Learning Knowledge


Doctorate
2016 - Continues
Karadeniz Technical University, Fen Bilimleri, Peyzaj Mimarlığı, Turkey

Post Graduate
2012 - 2015
Dokuz Eylul University, Fen Bilimleri , Şehir Ve Bölge Planlama, Turkey

Under Graduate
2008 - 2012
Ege University, Ziraat Fakültesi, Peyzaj Mimarlığı, Turkey

Dissertations

Post Graduate, Kent Yönetiminde Çevresel Sürdürülebilirlik(Environmental Sustainability in Urban Management), Dokuz Eylul University, Faculty Of Archıtecture, Department Of Cıty And Regıonal Plannıng, 2016

Academic Titles / Tasks


Research Assistant
2015 - Continues
Karadeniz Technical University, Orman Fakültesi, Peyzaj Mimarlığı

Supported Projects

 1. Özbek Sönmez E. İ. , Akyol D., Project Supported by Higher Education Institutions, Kent Yönetiminde Ekolojik Sürdürülebilirlik, 2014 - 2016

Awards

 1. MUMCU S., AKYOL D., Best peformance and content in the presentation session-3rd Prize, Balkan Environmental Association, May 2017
 2. AKYOL D., Best peformance and content in the presentation session-2rd Prize, Balkan Environmental Association, May 2017

Scholarships

Öncelikli Alanlar Yüksek Lisans Tez Konusu, Other Government Agencies, 2014 - 2016

Articles Published in Journals That Entered SCI, SSCI and AHCI Indexes

 1. MEASURING THE QUALITY OF URBAN LIFE IN THE TRABZON PROVINCE
  Akyol D., Özkan D. G. , Dedeoğlu Özkan S.
  FRESENIUS ENVIRONMENTAL BULLETIN, vol.28, pp.7991-8000, 2019 (Journal Indexed in SCI)
 2. A STUDY ON PLANTATION OF TRABZON-SURMENE KUTLULAR SOLID WASTE LANDFILL SITE
  Tarakci-Eren E., DÜZENLİ T., AKYOL D.
  FRESENIUS ENVIRONMENTAL BULLETIN, vol.27, pp.9463-9472, 2018 (Journal Indexed in SCI)

