Doç.Dr.

DERYA DERİN PAŞAOĞLU


Edebiyat Fakültesi

Tarih

Genel Türk Tarihi

Eğitim Bilgileri

2003 - 2009

2003 - 2009

Doktora

Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Tarih/Genel Türk Tarihi Abd, Türkiye

2000 - 2003

2000 - 2003

Yüksek Lisans

Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Tarih/Genel Türk Tarihi Abd, Türkiye

1999 - 2000

1999 - 2000

Yüksek Lisans

Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Tarih-Dil Hazırlık Eğitimi, Türkiye

1995 - 1999

1995 - 1999

Lisans

Ankara Üniversitesi, Dil Ve Tarih Coğrafya Fakültesi, Tarih, Türkiye

Yaptığı Tezler

2009

2009

Doktora

NOGAYLAR, NOGAY GÖÇLERİ VE TÜRKİYEDE İSKÂNLARI

Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Tarih/Genel Türk Tarihi Abd

2003

2003

Yüksek Lisans

ABDÜLGAFFAR KIRIMÎ'NİN UMDETÜ'L-AHBÂR'INA (UMDETÜ'T-TEVÂRİH) GÖRE KIRIM TARİHİ

Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Tarih/Genel Türk Tarihi Abd

Yabancı Diller

B1 Orta

B1 Orta

İngilizce

Araştırma Alanları

Sosyal ve Beşeri Bilimler, Tarih, Yakınçağ Tarihi, Genel Türk Tarihi

Akademik Unvanlar / Görevler

2018 - Devam Ediyor

2018 - Devam Ediyor

Doç.Dr.

Karadeniz Teknik Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Tarih Bölümü

2018 - 2018

2018 - 2018

Karadeniz Teknik Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Tarih

2012 - 2018

2012 - 2018

Yrd.Doç.Dr.

Karadeniz Teknik Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Tarih

Yönetimsel Görevler

2016 - Devam Ediyor

2016 - Devam Ediyor

Anabilim/Bilim Dalı Başkanı

Karadeniz Teknik Üniversitesi

2014 - 2018

2014 - 2018

Bölüm Başkan Yardımcısı

Karadeniz Teknik Üniversitesi

Akademi Dışı Deneyim

2001 - 2011

2001 - 2011

Diğer Kamu Kurumu, Sağlık Bakanlığı-Milli Eğitim Bakanlığı

Verdiği Dersler

Yüksek Lisans

Yüksek Lisans

Türk Kültür Tarihi

Yönetilen Tezler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

2017

2017

Migrations of Nogais and Their Settlement on the Ottoman Empire’s Territory

Derin Paşaoğlu D.

Golden Horde Civilization”., sa.10, ss.415-419, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2017

2017

GENEALOGY OF THE CRIMEAN KHANS ACCORDING TO "UMDET AL-AKHBAR" BY ABDULGAFFAR KYRYMI

DERİN PAŞAOĞLU D.

ZOLOTOORDYNSKOE OBOZRENIE-GOLDEN HORDE REVIEW, cilt.5, sa.1, ss.213-219, 2017 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier identifier

2016

2016

Emir Edigü (Edige) ve Oğullarının Nogay Ulusundaki Yeri

DERİN PAŞAOĞLU D.

CRİMEAN HİSTORİCAL REVİEW, cilt.1, ss.28-64, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2016

2016

NOGAYLARIN HANLIK VEYA ULUS OLMA SORUNSALI

Derin Paşaoğlu D.

Tarih Araştırmaları Dergisi, cilt.35, sa.60, ss.277-289, 2016 (Hakemli Üniversite Dergisi)

2016

2016

KIRIM SAVAŞI NDAN SONRA 1856 1877 KARADENİZ İN KUZEYİNDEN TÜRKİYE YE YAPILAN GÖÇLERDE TRABZON

DERİN PAŞAOĞLU D.

TÜRK DÜNYASI ARAŞTIRMALARI, cilt.114, sa.224, ss.149-170, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2016

2016

Kırım Yerli Kaynaklarına Göre XVIII. Yüzyılda Kırım Hanlığı'nda Meşâyih Makamı

DERİN PAŞAOĞLU D.

Uluslararası Karadeniz İncelemeleri Dergisi, sa.20, ss.89-116, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2016

2016

19. Yüzyıl Nogay Muhacirlerine Ait Nüfus Defterleri

DERİN PAŞAOĞLU D.

HİSTORY STUDİES, cilt.8, sa.1, ss.111-135, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2014

2014

ALTIN ORDA VE KIRIM SAHASINDA BOZKIR ARİSTOKRASİSİNİN GÜÇLÜ TEMSİLCİLERİ EMİR REKTEMÜR VE ŞİRİN MİRZALAR

DERİN PAŞAOĞLU D.

TARİH ARAŞTIRMALARI DERGİSİ (TAD), cilt.33, sa.56, ss.147-190, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2014

2014

An Overview of Umdet ul Ahbar by Abdulgaffar Qirimi

Mirgaleev İ., Derin Paşaoğlu D.

