Assoc. Prof.

DERYA DERİN PAŞAOĞLU


Edebiyat Fakültesi

Tarih

Genel Türk Tarihi

Education Information

2003 - 2009

2003 - 2009

Doctorate

Ankara University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Tarih/Genel Türk Tarihi Abd, Turkey

2000 - 2003

2000 - 2003

Postgraduate

Ankara University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Tarih/Genel Türk Tarihi Abd, Turkey

1999 - 2000

1999 - 2000

Postgraduate

Middle East Technical University, Graduate School Of Social Sciences, Tarih-Dil Hazırlık Eğitimi, Turkey

1995 - 1999

1995 - 1999

Undergraduate

Ankara University, Dil Ve Tarih Coğrafya Fakültesi, Tarih, Turkey

Dissertations

2009

2009

Doctorate

NOGAYLAR, NOGAY GÖÇLERİ VE TÜRKİYEDE İSKÂNLARI

Ankara University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Tarih/Genel Türk Tarihi Abd

2003

2003

Postgraduate

ABDÜLGAFFAR KIRIMÎ'NİN UMDETÜ'L-AHBÂR'INA (UMDETÜ'T-TEVÂRİH) GÖRE KIRIM TARİHİ

Ankara University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Tarih/Genel Türk Tarihi Abd

Foreign Languages

B1 Intermediate

B1 Intermediate

English

Research Areas

Social Sciences and Humanities, History, Recent History, General Turkish History

Academic Titles / Tasks

2018 - Continues

2018 - Continues

Associate Professor

Karadeniz Technical University, Edebiyat Fakültesi, Tarih

2012 - 2018

2012 - 2018

Assistant Professor

Karadeniz Technical University, Edebiyat Fakültesi, Tarih

Managerial Experience

2016 - Continues

2016 - Continues

Head of Department

Karadeniz Technical University

2014 - 2018

2014 - 2018

Deputy Head of Department

Karadeniz Technical University

Non Academic Experience

2001 - 2011

2001 - 2011

Other Public Institution, Sağlık Bakanlığı-Milli Eğitim Bakanlığı

Courses

Undergraduate

Undergraduate

HISTORY OF GOLDEN HORDE

Undergraduate

Undergraduate

Cengiz İmparatorluğu Tarihi

Postgraduate

Postgraduate

Türk Kültür Tarihi

Articles Published in Journals That Entered SCI, SSCI and AHCI Indexes

2017

2017

Migrations of Nogais and Their Settlement on the Ottoman Empire’s Territory

DERİN PAŞAOĞLU D.

Zolotoyoordınskaya sivilizatsiya, pp.415-419, 2017 (Journal Indexed in SCI)

Articles Published in Other Journals

2017

2017

GENEALOGY OF THE CRIMEAN KHANS ACCORDING TO "UMDET AL-AKHBAR" BY ABDULGAFFAR KYRYMI

DERİN PAŞAOĞLU D.

ZOLOTOORDYNSKOE OBOZRENIE-GOLDEN HORDE REVIEW, vol.5, no.1, pp.213-219, 2017 (Journal Indexed in ESCI) Creative Commons License Sustainable Development identifier identifier

2016

2016

Emir Edigü (Edige) ve Oğullarının Nogay Ulusundaki Yeri

DERİN PAŞAOĞLU D.

CRİMEAN HİSTORİCAL REVİEW, vol.1, pp.28-64, 2016 (Refereed Journals of Other Institutions)

2016

2016

NOGAYLARIN HANLIK VEYA ULUS OLMA SORUNSALI

Derin Paşaoğlu D.

Tarih Araştırmaları Dergisi, vol.35, no.60, pp.277-289, 2016 (National Refreed University Journal)

2016

2016

KIRIM SAVAŞI NDAN SONRA 1856 1877 KARADENİZ İN KUZEYİNDEN TÜRKİYE YE YAPILAN GÖÇLERDE TRABZON

DERİN PAŞAOĞLU D.

TÜRK DÜNYASI ARAŞTIRMALARI, vol.114, no.224, pp.149-170, 2016 (Refereed Journals of Other Institutions)

2016

2016

KIRIM YERLİ KAYNAKLARINA GÖRE XVIII YÜZYILDA KIRIM HANLIĞI NDA MEŞEYİH MAKAMI

DERİN PAŞAOĞLU D.