Articles Published in Other Journals

 1. İZMİR – KONAK İLÇESİ İÇİNDE ALSANCAK VE KONAK MEYDANINI KAPSAYAN BİR MEKÂNSAL TANIMLAMADA KENTSEL TASARIM STRATEJİ ÖNERİSİ GELİŞTİRİLMESİ
  AKYOL D., GÜLPINAR SEKBAN D. Ü.
  Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, vol.12, no.68, pp.521-532, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions)
 2. Semt Pazarı Kullanıcılarının Memnuniyet Düzeyleri Ve Tekrar Ziyaret Etme Niyetleri: Trabzon Kireçhane Örneği
  Demirci Ö., ÖZKAN D. G. , AKYOL D.
  International Journal of Social Humanities Sciences Research (JSHSR), vol.6, no.44, pp.3707-3714, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions)
 3. PLACE SATISFACTION, PLACE ATTACHMENT AND SENSE OF COMMUNITY IN NEIGHBORHOODS: A CASE STUDY ON TRABZON, TURKEY
  Özkan D. G. , Ozkan S. D. , Akyol D.
  MANAGEMENT RESEARCH AND PRACTICE, vol.11, pp.31-40, 2019 (Journal Indexed in ESCI)
 4. BELEDİYE KANUNLARININ TARİHSEL SÜREÇ İÇERİSİNDE GEÇİRDİĞİ DEĞİŞİMLER VE 6360 SAY
  AKYOL D.
  The Journal of Academic Social Science Studies, vol.2, pp.273-285, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions)
 5. PURPOSE OF WATER USAGE IN LANDSCAPE DESIGN IN HISTORY
  Duzenli U. T. , ALPAK E. M. , AKYOL D.
  ANADOLU UNIVERSITESI SANAT & TASARIM DERGISI-ANADOLU UNIVERSITY JOURNAL OF ART & DESIGN, vol.9, no.1, pp.20-35, 2019 (Journal Indexed in ESCI)
 6. CHANGES IN THE HISTORICAL PROCESS OF THE MUNICIPALITY LAW AND THE INVESTIGATION OF THE LAW NO 6360
  AKYOL D.
  The Journal of Academic Social Science Studies, no.75, pp.273-285, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions)
 7. PEYZAJ MİMARLIĞINDA SU ÖĞESİNİN TARİHSEL SÜREÇTEKİ KULLANIM AMAÇLARI
  DÜZENLİ T., ALPAK E. M. , AKYOL D.
  Anadolu Üniversitesi Sanat ve Tasarım Dergisi, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions)
 8. İspanya da İslam Bahçe Kültürü Örnekleri: Alcazar ve Cordoba Katedrali
  ACAR C., AKYOL D.
  PLANT, vol.9, no.30, pp.98-101, 2019 (National Non-Refereed Journal)
 9. SÜRDÜRÜLEBİLİR MAHALLE ÖLÇEĞİNDE YERELE ÖZGÜ BİRSERTİFİKASYON SİSTEMİ: TRABZON KONAKLAR MAHALLESİ ÖRNEĞİ
  AKYOL D., ŞENİK B.
  Artium, vol.7, no.1, pp.1-11, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions)
 10. With nature in mind: ‘Green metaphors’ as an approach to reflect environmental concerns and awareness in landscape design
  MUMCU S., YILMAZ S., AKYOL D.
  A/Z : ITU journal of Faculty of Architecture, vol.16, no.3, pp.131-144, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions)
 11. Kent merkezindeki caddelerde yaya hareketleri ve yoğunlukları Trabzon, Maraş Caddesi örneği
  TARAKCİ EREN E., DÜZENLİ T., AKYOL D.
  Megaron, vol.13, no.3, pp.480-491, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions)
 12. STRATEJİK MEKÂNSAL PLANLAMA YAKLAŞIMININ TEMEL ÖZELLİKLERİ VE DİĞER PLANLAMA YAKLAŞIMLARINDAN AYRILDIĞI YÖNLERİ
  AKYOL D.
  THE JOURNAL OF INTERNATIONAL SOCIAL RESEARCH, vol.11, no.58, pp.588-593, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions)
 13. ATTITUDES OF LANDSPACE ARCHITECHURE STUDENTS TOWARDS BIOMORPHIC AND PARAMETRIC DESIGNAPPROACHES IN ENVIROMENTAL DESIGN
  TARAKCİ EREN E., DÜZENLİ T., AKYOL D.
  ANADOLU ÜNİVERSİTESİ SANAT TASARIM DERGİSİANADOLU UNIVERSITY JOURNAL OF ART DESIGN, vol.8, no.1, pp.126-143, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions)
 14. Kentin Yönetiminde Ekolojik Yaklaşımlar: Ankara İstanbul ve İzmir Uygulamaları Üzerinden Bir Değerlendirme
  AKYOL D., ÖZBEK SÖNMEZ İ.
  ÇAĞDAŞ YEREL YÖNETİMLER, vol.27, no.2, pp.45-70, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions)
 15. Pedestrianization of Streets in Urban Center: The Trabzon Kahramanmaras Street Case