ZOLOTOORDYNSKOE OBOZRENIE-GOLDEN HORDE REVIEW, cilt.2, sa.4, ss.35-60, 2014 (ESCI İndekslerine Giren Dergi)

2013

2013

Muhacir Komisyonu Maruzatı’na Göre (1877-78) 93 Harbi Sonrası Muhacir İskânı

DERİN PAŞAOĞLU D.

HİSTORY STUDİES, cilt.5, sa.2, ss.0-386, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2011

2011

28957 NO LU İRADE İ DAHİLİYE YE GÖRE NOGAY MUHACİRLERİNE GÖRE DEĞERLENDİRME

DERİN PAŞAOĞLU D.

KÜLTÜR EVRENİ, sa.10, ss.33-59, 2011 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2010

2010

Divan ü Lügat-it-Türk’e Göre Türkler’de Yemek Kültürü

DERİN PAŞAOĞLU D.

Bilimsel Eksen, cilt.1, sa.2, ss.72-93, 2010 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

2019

2019

19. Yüzyılda Karadeniz'in Kuzeyinden Türkiye'ye Yapılan Göçlere Karakteristik Yaklaşım

Derin Paşaoğlu D.

I. Uluslararası Karadeniz Tarihi Sempozyumu, Trabzon, Türkiye, 12 - 14 Aralık 2019, ss.513-533

2018

2018

93 Harbi Sonrası Muacir Sorunlarına Kurumsal Çözümlerden: Yetim Muhacir Kız Çocukları İçin Açılacak Mektebe Dair Emirname Üzerine Değerlendirme

DERİN PAŞAOĞLU D.

1877-1878 Osmanlı-Rus Savaşı-VATAN NERESİ?Uluslararası Sempozyumu, İstanbul, Türkiye, 1 - 02 Kasım 2018, ss.357-382

2019

2019

Altın Orda Tarihi Kaynaklarında Umdetü'l-Ahbâr'ın Yeri

DERİN PAŞAOĞLU D.

750. Kuruluş Yıldönümü Münasebetiyle Altın Orda ve Mirası Uluslararası Sempozyumu, İstanbul, Türkiye, 25 - 26 Kasım 2019, ss.1

2015

2015

Tarih i Said Giray a Göre 18 Yüzyıl Kırım Hanlığı nda Nogay Uleması

DERİN PAŞAOĞLU D.

Kırım’da İslâmi Eğitim: Tarihi Geçmişi ve Gelişim Yolları Konferansı (Zincirli Medresenin 515. Yılı ve kurucusu Mengli Giray Han’ın vefatının 500. Yıl dönümü münasebetiyle düzenlenen, Yalta/Kırım, Rusya, 10 - 13 Ekim 2015, ss.97-131

2014

2014

Altın Orda Hanlığı nda Hanlık Makamı

DERİN PAŞAOĞLU D.

Türk Devlet Yönetimi Geleneği Kongresi, Bishkek, Kırgızistan, 3 - 04 Nisan 2014, ss.180-189

2014

2014

KırımHanlığı nda umdetü l Ahbâr Örneğinde Tarih Yazıcılığı

DERİN PAŞAOĞLU D.

I. Uluslararası Türklerde Tarih Bilinci ve Tarih Yazıcılığı Sempozyumu, 23 - 25 Ekim 2014

2014

2014

19 YÜZYILDA TÜRKİYE DE İSKÂN EDİLEN NOGAYLARIN KÖY VE MAHALLE KÜLTÜRÜ KONYA KÖYLERİ ÖRNEĞİNDE

DERİN PAŞAOĞLU D.

ТАТАРСКИЕ НАСЕЛЕННЫЕ ПУНКТЫ И МАХАЛЛИ: ИСТОРИЯ И ПРОБЛЕМЫ ВОЗРОЖДЕНИЯ, Kazan, Rusya, 24 Haziran 2014, ss.48-61

2015

2015

ABDÜLGAFFAR KIRIMÎ BİN HASAN EFENDİ

DERİN PAŞAOĞLU D.

III МЕЖДУНАРОДНОЙ ТЮРКОЛОГИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ ”МИР БЕКИРА ЧОБАН-ЗАДЕ”, Kara-Suu, Kırgızistan, 27 - 29 Mayıs 2015

2015

2015

Umdetü l Ahbâr ın Kırım Kültür birikimine Katkıları

DERİN PAŞAOĞLU D.

Devletlerarası Kırım, Sürgün ve İsmail Bey Gaspıralı Kongresi, İstanbul, Türkiye, 15 - 16 Mayıs 2015

2015

2015

19 Yüzyılda Türkiye ye Göç Eden Nogay Muhacirlerinin Yaşadığı Sorunlar

DERİN PAŞAOĞLU D.

Devletlerarası Kırım’dan Göçler Kongresi, İstanbul, Türkiye, 3 - 04 Mart 2015

2014

2014

Altın Orda'nın İslamlaşma Sürecinin Yerli Kaynaklara Yansıması; "Umdetü'l-Ahbar Örneginde

DERİN PAŞAOĞLU D.

