döneminde Eğitim

DEMİRCİOĞLU İ. H.

in: Türk Eğitim Tarihi, sebahattin Arıbaş ve mehmet Koçer, Editor, Lisans Yayıncılık, İstanbul, pp.211-235, 2008

2008

2008

Etkili Öğretmen

DEMİRCİOĞLU İ. H.

in: Okul Deneyimi ve Öğretmenlik Uygulaması, İsmail H. Demircioğlu, Editor, Anı Yayıncılık, Ankara, pp.1-13, 2008

2006

2006

Zaman ve Mekana İlişkin Becerilerin Öğretimi

DEMİRCİOĞLU İ. H.

in: Sosyal Bilgiler Öğretimi, Cemil Öztürk, Editor, Pegem A, Ankara, pp.187-224, 2006

2006

2006

Sosyal Bilgiler Öğretimi ve Oluşturmacı Yaklaşım

DEMİRCİOĞLU İ. H.

in: Hayat Bilgisi ve Sosyal Bilgiler Öğretmenliği, Abdurrahman Tanrıöğen, Editor, Lisans Yayıncılık, İstanbul, pp.253-276, 2006

2003

2003

Öğretim Stratejileri

DEMİRCİOĞLU İ. H.

in: Hayat Bilgisi ve Sosyal Bilgiler Öğretimi, Cemil Öztürk ve Dursun Dilek, Editor, Pegem A, Ankara, pp.135-168, 2003

Other Publications

Activities in Scientific Journals

2014 - Continues

2014 - Continues

Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi

Advisory Committee Member

2010 - Continues

2010 - Continues

Kuramdan Uygulamaya Eğitim Bilimleri

Publication Committee Member

Memberships / Tasks in Scientific Organizations

2015 - Continues

2015 - Continues

Türk Dünyası Eğitimciler Birliği

Member

2012 - Continues

2012 - Continues

Avrasya Sosyal Bilimler Eğitimciler Birliği Derneği

Chairman

2012 - Continues

2012 - Continues

Tarih Eğitimciler Birliği Derneği

Member

2008 - Continues

2008 - Continues

International Society for History Didactic

Member

2003 - Continues

2003 - Continues

Euroclio

Member

Scientific Refereeing

April 2017

April 2017

March 2017

March 2017

Eğitim ve Bilim

Journal Indexed in SSCI

January 2017

January 2017

Milli Eğitim Dergisi

National Scientific Refreed Journal

December 2016

December 2016

Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi Dergisi

National Scientific Refreed Journal

November 2016

November 2016

Değerler Eğitimi Dergisi

National Scientific Refreed Journal

October 2016

October 2016

March 2016

March 2016

Eğitim Araştırmaları

Journal Indexed in SSCI

December 2015

December 2015

Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim fakültesi Dergisi

National Scientific Refreed Journal

June 2015

June 2015

TÜBİTAK 2214 Yurt Dışı Doktora Sonrası Araştırma Başvurusu

Other Journals

June 2015

June 2015

TÜBİTAK 2219 Yurt Dışı Doktora Sonrası Araştırma Başvurusu

Other Journals

June 2015

June 2015

Atatürk Yolu Dergisi

National Scientific Refreed Journal

April 2015

April 2015

Journal of Curriculum Studies

Journal Indexed in SSCI

April 2015

April 2015

12. Sınıf Demokrasi ve İnsan Hakları Ders Kitabı Değerlendrimesi-

Other Journals

March 2015

March 2015

August 2014

August 2014

History Teachers' Competence

Other Journals

Scientific Consultations

2014 - Continues

2014 - Continues

Other

Tübitak

Karadeniz Technical University, Fatih Eğitim Fakültesi, Ortaöğretim Sosyal Alanlar Eğitimi Bölümü, Turkey

2013 - Continues

2013 - Continues

Other

Pädagogischen Hochschule Luzern

Karadeniz Technical University, Fatih Eğitim Fakültesi, Orta Öğretim Sosyal Alanlar Eğitimi, Turkey

2009 - 2011

2009 - 2011

Project Consultancy

Ausburg Üniversitesi

Karadeniz Technical University, Fatih Eğitim Fakültesi, Orta Öğretim Sosyal Alanlar Eğitimi, Turkey