  Tarakci Eren E., Duzenli T., AKYOL D.
  MEGARON, vol.13, no.3, pp.480-491, 2018 (Journal Indexed in ESCI)
 16. IMPACT OF KITSCH ON URBAN IDENTITY: A CASE STUDY ON TRABZON CITY
  DÜZENLİ T., ALPAK E. M. , AKYOL D.
  JOURNAL OF SOCIAL AND HUMANITIES SCIENCES RESEARCH, vol.5, no.16, pp.94-99, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions)
 17. Yeni Yasal Düzenlemeler Ekseninde Yerele Müdahalenin En Güçlü Aktörlerinden Birisi Olarak Toki New Legislatıve Axis, One Of The Most Powerful Actuators Of Local Intervention As Toki
  ÖZKAN D. G. , AKYOL D.
  Turan:Stratejik Araştırmalar Merkezi, vol.9, no.36, pp.630-636, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions)
 18. KARABAĞLAR İLÇESİNİN AÇIK VE YEŞİL ALAN ANALİZİ VE BİR SİSTEM ÖNERİSİ
  ÖZKAN D. G. , AKYOL D., DEDEOĞLU ÖZKAN S.
  INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL HUMANITIES SCIENCES RESEARCH (JSHSR), vol.4, no.15, pp.1837-1846, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions)
 19. Karabağlar İlçesinin Açık Ve Yeşil Alan Analizi Ve Bir Sistem Önerisi / Open And Green Area Analysis And A System Suggestion For Karabağlar District
  ÖZKAN D. G. , AKYOL D., DEDEOĞLU ÖZKAN S.
  Journal Of Social And Humanities Sciences Research, no.4, pp.1837-1846, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions)
 20. TOPLUMSAL DEĞİŞİM SÜRECİNDE KAMUSAL MEKAN IN DÖNÜŞÜMÜ
  AKYOL D., ÇİĞDEM A., DÜZENLİ T.
  The Journal of Academic Social Science, vol.5, no.56, pp.545-554, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions)
 21. TOPLUMSAL DEĞİŞİM SÜRECİNDE “KAMUSAL MEKÂN” IN DÖNÜŞÜMÜ
  AKYOL D., ÇİĞDEM A., DÜZENLİ T.
  Journal of Academic Social Science, vol.5, no.56, pp.545-554, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions)
 22. ALGISAL YANILSAMALARIN PEYZAJ TASARIMINDA DEĞERLENDİRİLMESİ
  YILMAZ S., MUMCU S., AKYOL D.
  Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, vol.10, no.51, pp.1392-1399, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions)
 23. CONCEPT OF SUSTAINABILITY AND BIOPHILIC DESIGN IN LANDSCAPE ARCHITECTURE
  DÜZENLİ T., TARAKCİ EREN E., AKYOL D.
  ASOSJOURNAL-The Journal of Academic Social Science, vol.5, no.48, pp.43-49, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions)
 24. ZİYARETÇİ TEMELLİ FOTOĞRAFLAMA TEKNİĞİYLE KENTSEL AÇIK MEKAN TERCİHLERİNİN BELİRLENMESİ
  DÜZENLİ T., TARAKCİ EREN E., AKYOL D.
  The Journal of International Social Research, vol.10, no.50, pp.981-985, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions)
 25. ZİYARETÇİ TEMELLİ FOTOĞRAFLAMA TEKNİĞİYLE KENTSEL AÇIK MEKÂN TERCİHLERİNİN BELİRLENMESİ
  DÜZENLİ T., TARAKCİ EREN E., AKYOL D.
  Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi / The Journal of International Social Research, vol.10, no.50, pp.981-985, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions)
 26. KENT FORMUNUN KIYIYA ERİŞİM ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ: KARŞIYAKA VE MAVİŞEHİR ÖRNEĞİ1
  AKYOL D., ÇİĞDEM A.
  Journal of The International Sciencitific Research, vol.2, no.2, pp.196-209, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions)
 27. THE EFFECTS OF URBAN FORM ON ACCESS TO COASTLINE: THE EXAMPLEOF KARSIYAKA AND MAVISEHIR
  AKYOL D., ÇİĞDEM A.
  Journal of The International Sciencitific Research, vol.2, no.2, pp.196-209, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions)
 28. EFFECTS ON THE COASTAL AREAS OF NEOLIBERAL URBANIZATION IN TURKEY
  AKYOL D., ÇİĞDEM A.
  International Journal of Agriculture and Environmental Research, vol.2, no.6, pp.1873-1890, 2016 (Refereed Journals of Other Institutions)

