Doç.Dr.

DERYA DERİN PAŞAOĞLU


Edebiyat Fakültesi

Tarih

Genel Türk Tarihi

Eğitim Bilgileri

2003 - 2009

2003 - 2009

Doktora

Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Tarih/Genel Türk Tarihi Abd, Türkiye

2000 - 2003

2000 - 2003

Yüksek Lisans

Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Tarih/Genel Türk Tarihi Abd, Türkiye

1999 - 2000

1999 - 2000

Yüksek Lisans

Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Tarih-Dil Hazırlık Eğitimi, Türkiye

1995 - 1999

1995 - 1999

Lisans

Ankara Üniversitesi, Dil Ve Tarih Coğrafya Fakültesi, Tarih, Türkiye

Yaptığı Tezler

2009

2009

Doktora

NOGAYLAR, NOGAY GÖÇLERİ VE TÜRKİYEDE İSKÂNLARI

Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Tarih/Genel Türk Tarihi Abd

2003

2003

Yüksek Lisans

ABDÜLGAFFAR KIRIMÎ'NİN UMDETÜ'L-AHBÂR'INA (UMDETÜ'T-TEVÂRİH) GÖRE KIRIM TARİHİ

Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Tarih/Genel Türk Tarihi Abd

Yabancı Diller

B1 Orta

B1 Orta

İngilizce

Araştırma Alanları

Sosyal ve Beşeri Bilimler, Tarih, Yakınçağ Tarihi, Genel Türk Tarihi

Akademik Unvanlar / Görevler

2018 - Devam Ediyor

2018 - Devam Ediyor

Doç.Dr.

Karadeniz Teknik Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Tarih Bölümü

2018 - 2018

2018 - 2018

Karadeniz Teknik Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Tarih

2012 - 2018

2012 - 2018

Yrd.Doç.Dr.

Karadeniz Teknik Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Tarih

Yönetimsel Görevler

2016 - Devam Ediyor

2016 - Devam Ediyor

Anabilim/Bilim Dalı Başkanı

Karadeniz Teknik Üniversitesi

2014 - 2018

2014 - 2018

Bölüm Başkan Yardımcısı

Karadeniz Teknik Üniversitesi

Verdiği Dersler

Yüksek Lisans

Yüksek Lisans

Türk Kültür Tarihi

Yönetilen Tezler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

2017

2017

Genealogy of the Crimean Khans according to “Umdet al-Akhbar” by Abdulgaffar Kyrymi, ,

DERİN PAŞAOĞLU D.

ZOLOTOORDYNSKOE OBOZRENIE-GOLDEN HORDE REVIEW, cilt.5, ss.213-219, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2017

2017

GENEALOGY OF THE CRIMEAN KHANS ACCORDING TO "UMDET AL-AKHBAR" BY ABDULGAFFAR KYRYMI

DERİN PAŞAOĞLU D.

ZOLOTOORDYNSKOE OBOZRENIE-GOLDEN HORDE REVIEW, cilt.5, ss.213-219, 2017 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier identifier

2016

2016

Nogayların Hanlık Veya Ulus Olma Sorunsalı

DERİN PAŞAOĞLU D.

Tarih Araştırmaları Dergisi, cilt.XXXV, ss.277-289, 2016 (Hakemli Üniversite Dergisi)

2016

2016

Emir Edigü (Edige) ve Oğullarının Nogay Ulusundaki Yeri

DERİN PAŞAOĞLU D.

CRİMEAN HİSTORİCAL REVİEW, cilt.1, ss.28-64, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2016

2016

Kırım Savaşı'ndan Sonra (1856-1877)Karadeniz'in Kuzeyinden Türkiye'ye Yapılan Göçlerde Trabzon

DERİN PAŞAOĞLU D.

TÜRK DÜNYASI ARAŞTIRMALARI, cilt.114, ss.149-170, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2016

2016

Kırım Yerli Kaynaklarına Göre XVIII. Yüzyılda Kırım Hanlığı'nda Meşâyih Makamı

DERİN PAŞAOĞLU D.

Uluslararası Karadeniz İncelemeleri Dergisi, ss.89-116, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2016

2016

19. Yüzyıl Nogay Muhacirlerine Ait Nüfus Defterleri

DERİN PAŞAOĞLU D.

HİSTORY STUDİES, cilt.8, ss.111-135, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2014

2014

Altın Orda ve Kırım sahasında bozkır aristokrasisinin güçlü temsilcileri: Emir Rektemür ve Şirin Mirzalar

DERİN PAŞAOĞLU D.

Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Tarih Bölümü Tarih Araştırmaları Dergisi, cilt.XXXIII, ss.147-190, 2014 (Hakemli Üniversite Dergisi)

2014

2014

An Overview of Umdet ul Ahbar by Abdulgaffar Qirimi

Mirgaleev İ., DERİN PAŞAOĞLU D.

ZOLOTOORDYNSKOE OBOZRENIE-GOLDEN HORDE REVIEW, ss.35-60, 2014 (Hakemli Üniversite Dergisi)

2013

2013

Muhacir Komisyonu Maruzatı’na Göre (1877-78) 93 Harbi Sonrası Muhacir İskânı

DERİN PAŞAOĞLU D.

HİSTORY STUDİES, cilt.5, ss.0-386, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2011

2011

28957 No’lu İrade-İ Dahiliye’ye Göre Nogay Muhacirleri üzerine Değerlendirme

DERİN PAŞAOĞLU D.

Kültür Evreni, ss.33-59, 2011 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2010

2010

Divan ü Lügat-it-Türk’e Göre Türkler’de Yemek Kültürü

DERİN PAŞAOĞLU D.

Bilimsel Eksen, cilt.1, ss.72-93, 2010 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

2018

2018

93 Harbi Sonrası Muacir Sorunlarına Kurumsal Çözümlerden: Yetim Muhacir Kız Çocukları İçin Açılacak Mektebe Dair Emirname Üzerine Değerlendirme

DERİN PAŞAOĞLU D.

1877-1878 Osmanlı-Rus Savaşı-VATAN NERESİ?Uluslararası Sempozyumu, İstanbul, Türkiye, 1 - 02 Kasım 2018, ss.357-382

2019

2019

Altın Orda Tarihi Kaynaklarında Umdetü'l-Ahbâr'ın Yeri

DERİN PAŞAOĞLU D.

750. Kuruluş Yıldönümü Münasebetiyle Altın Orda ve Mirası Uluslararası Sempozyumu, İstanbul, Türkiye, 25 - 26 Kasım 2019, ss.1

2015

2015

Tarih i Said Giray a Göre 18 Yüzyıl Kırım Hanlığı nda Nogay Uleması

DERİN PAŞAOĞLU D.

Kırım’da İslâmi Eğitim: Tarihi Geçmişi ve Gelişim Yolları Konferansı (Zincirli Medresenin 515. Yılı ve kurucusu Mengli Giray Han’ın vefatının 500. Yıl dönümü münasebetiyle düzenlenen, Yalta/Kırım, Rusya, 10 - 13 Ekim 2015, ss.97-131

2014

2014

Altın Orda Hanlığı nda Hanlık Makamı

DERİN PAŞAOĞLU D.

Türk Devlet Yönetimi Geleneği Kongresi, Bishkek, Kırgızistan, 3 - 04 Nisan 2014, ss.180-189

2015

2015

ABDÜLGAFFAR KIRIMÎ BİN HASAN EFENDİ

DERİN PAŞAOĞLU D.

III МЕЖДУНАРОДНОЙ ТЮРКОЛОГИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ ”МИР БЕКИРА ЧОБАН-ЗАДЕ”, Kara-Suu, Kırgızistan, 27 - 29 Mayıs 2015

2015

2015

Umdetü l Ahbâr ın Kırım Kültür birikimine Katkıları

DERİN PAŞAOĞLU D.

Devletlerarası Kırım, Sürgün ve İsmail Bey Gaspıralı Kongresi, İstanbul, Türkiye, 15 - 16 Mayıs 2015

2015

2015

19 Yüzyılda Türkiye ye Göç Eden Nogay Muhacirlerinin Yaşadığı Sorunlar

DERİN PAŞAOĞLU D.

Devletlerarası Kırım’dan Göçler Kongresi, İstanbul, Türkiye, 3 - 04 Mart 2015

2014

2014

Kırım Hanlığı'nda Umdetü'l-Ahbâr Örneğinden Tarih Yazıcılığı

DERİN PAŞAOĞLU D.

I. Uluslararası Türklerde Taih Bilinci ve Tarih Yazıcılığı Sempozyumu, Zonguldak, Türkiye, 23 - 25 Ekim 2014, ss.7-14

2014

2014

Altın Orda'nın İslamlaşma Sürecinin Yerli Kaynaklara Yansıması; "Umdetü'l-Ahbar Örneginde

DERİN PAŞAOĞLU D.