KARADENİZ İNCELEMELERİ DERGİSİ, no.20, pp.89-116, 2016 (Other Refereed National Journals)

2016

2016

19. Yüzyıl Nogay Muhacirlerine Ait Nüfus Defterleri

DERİN PAŞAOĞLU D.

HİSTORY STUDİES, vol.8, no.1, pp.111-135, 2016 (Refereed Journals of Other Institutions)

2014

2014

The Children of Edigu Bek and Nogai Murzas according to the “Umdat al-akhbar” of Abdulgaffar Kyrymi

Derin Paşaoğlu D.

Golden Horde Civilization”, no.7, pp.26-28, 2014 (Refereed Journals of Other Institutions)

2014

2014

ALTIN ORDA VE KIRIM SAHASINDA BOZKIR ARİSTOKRASİSİNİN GÜÇLÜ TEMSİLCİLERİ EMİR REKTEMÜR VE ŞİRİN MİRZALAR

DERİN PAŞAOĞLU D.

TARİH ARAŞTIRMALARI DERGİSİ (TAD), vol.33, no.56, pp.147-190, 2014 (Other Refereed National Journals)

2014

2014

AN OVERVIEW OF ''UMDET UL-AHBAR'' BY ABDULGAFFAR QIRIMI

Mirgaleev I. M. , Pasaoglu D. D.

ZOLOTOORDYNSKOE OBOZRENIE-GOLDEN HORDE REVIEW, no.2, pp.35-60, 2014 (Journal Indexed in ESCI) identifier

2013

2013

MUHACİR KOMİSYONU MARUZATINA GÖRE 1877 78 93 HARBİ SONRASI MUHACİR İSKÂNI

DERİN PAŞAOĞLU D.

HISTORY STUDIES, vol.5, no.2, pp.347-386, 2013 (Refereed Journals of Other Institutions)

2011

2011

28957 NO LU İRADE İ DAHİLİYE YE GÖRE NOGAY MUHACİRLERİNE GÖRE DEĞERLENDİRME

DERİN PAŞAOĞLU D.

KÜLTÜR EVRENİ, no.10, pp.33-59, 2011 (Other Refereed National Journals)

2010

2010

DİVAN Ü LÜGAT İT TÜRK E GÖRE TÜRKLER DE YEMEK KÜLTÜRÜ

DERİN PAŞAOĞLU D.

BİLİMSEL EKSEN, no.2, pp.72-93, 2010 (Other Refereed National Journals)

2010

2010

Divan ü Lügat-it-Türk’e Göre Türkler’de Yemek Kültürü

DERİN PAŞAOĞLU D.

Bilimsel Eksen, vol.1, no.2, pp.72-93, 2010 (Refereed Journals of Other Institutions)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

2019

2019

19. Yüzyılda Karadeniz'in Kuzeyinden Türkiye'ye Yapılan Göçlere Karakteristik Yaklaşım

DERİN PAŞAOĞLU D.

I. Uluslararası Karadeniz Tarihi Sempozyumu, Trabzon, Turkey, 12 December 2019, pp.513-533

2018

2018

93 Harbi Sonrası Muacir Sorunlarına Kurumsal Çözümlerden: Yetim Muhacir Kız Çocukları İçin Açılacak Mektebe Dair Emirname Üzerine Değerlendirme

DERİN PAŞAOĞLU D.

1877-1878 Osmanlı-Rus Savaşı-VATAN NERESİ?Uluslararası Sempozyumu, İstanbul, Turkey, 1 - 02 November 2018, pp.357-382

2019

2019

Altın Orda Tarihi Kaynaklarında Umdetü'l-Ahbâr'ın Yeri

DERİN PAŞAOĞLU D.

750. Kuruluş Yıldönümü Münasebetiyle Altın Orda ve Mirası Uluslararası Sempozyumu, İstanbul, Turkey, 25 - 26 November 2019, pp.1

2015

2015

Tarih i Said Giray a Göre 18 Yüzyıl Kırım Hanlığı nda Nogay Uleması

DERİN PAŞAOĞLU D.