Books & Book Chapters

 1. LEED CERTIFICATION AND THE PROCESS OF NEIGHBORHOOD FORMATION
  Akyol D.
  in: Theory and Research in Architecture, Planning and Design II, sİBEL DEMİRARSLAN, Editor, GECE KİTAPLIĞI, Ankara, pp.193-212, 2020
 2. PLANLAMA VE TASARIM SÜRECINDE KATILIMCILIĞI SAĞLAMAK IÇIN BIR YÖNTEM OLARAK VIZYON BELIRLEME
  Akyol D., Yılmaz S.
  in: Mimarlık Planlama ve Tasarım Alanında Teori ve Araştırmalar, Ruba Kasmo,Lana Kudumoviç, Editor, Gece Kitaplığı, Ankara, pp.121-134, 2020
 3. Model Proposal For Sustainable Environmental Management Of The Local Government In Turkey
  AKYOL D., ÖZKAN D. G.
  in: Academic Studies in Architectural Sciences, Kozlu H. Hale, Editor, Livre de Lyon, Lyon, pp.75-97, 2020
 4. Kentsel Kıyı Alanlarının Dönüşümü ve Kent Kimliği: Trabzon Kenti Örneği
  ÖZKAN D. G. , AKYOL D.
  in: New Developments in Education and Social Sciences, Dalkılıç Mehmet, Editor, Gece Kitaplığı, Ankara, pp.87-96, 2020
 5. Rural Landscape Planning in Turkey
  AKYOL D., ÖZKAN D. G. , GÜLPINAR SEKBAN D. Ü.
  in: Theory and practice in sustainable planning and design Planning, Design, Applications, Özyavuz Murat, Editor, Peter Lang, Berlin, pp.59-67, 2020
 6. Examinatıon Of Positivenegative Space Concepts In Urban Design Scale
  AKYOL D., ÖZKAN D. G.
  in: Current Researches In Architecture, Planning And Design Sciences, Atik Atilla, Editor, Duvar Publishing, Ankara, pp.49-64, 2020
 7. PLANLAMA VE TASARIM SÜRECİNDE KATILIMCILIĞI SAĞLAMAK İÇİN BİR YÖNTEM OLARAK VİZYON BELİRLEME
  AKYOL D., YILMAZ S.
  in: Mimarlık Planlama ve Tasarım Alanında Teori ve Araştırmalar, Ruba Kasmo, Lana Kudumovic, Editor, Gece Kitaplığı, Ankara, pp.121-134, 2020
 8. FORM FINDING IN DESIGN EDUCATION
  YILMAZ S., DÜZENLİ T., ÇİĞDEM A., AKYOL D.
  Gece Kitaplığı, 2019
 9. New Approaches to Spatial Planning and Design Planning, Design, Applications
  GÜLPINAR SEKBAN D. Ü. , AKYOL D., ÖZKAN D. G.
  in: Sustainability of the Urban Landscape: An Investigation of the Effects of Ecology on Urban Parks within the Scope of Integrated Landscape Approach, Özyavuz M., Editor, Peter Lang Publishing, Inc., Berlin, pp.199-210, 2019
 10. Wetlands Under the Pressure of Urbanization : The Gediz Delta Case
  AKYOL D., ÖZBEK SÖNMEZ E. İ.
  in: Science Ecology and Engineering Research in The Globalizing Wolrd, Christov, İ.,Strauss, E., Gad, A., Curebal ,İ, Editor, ST. KLIMENT OHRIDSKI UNIVERSITY PRESS, Sofya, pp.109-118, 2018