Awards

December 2010

December 2010

Bilimsel Yayın Teşvik Ödülü

Karadeniz Teknik Üniversitesi

December 2009

December 2009

Bilimsel Yayın Teşvik Ödülü

Karadeniz Teknik ÜniversitesiEdit Congress and Symposium Activities

2016

2016

Öğretmen Yetiştirmede Değişimler ve Dönüşümler Ulusal Çalıştayı

Attendee

İstanbul-Turkey

2016

2016

IV. Uluslararası Tarih Eğitimi Sempozyumu

Session Moderator

Muğla-Turkey

2016

2016

Öğretmen Eğitiminde Yeterlilikler Çalıştayı

Panelists

İstanbul-Turkey

2016

2016

IV. Uluslararası Tarih Eğitimi Sempozyumu

Panelists

Muğla-Turkey

2016

2016

25. Ulusal Eğitim Bilimleri KOngresi

Session Moderator

Antalya-Turkey

2016

2016

25. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi

Attendee

Antalya-Turkey

2015

2015

Türk Dünyası Eğitim, Kültür ve Birliktelik Çalıştayı

Attendee

Macaristan, Budabeşta-Turkey

2015

2015

Türk Dünyası Eğitim, Kültür ve Birliktelik Çalıştayı

Session Moderator

-Hungary

2015

2015

IV. International Symposium on Social Studies Education

Attendee

Bolu-Turkey

2015

2015

Remembering and Recounting the Cold War – Commonly Shared History

Attendee

Lucerne-Switzerland

2014

2014

Gaspıralı İsmail Bey'in Ölümünün 100. Yılında Dilde, Fikirde ve İş'te Birlikte Neredeyiz?

Session Moderator

-Kyrgyzstan

2014

2014

Gaspıralı İsmail Bey'in Ölümünün 100. Yılında Dilde, Fikirde ve İş'te Birlikte Neredeyiz?

Attendee

Bişkek-Kyrgyzstan

2014

2014

History and Edutainment

Attendee

Wrocklaw-Poland

2014

2014

Gaspıralı İsmail Bey'in Ölümünün 100. Yılında Dilde, Fikirde ve İş'te Birlikte Neredeyiz?

Attendee

İstanbul-Turkey

2014

2014

Türkiye - Polonya İlişkilerinin 600. Yılı

Attendee

Warşova-Turkey

2014

2014

Türk Dünyası Bilgeleri Sempozyumu

Attendee

Eşkişehir-Turkey

2014

2014

Türkiye - Polonya İlişkilerinin 600. Yılı

Session Moderator

-Poland

2014

2014

Türk Dünyası Sivil Toplum Kuruluşları Zirvesi Sempozyumu

Session Moderator

Eskişehir-Turkey

2014

2014

Türk Dünyası Sivil Toplum Örğütleri Sempozyumu

Attendee

Eskişehir-Turkey

2013

2013

VI. Sosyal Bilimler Eğitimi Kongresi

Attendee

Trabzon-Turkey

2013

2013

VI. Sosyal Bilgiler Eğitimi Sempozyumu

Panelists

Trabzon-Turkey

2013

2013

VI. Sosyal Bilgiler Eğitimi Sempozyumu

Session Moderator

Trabzon-Turkey

2013

2013

Colonialism, decolonization and post-colonial historical perspectives – Challenges for History Didactics and history teaching in a globalizing world

Attendee

Tutzing-Germany

2013

2013

“The Image of the “Other”/the Neighbour in the Educational Systems of the Balkan Countries”

Attendee

Selanik-Greece

2013

2013

II. Uluslararası Sosyal Bilgiler Eğitimi Sempozyumu

Session Moderator

Aksaray-Turkey

2013

2013

II. Uluslararası Sosyal Bilgiler Eğitimi Sempozyumu

Panelists

Aksaray-Turkey

2013

2013

II. Uluslararası Sosyal Bilgiler Eğitimi Sempozyumu

Attendee

Aksaray-Turkey

2012

2012

Education Reform in The 21th Century in Balcan CountriesSustainable Development

Attendee

Bükreş-Romania

2012

2012

II. Uluslararası Tarih Eğitimi Sempozyumu

Attendee

Trabzon-Turkey

2012

2012

II. History Education Symposium

Panelists

Trabzon-Turkey

2012

2012

II. Uluslararası Tarih Eğitimi Sempoyumu

Session Moderator

Trabzon-Turkey

2012

2012

‘Looking at History through a Variety of Lenses’