Kırım’da İslâmi Eğitim: Tarihi Geçmişi ve Gelişim Yolları Konferansı (Zincirli Medresenin 515. Yılı ve kurucusu Mengli Giray Han’ın vefatının 500. Yıl dönümü münasebetiyle düzenlenen, Yalta/Kırım, Russia, 10 - 13 October 2015, pp.97-131

2014

2014

Altın Orda Hanlığı nda Hanlık Makamı

DERİN PAŞAOĞLU D.

Türk Devlet Yönetimi Geleneği Kongresi, Bishkek, Kyrgyzstan, 3 - 04 April 2014, pp.180-189

2014

2014

KırımHanlığı nda umdetü l Ahbâr Örneğinde Tarih Yazıcılığı

DERİN PAŞAOĞLU D.

I. Uluslararası Türklerde Tarih Bilinci ve Tarih Yazıcılığı Sempozyumu, 23 - 25 October 2014

2014

2014

19 YÜZYILDA TÜRKİYE DE İSKÂN EDİLEN NOGAYLARIN KÖY VE MAHALLE KÜLTÜRÜ KONYA KÖYLERİ ÖRNEĞİNDE

DERİN PAŞAOĞLU D.

ТАТАРСКИЕ НАСЕЛЕННЫЕ ПУНКТЫ И МАХАЛЛИ: ИСТОРИЯ И ПРОБЛЕМЫ ВОЗРОЖДЕНИЯ, Kazan, Russia, 24 June 2014, pp.48-61

2015

2015

ABDÜLGAFFAR KIRIMÎ BİN HASAN EFENDİ

DERİN PAŞAOĞLU D.

III МЕЖДУНАРОДНОЙ ТЮРКОЛОГИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ ”МИР БЕКИРА ЧОБАН-ЗАДЕ”, Kara-Suu, Kyrgyzstan, 27 - 29 May 2015

2015

2015

Umdetü l Ahbâr ın Kırım Kültür birikimine Katkıları

DERİN PAŞAOĞLU D.

Devletlerarası Kırım, Sürgün ve İsmail Bey Gaspıralı Kongresi, İstanbul, Turkey, 15 - 16 May 2015

2015

2015

19 Yüzyılda Türkiye ye Göç Eden Nogay Muhacirlerinin Yaşadığı Sorunlar

DERİN PAŞAOĞLU D.

Devletlerarası Kırım’dan Göçler Kongresi, İstanbul, Turkey, 3 - 04 March 2015 Sustainable Development

2014

2014

Altın Orda'nın İslamlaşma Sürecinin Yerli Kaynaklara Yansıması; "Umdetü'l-Ahbar Örneginde

DERİN PAŞAOĞLU D.

Özbek Han Camii 700. Yıldönümü Hasebiyle Kırım'daki İslam Mirasını Ögrenme Korunmasının Aktüel Sorunları, Akmescid-Simferepol, Russia, 14 - 18 October 2014, pp.105-125

2013

2013

19 YÜZYILDAN GÜNÜMÜZE TÜRKİYE DE NOGAY VARLIĞI

DERİN PAŞAOĞLU D.

III. ULUSLARARASI TATRLARIN TARİHİ MİRASI KONFERANSI, Eskişehir, Turkey, 9 - 11 October 2013

Books & Book Chapters

2020

2020

Hakimiyetin Meşruiyeti Ekseninde; Osmanlı Topraklarında Kırımlı Girayların Rehin Meselesi ve Tarihi Alt Yapısı

Derin Paşaoğlu D.

in: Türkistan'dan Anadolu'ya Tarihin İzinde Prof. Dr. Mehmet Alpargu'ya Armağan, Zeynep İskefiyeli,Muhammed Bilal Çelik, Editor, Nobel Yayınevi, Ankara, pp.852-875, 2020

2020

2020

Hakimiyetin Meşruiyeti Ekseninde; Osmanlı Topraklarında Kırımlı Girayların Rehin Meselesi ve Tarihi Alt Yapısı

DERİN PAŞAOĞLU D.