Özbek Han Camii 700. Yıldönümü Hasebiyle Kırım'daki İslam Mirasını Ögrenme Korunmasının Aktüel Sorunları, Akmescid-Simferepol, Rusya, 14 - 18 Ekim 2014, ss.105-125

2013

2013

19 YÜZYILDAN GÜNÜMÜZE TÜRKİYE DE NOGAY VARLIĞI

DERİN PAŞAOĞLU D.

III. ULUSLARARASI TATRLARIN TARİHİ MİRASI KONFERANSI, Eskişehir, Türkiye, 9 - 11 Ekim 2013

Kitap & Kitap Bölümleri

2020

2020

Hakimiyetin Meşruiyeti Ekseninde; Osmanlı Topraklarında Kırımlı Girayların Rehin Meselesi ve Tarihi Alt Yapısı

Derin Paşaoğlu D.

Türkistan'dan Anadolu'ya Tarihin İzinde Prof. Dr. Mehmet Alpargu'ya Armağan, Zeynep İskefiyeli,Muhammed Bilal Çelik, Editör, Nobel Yayınevi, Ankara, ss.852-875, 2020

2019

2019

19 Yüzyılda Konya Eyaleti’ne Nogay Nuhaciri İskânı

DERİN PAŞAOĞLU D.

Konya Ticaret Odası Konya Kitabı XVII geçmişten Günümüze Göçler-I-II, Aköz A, Yörük D., Karpuz H., Editör, Konya Ticaret Odası Yayınları, Konya, ss.67-91, 2019

2017

2017

Yeni Belgeler Işığında Adana’da İskân EdilenNogay Kabileleri (Kırım Savaşı Sonrası 1859-1862)

DERİN PAŞAOĞLU D.

DEDE KORKUT’UN İZİNDE 30 YIL PROF. DR. ÜÇLER BULDUK’A ARMAĞAN TÜRK TARİHİNE DAİR YAZILAR-I, Demir Alparslan, Editör, Gece Kitaplığı, Ankara, ss.513-543, 2017

2017

2017

UMDETÜ’L-AHBÂR’IN 18.YÜZYILDAN GÜNÜMÜZ KIRIM COĞRAFYASINA TAŞIDIĞI KÜLTÜREL BİRİKİM ÖRNEKLERİ

DERİN PAŞAOĞLU D.

KERKÜK ÇOK IRAK DEĞİL, PROF.DR. EŞREF BUHARALI’xxYA ARMAĞAN, TÜRK TARİHİNE DAİR YAZILAR-II, Alparslan DEMİR, Tuba KALKAN, Eralp ERDOĞAN, Editör, Gece Kitaplığı, Ankara, ss.747-759, 2017

2014

2014

UMDETÜ L AHBÂR

DERİN PAŞAOĞLU D.

SH. MARJANI INSTITUTE OF HISTORY OF THE ACADEMY OF THE REPUBLIC OF TATARISTAN, Kazan, 2014

2012

2012

”УМДАТ АТ ТАВАРЫХ” C TOЦKИ ЗРЕНИЯ ”МДАT AЛ AХБАР”-UMDETU’xxT-TEVARIH VERSUS UMDETU’xxL-AHBAR

DERİN PAŞAOĞLU D.

THE GOLDEN HORDE CIVILIZATION, ILNUR M. MİIRGALEEV, Editör, SH. MARJANI INSTITUTE OF THE ACADEMYOF SCIENSES OF REPUBLIC OF TATARISTAN M. A. USMANOV CENTRE OF RESEARCH OF THE GOLDEN HORDE HISTORY, Kazan, ss.38-44, 2012

Bilimsel Hakemlikler

Ocak 2013

Ocak 2013

History Studies

AHCI Kapsamındaki Dergi

Kasım 2012

Kasım 2012

jass

SSCI Kapsamındaki Dergi

Ödüller

Haziran 2015

Haziran 2015

Uluslararası Bekir Çobanzade Ödülü

Bekir Çobanzade Vakfı-KırımKongre ve Sempozyum Katılımı Faaliyetleri

2015

2015

Kırım’da İslâmi Eğitim: Tarihi Geçmişi ve Gelişim Yolları, (Zincirli Medresenin 515. Yılı ve kurucusu Mengli Giray Han’ın vefatının 500. Yıl dönümü münasebetiyle düzenlenen

Katılımcı

-Rusya

2015

2015

Devletlerarası Kırım, Sürgün ve İsmail Bey Gaspıralı Kongresi

Katılımcı

İstanbul-Türkiye

2015

2015

Devletlerarası Kırım'da Göçler Kongresi

Katılımcı

İstanbul-Türkiye

2014

2014

I. Uluslararası Türklerde Tarih Bilinci ve Tarih Yazıcılığı Sempozyumu

Katılımcı

Zonguldak-Türkiye

2014

2014

I. Türk Devlet Yönetimi Geleneği Kongresi

Katılımcı

Bishkek-Kırgızistan

2013

2013

III. Uluslararası Tatarların Tarihi Mirası Konferansı

Katılımcı

Eskişehir-Türkiye