Panelists

Antalya-Turkey

2012

2012

I. Uluslararası Sosyal Bilgiler Eğitimi Sempozyumu

Attendee

İstanbul-Turkey

2012

2012

3- Trabzon Yöresi Halk Kültürünün ve Etnografyasının Derlenmesi ve Müzeleşmesi Çalıştayı

Attendee

Trabzon-Turkey

2011

2011

From historical research to school history: problems, relations, challenges

Attendee

Basel-Switzerland

2011

2011

I. Uluslararası Sosyal Bilgiler Eğitimi Sempozyumu

Session Moderator

İstanbul-Turkey

2010

2010

20th International Congress of Historical Sciences – ICHS – CISH

Attendee

Amsterdam-Netherlands

2010

2010

I. Uluslararası Tarih Eğitimi Sempozyumu

Session Moderator

Erzurum-Turkey

2010

2010

I. Uluslararası Tarih Eğitimi Sempozyumu

Attendee

Erzurum-Turkey

2009

2009

IV. Sosyal Bilimler Eğitimi Kongresi

Session Moderator

İstanbul-Turkey

2009

2009

Analyzing Textbooks: Methodological Issues

Attendee

Braunschweig-Germany

2009

2009

I. Uluslar arası Avrupa Birliği, Demokrasi, Vatandaşlık ve Vatandaşlık Eğitimi Sempozyumu

Session Moderator

Uşak-Turkey

2008

2008

Empirical Research on History Learning

Attendee

Tutzing-Germany

2007

2007

The Professional Teaching of History: UK and Dutch Perpectives

Attendee

Asmterdam-Netherlands

Scholarships

1996 - Continues

1996 - Continues

Yurt Dışı Doktra Bursu-İngiltere

World Bank

Citations

Total Citations (WOS): 2

h-index (WOS): 1

Jury Memberships

April-2017

April 2017

Associate Professor Exam

Doçentlik Sözlü Sınavı - Karadeniz Teknik Üniversitesi

December-2016

December 2016

Doctorate

Doktora Tez Savunması - Kastamonu Üniversitesi

March-2016

March 2016

Associate Professor Exam

Üniversitelerarası Kurul Doçentlik Sözlü Sınavı - Hacettepe Üniversitesi

February-2016

February 2016

Appointment Academic Staff

Yrdç.Doç.Dr. Atama Raporu - Karadeniz Teknik Üniversitesi

February-2016

February 2016

Appointment Academic Staff

Doçentlik Atama Raporu - Muğla Sıtkı Kıçman Üniversitesi

October-2015

October 2015

Associate Professor Exam

Doçentlik Sınavı - Ankara Üniversitesi

September-2015

September 2015

Appointment Academic Staff

Doçenlik Atama Raporı - Uludağ Üniversitesi

May-2015

May 2015

Appointment Academic Staff

Profösörlük Atama Raporu - Yıldırım Bayezit Üniversitesi

April-2015

April 2015

Appointment Academic Staff

Yrd.Doç.Dr. Atama Raporu - Giresun Üniversitesi

March-2015

March 2015

Award

Araştırma Projesi Değerlendirme - National Science Centre, Poland

March-2015

March 2015

Appointment Academic Staff

Doçentlik Atama Raporu - Gaziantep Üniversitesi

January-2015

January 2015

Appointment Academic Staff

Yrd.Doç.Dr. Atama Raporu - Karadeniz Teknik Üniversitesi

September-2014

September 2014

Appointment Academic Staff

Doçentlik atama jüri üyeliği - Kastamonu Üniversitesi Eğitim Fakültesi

January-2011

January 2011

Associate Professor Exam

Prof.Dr.'luk jüri üyeliği - The University of Malta