Özbek Han Camii 700. Yıldönümü Hasebiyle Kırım'daki İslam Mirasını Ögrenme Korunmasının Aktüel Sorunları, Akmescid-Simferepol, Rusya, 14 - 18 Ekim 2014, ss.105-125

2014

2014

19. YY'da Türkiye'de İskân Edilen Nogaylar'ın Köy ve Mahalle Kültürü: Konya Köyleri Örneğinde

DERİN PAŞAOĞLU D.

Tatar Mahalle Kültüü ve Tarihi Problemleri, Kazan, Rusya, 24 Haziran - 24 Ekim 2014, ss.48-61

2013

2013

19 YÜZYILDAN GÜNÜMÜZE TÜRKİYE DE NOGAY VARLIĞI

DERİN PAŞAOĞLU D.

III. ULUSLARARASI TATRLARIN TARİHİ MİRASI KONFERANSI, Eskişehir, Türkiye, 9 - 11 Ekim 2013

Kitap & Kitap Bölümleri

2019

2019

19 Yüzyılda Konya Eyaleti'ne Nogay Nuhaciri İskânı

DERİN PAŞAOĞLU D.

Konya Ticaret Odası Konya Kitabı XVII geçmişten Günümüze Göçler, Aköz A, Yörük D., Karpuz H., Editör, Anadolu Oset Konya, Konya, ss.65-91, 2019

2017

2017

Yeni Belgeler Işığında Adana’da İskân EdilenNogay Kabileleri (Kırım Savaşı Sonrası 1859-1862)

DERİN PAŞAOĞLU D.

DEDE KORKUT’UN İZİNDE 30 YIL PROF. DR. ÜÇLER BULDUK’A ARMAĞAN TÜRK TARİHİNE DAİR YAZILAR-I, Demir Alparslan, Editör, Gece Kitaplığı, Ankara, ss.513-543, 2017

2017

2017

UMDETÜ’L-AHBÂR’IN 18.YÜZYILDAN GÜNÜMÜZ KIRIM COĞRAFYASINA TAŞIDIĞI KÜLTÜREL BİRİKİM ÖRNEKLERİ

DERİN PAŞAOĞLU D.

KERKÜK ÇOK IRAK DEĞİL, PROF.DR. EŞREF BUHARALI’xxYA ARMAĞAN, TÜRK TARİHİNE DAİR YAZILAR-II, Alparslan DEMİR, Tuba KALKAN, Eralp ERDOĞAN, Editör, Gece Kitaplığı, Ankara, ss.747-759, 2017

2014

2014

Umdetü'l-Ahbâr

DERİN PAŞAOĞLU D.

Tataristan Cumhuriyati Bilimler Akademisi, Şehabeddin Mercani Tarih Enstitüsü, Kazan, 2014

2012

2012

UMDETU’T-TEVARIH VERSUS UMDETU’L-AHBAR

DERİN PAŞAOĞLU D.

THE GOLDEN HORDE CIVILIZATION, ILNUR M. MİIRGALEEV, Editör, Sh. Marjanı Inst. Of The Academyof Scıenses Of Republıc Of Tatarıstan, Kazan, ss.38-44, 2012

Bilimsel Hakemlikler

Ocak 2013

Ocak 2013

History Studies

AHCI Kapsamındaki Dergi

Kasım 2012

Kasım 2012

jass

SSCI Kapsamındaki Dergi

Ödüller

Haziran 2015

Haziran 2015

Uluslararası Bekir Çobanzade Ödülü

Bekir Çobanzade Vakfı-KırımDavetli Kongre ve Sempozyum Faaliyetleri

2015

2015

Kırım’da İslâmi Eğitim: Tarihi Geçmişi ve Gelişim Yolları, (Zincirli Medresenin 515. Yılı ve kurucusu Mengli Giray Han’ın vefatının 500. Yıl dönümü münasebetiyle düzenlenen

Katılımcı

-Rusya

2015

2015

Devletlerarası Kırım, Sürgün ve İsmail Bey Gaspıralı Kongresi

Katılımcı

İstanbul-Türkiye

2015

2015

Devletlerarası Kırım'da Göçler Kongresi

Katılımcı

İstanbul-Türkiye

2014

2014

I. Uluslararası Türklerde Tarih Bilinci ve Tarih Yazıcılığı Sempozyumu

Katılımcı

Zonguldak-Türkiye

2014

2014

I. Türk Devlet Yönetimi Geleneği Kongresi

Katılımcı

Bishkek-Kırgızistan

2013

2013

III. Uluslararası Tatarların Tarihi Mirası Konferansı

Katılımcı

Eskişehir-Türkiye