 11. Landscape Planning in Urban Design Competitions: The Case of Lüleburgaz Tosbağa Stream Recreational Area
  ÖZKAN D. G. , ÖZCAN E., DEDEOĞLU ÖZKAN S., AKYOL D.
  in: Science, Ecology and Engineering Research in the Globalizing World, Christov I., Strauss E.,Gad A.A.,Curebal A., Editor, ST. KLIMENT OHRIDSKI UNIVERSITY PRESS SOFIA, Sofija, pp.96-107, 2018
 12. Regional Planning Studies in Turkey and their Comparison in the Context of Sustainability
  AKYOL D., DEDEOĞLU ÖZKAN S.
  in: ECOLOGY PLANNING and DESIGN, Koleva I. Duman Y Ü. Benaabidate L., Editor, St. Kliment Ohridski University Press, Sofia, pp.327-341, 2017
 13. EXAMINATION OF MUSEUM GARDEN LANDSCAPE PLANS IN TERMS OF SOCIO-CULTURAL SUSTAINABILITY: THE EXAMPLE OF TRABZON CITY
  TARAKCİ EREN E., DÜZENLİ T., AKYOL D.
  in: ECOLOGY, PLANNING AND DESIGN, Koleva, I., Yüksel, U.D., Benaabiadate, L., Editor, St. Klıment Ohrıdskı Unıversıty Press, Sofia, pp.502-514, 2017
 14. A Review For Designing Action With “Problem Solving” Methods In Landscape Architecture Education
  YAVUZ A., AKYOL D.
  in: Recent developments in education, Gammone, M., Icbay, M. A., & Arslan, M. A., Editor, Bialostockie Wydawnictwo Naukowe, Bialystok, pp.255-260, 2017
 15. Regional Planning Studies in Turkey and their Comparison in the Context of Sustainability
  AKYOL D., DEDEOĞLU ÖZKAN S.
  in: ECOLOGY PLANNING and DESIGN, Koleva I. Duman Y Ü. Benaabidate L.,, Editor, St. Kliment Ohridski University Press, Sofija, pp.327-341, 2017
 16. A Review For Designing Action With “Problem Solving” Methods In Landscape Architecture Education
  YAVUZ A., AKYOL D.
  in: Recent developments in education, Gammone, M., Icbay, M. A., Arslan, M. A.,, Editor, Bialostockie Wydawnictwo Naukowe, pp.255-260, 2017
 17. The Significance of Ecological Approaches in Local Governance Systems
  AKYOL D., ÖZBEK SÖNMEZ İ.
  in: Environmental Sustainability and Landscape Management, Efe R., Cürebal İ., Gad A., Toth B., Editor, St. Klıment Ohrıdskı Unıversıty Press, Sofıa, pp.439-452, 2016
 18. The Significance of Ecological Approaches in Local Governance Systems
  AKYOL D., ÖZBEK SÖNMEZ E. İ.
  in: Environmental Sustainability and Landscape Management, Efe,Recep, Cürebal,İsa, Toth, Gad, Abdalla Brigitta, Editor, ST. KLIMENT OHRIDSKI UNIVERSITY PRESS, Sofija, pp.440-452, 2016