in: Türkistan'dan Anadolu'ya Tarihin İzinde Prof. Dr. Mehmet Alpargu'ya Armağan, Çelik, Muhammed Bilal; İskefiyeli, Zeynep, Editor, Nobel, Ankara, pp.852-875, 2020

2019

2019

19 Yüzyılda Konya Eyaleti’ne Nogay Nuhaciri İskânı

DERİN PAŞAOĞLU D.

in: Konya Ticaret Odası Konya Kitabı XVII geçmişten Günümüze Göçler-I-II, Aköz A, Yörük D., Karpuz H., Editor, Konya Ticaret Odası Yayınları, Konya, pp.67-91, 2019

2017

2017

Yeni Belgeler Işığında Adana’da İskân EdilenNogay Kabileleri (Kırım Savaşı Sonrası 1859-1862)

DERİN PAŞAOĞLU D.

in: DEDE KORKUT’UN İZİNDE 30 YIL PROF. DR. ÜÇLER BULDUK’A ARMAĞAN TÜRK TARİHİNE DAİR YAZILAR-I, Demir Alparslan, Editor, Gece Kitaplığı, Ankara, pp.513-543, 2017

2017

2017

UMDETÜ’L-AHBÂR’IN 18.YÜZYILDAN GÜNÜMÜZ KIRIM COĞRAFYASINA TAŞIDIĞI KÜLTÜREL BİRİKİM ÖRNEKLERİ

DERİN PAŞAOĞLU D.

in: KERKÜK ÇOK IRAK DEĞİL, PROF.DR. EŞREF BUHARALI’xxYA ARMAĞAN, TÜRK TARİHİNE DAİR YAZILAR-II, Alparslan DEMİR, Tuba KALKAN, Eralp ERDOĞAN, Editor, Gece Kitaplığı, Ankara, pp.747-759, 2017

2014

2014

UMDETÜ L AHBÂR

DERİN PAŞAOĞLU D.

SH. MARJANI INSTITUTE OF HISTORY OF THE ACADEMY OF THE REPUBLIC OF TATARISTAN, Kazan, 2014

2012

2012

”УМДАТ АТ ТАВАРЫХ” C TOЦKИ ЗРЕНИЯ ”МДАT AЛ AХБАР”-UMDETU’xxT-TEVARIH VERSUS UMDETU’xxL-AHBAR

DERİN PAŞAOĞLU D.

in: THE GOLDEN HORDE CIVILIZATION, ILNUR M. MİIRGALEEV, Editor, SH. MARJANI INSTITUTE OF THE ACADEMYOF SCIENSES OF REPUBLIC OF TATARISTAN M. A. USMANOV CENTRE OF RESEARCH OF THE GOLDEN HORDE HISTORY, Kazan, pp.38-44, 2012

Scientific Refereeing

September 2020

September 2020

Bahçesaray (1650-1675)

Scientific / Professional Book Published by Other Publishers

January 2013

January 2013

History Studies

Journal Indexed in AHCI

November 2012

November 2012

jass

Journal Indexed in SSCI

Awards

June 2015

June 2015

Uluslararası Bekir Çobanzade Ödülü

Bekir Çobanzade Vakfı-KırımEdit Congress and Symposium Activities

2015

2015

Kırım’da İslâmi Eğitim: Tarihi Geçmişi ve Gelişim Yolları, (Zincirli Medresenin 515. Yılı ve kurucusu Mengli Giray Han’ın vefatının 500. Yıl dönümü münasebetiyle düzenlenen

Attendee

-Russia

2015

2015

Devletlerarası Kırım, Sürgün ve İsmail Bey Gaspıralı Kongresi

Attendee

İstanbul-Turkey

2015

2015

Devletlerarası Kırım'da Göçler Kongresi

Attendee

İstanbul-Turkey

2014

2014

I. Uluslararası Türklerde Tarih Bilinci ve Tarih Yazıcılığı Sempozyumu

Attendee

Zonguldak-Turkey

2014

2014

I. Türk Devlet Yönetimi Geleneği Kongresi

Attendee

Bishkek-Kyrgyzstan

2013

2013

III. Uluslararası Tatarların Tarihi Mirası Konferansı

Attendee

Eskişehir-Turkey

Citations

Total Citations (WOS): 2

h-index (WOS): 1