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

 1. The Role Of Open Spaces İn Urban Neighborhoods For Community Attachment
  ÖZKAN D. G. , AKYOL D.
  3th International Congress on Landscape Architecture Research, İstanbul, Turkey, 23 - 24 August 2019, vol.3, pp.1-6
 2. PLANLAMA VE TASARIM DA KATILIMCILIĞI SAĞLAMAK İÇİN BİR YÖNTEMOLARAK VİZYON BELİRLEME
  AKYOL D., YILMAZ S.
  2. ULUSLARARASI 19 MAYISYENİLİKÇİ BİLİMSEL YAKLAŞIMLARKONGRESİ, Samsun, Turkey, 27 - 29 December 2019, pp.1184-1192
 3. Peyzaj Mimarlığı Eğitiminde Temel Tasarım Dersi
  YILMAZ S., AKYOL D.
  2. ULUSLARARASI 19 MAYISYENİLİKÇİ BİLİMSEL YAKLAŞIMLARKONGRESİ, Samsun, Turkey, 27 - 29 December 2019, pp.1175-1183
 4. Başarılı Kentsel Açık Mekânlar ve Olanaklılıkları: Görsel Hâkimiyet ve Korunma Teorisine Dayalı BirYaklaşım
  MUMCU S., AKYOL D.
  International Design and Engineering Symposium (IDES 2019), İzmir, Turkey, 10 - 12 October 2019, pp.330-337
 5. Pollination Gardens in Urban Scale
  GÜLPINAR SEKBAN D. Ü. , AKYOL D.
  4th International Symposium on Innovative Approaches in Architecture, Planning and Design, Samsun, Turkey, 22 - 24 November 2019, pp.98-100
 6. Semt Pazarı’xxnda Sosyal Davranış
  DEMİRCİ Ö., ÖZKAN D. G. , AKYOL D.
  V.INSACInternationalArchitecture,DesignandFineArtsSciencesCongress, Konya, Turkey, 11 - 13 October 2019, pp.25-32
 7. Investigation of The Effects of Natural Landscape Character on Rural Settlements: A Case of Ildırı,Şirince Village and Tire District
  AKYOL D., MUMCU S.
  IV. INSACInternational Architecture, Designand Fine Arts Sciences Congress, Konya, Turkey, 11 - 13 October 2019, pp.9-24
 8. Semt Pazarı’nda Sosyal Davranış
  ÖZKAN D. G. , AKYOL D., demirci ö.
  IV. INSAC Architecture, Design and Fine Arts Sciences Congress, İzmir, Turkey, 12 - 13 October 2019, pp.25-32
 9. YENİ SOSYAL HAREKETLER VE SOSYAL POLİTİKADA ENGELLİLERHAREKETİNE BİR BAKIŞ
  AKYOL D., ÖZKAN D. G.
  III. INTERNATIONAL CONFERENCE ONGLOBALIZATION INTERNATIONALRELATIONS, Gaziantep, Turkey, 4 - 07 April 2019, pp.67-75
 10. KENTSEL YEŞİL ALANIN SOSYAL YARARLARI: TRABZON’xxDA TÜRK-JAPON DOSTLUK PARKI ÖRNEĞİ
  ÖZKAN D. G. , AKYOL D.
  III. INTERNATIONAL CONFERENCE ONGLOBALIZATION INTERNATIONAL RELATIONS, Gaziantep, Turkey, 4 - 07 April 2019, pp.60-66
 11. Kentsel Yeşil Alanın Sosyal Yararları: Trabzon’da Türk-Japon Dostluk Parkı Örneği
  ÖZKAN D. G. , AKYOL D.
  International Conference on Globalization and International Relations-III, Gaziantep, Turkey, 4 - 07 April 2019, pp.60-66
 12. New Social Movements And A Perspective On The Movement Of People With Disabilities İn Social Policy
  AKYOL D., ÖZKAN D. G.
  International Conference on Globalization and International Relations-III, Gaziantep, Turkey, 4 - 07 April 2019, pp.67-75
 13. The Role of Open Spaces in Urban Neighborhoods for Community Attachment
  ÖZKAN D. G. , AKYOL D.
  ICLAR 2019 Congress, İstanbul, Turkey, 23 - 24 August 2019, vol.3, pp.1-6
 14. Investigation of The Relationship Between Aesthetics And Ecological Values In Landscape Architecture
  AKYOL D., MUMCU S.
  ICLAR 2019 Congress, İstanbul, Turkey, 23 - 24 August 2019, vol.3, pp.56-61
 15. KENTSEL TASARIM PROJELERİNDE SÜRDÜRÜLEBİLİR PLANLAMA VE TASARIM ÇÖZÜMLERİNİN ÖNEMİ
  ÇİĞDEM A., AKYOL D., ÖZKAN D. G.
  3rd INTERNATIONALCONFERENCE ON URBAN STUDIES, Strazburg, France, 26 - 28 October 2018, pp.81-100
 16. TÜRKİYEDE PEYZAJ PLANLARINDA YEŞİL ALT YAPI ENTEGRASYONUNSORGULANMASI(INVESTIGATION OF THE GREEN INFRASTRUCTURE INTEGRATION INLANDSCAPE PLAN IN TURKEY)
  AKYOL D., ÖZKAN D. G. , ÇİĞDEM A.
  INTERNATIONAL ACADEMIC RESEARCH CONGRESS, Antalya, Turkey, 30 October - 03 November 2018, pp.2956-2962
 17. Osmanlı İstanbul unda Yeşil Alan Kullanım Pratiğinin Değişimi
  ÇİĞDEM A., ÖZKAN D. G. , AKYOL D.
  4. uluslararası kültür ve medeniyet kongresi, Mardin, Turkey, 21 - 23 December 2018, pp.365-370
 18. AVRUPA BİRLİĞİ KENTSEL ÇEVRE YÖNETİMİ VİZYONU VE TÜRKİYE İLE KARŞILAŞTIRILMASI
  AKYOL D., ÖZKAN D. G. , ÇİĞDEM A.
  4. ULUSLARARASI MESLEKİ VE TEKNİK BİLİMLER KONGRESİ, Erzurum, Turkey, 7 - 09 December 2018, pp.519-530
 19. KENTSEL RANTIN OLUŞUMU VE BÖLÜŞÜMÜ SÜRECİNDE KENT PİYASASININ ROLÜ
  AKYOL D., ÖZKAN D. G. , ÇİĞDEM A.
  2nd International Symposium on Innovative Approaches in Scientific Studies, Ankara, Turkey, 30 November - 02 December 2018, pp.14-19
 20. TÜRKİYEDE PEYZAJ PLANLARINDA YEŞİL ALT YAPI ENTEGRASYONUNSORGULANMASI
  AKYOL D., ÖZKAN D. G. , ÇİĞDEM A.
  INTERNATIONAL ACADEMIC RESEARCH CONGRESS, Antalya, Turkey, 30 October - 03 November 2018, pp.2956-2962
 21. TASARIMDA DENEYİMİN GELİŞTİRİLMESİ BAĞLAMINDA PEYZAJ MİMARLIĞI TASARIM STÜDYOLARI
  MUMCU S., YILMAZ S., AKYOL D.
  International Conference on Education Research and Technologies, İstanbul, Turkey, 26 - 28 October 2018, pp.57-69
 22. What Attracts People to Visit Urban Green Spaces? A Case Study of the Sera Lake in Trabzon
  ÖZKAN D. G. , AKYOL D., ÇİĞDEM A.
  CURRENT DEBATES IN SOCIAL SCIENCES: PROCEEDINGS OF CUDES 2018 SEPTEMBER, İstanbul, Turkey, 28 October - 30 November 2018, pp.63-70
 23. Legibility of Neighborhood Park: A Case Study of Trabzon City Centre
  ÖZKAN D. G. , ÇİĞDEM A., AKYOL D.
  ICONSE 2018, Antalya, Turkey, 26 - 29 October 2018, pp.170-176
 24. The Importance of Sustainable Planning and Design Solutions in Urban Design Projects
  ÇİĞDEM A., AKYOL D., ÖZKAN D. G.
  3rd INTERNATIONAL CONFERENCE ON URBAN STUDIES, Starzbourg, France, 26 - 28 October 2018
 25. LOCAL ENVIRONMENTAL ACTION PROGRAM ANDAPPLICATIONS IN TURKEY
  ÖZKAN D. G. , AKYOL D., ÇİĞDEM A.
  ISMSIT 2018, Ankara, Turkey, 19 - 21 October 2018, pp.444-448
 26. DISSEMINATION OF SOCIAL ECOLOGY ANDSUSTAINABLE DEVELOPMENT CONCEPTS IN URBANMANAGEMENT PERSPECTIVE
  AKYOL D., ÖZKAN D. G.
  ECSAC 2018, Gazimuğsa, Cyprus (Kktc), 12 - 14 October 2018, pp.123-128
 27. Chicago Okulu ve Chicago Kent Peyzajına Etkileri
  ÇİĞDEM A., AKYOL D., ÖZKAN D. G.
  ISASOR2018, Ankara, Turkey, 5 - 06 October 2018, pp.11-20
 28. NEOLİBERALİZM ANLAYIŞININ KENTSEL MEKÂNA YANSIMASI:KENTSEL DÖNÜŞÜMÜNTRABZON KENT ÖRNEĞİNDE İNCELENMESİ
  ÖZLÜ S., DEDEOĞLU ÖZKAN S., AKYOL D.
  IBAD 2018, Üsküp, Macedonia, 9 - 11 July 2018, pp.197-204
 29. MEKÂN DİZİM YÖNTEMİYLE KENTSEL MEKÂNLARININ OKUNMASI: ANTALYA İLİ FİNİKE İLÇESİ SAHİL BÖLGESİ AÇIK MEKÂN TASARIMI ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME
  AKYOL D., ÖZKAN D. G.
  3rd International Scientific Research Congress on Humanities and Social Sciences (IBAD - 2018), Skopje, Macedonia, 9 - 11 July 2018, pp.80
 30. Yürünebilirliğin Yaya Algısını Ölçmek: Trabzon Trabzonspor Bulvarı Örneği
  ÖZKAN D. G. , AKYOL D.
  SUEP2018 Uluslararası Kentleşme ve Çevre Sorunları Sempozyumu, Eskişehir, Turkey, 28 - 30 June 2018, pp.218-225
 31. Kentsel Dönüşüm Bağlamında Dönüşen Peyzajın Peyzaj Şehirciliği Perspektifinde İncelenmesi
  AKYOL D.
  Uluslararası Kentleşme ve Çevre Sorunları Sempozyumu (ISUEP2018), Eskişehir, Turkey, 28 - 30 June 2018, pp.94-100
 32. Son Dönem Kentsel Tasarım Proje Yarışması Yaklaşımlarının PeyzajMimarlığı Açısından Değerlendirilmesi
  ÇİĞDEM A., AKYOL D.
  ISAS 2018, Antalya, Turkey, 11 - 13 April 2018, pp.41
 33. KENTSEL YAŞAM KALİTESİNİN TRABZON İLİ ÖRNEĞİNDE ÖLÇÜLMESİ
  AKYOL D., ÇİĞDEM A., ŞENİK B.
  ıı. Uluslararası Şehir Çevre Sağlık Kongresi, Nevşehir, Turkey, 16 - 20 April 2018
 34. MEMNUNİYET VE MAHALLEYE BAĞLILIK DÜZEYİNİN TOPLULUK DUYGUSU İLE İLİŞKİSİ: TRABZON ÇUKURÇAYIR MAHALLESİ ÖRNEĞİ
  ÖZKAN D. G. , DEDEOĞLU ÖZKAN S., AKYOL D.
  ıı. Uluslararası Şehir Çevre Sağlık Kongresi, Nevşehir, Turkey, 16 - 20 April 2018
 35. SÜRDÜRÜLEBİLİR MAHALLE ÖLÇEĞİNDE YERELE ÖZGÜ BİR SERTİFİKASYON SİSTEMİ:TRABZON KONAKLAR MAHALLESİ ÖRNEĞİ
  AKYOL D., ÇİĞDEM A., ŞENİK B.
  ıı. Uluslararası Şehir Çevre Sağlık Kongresi, Nevşehir, Turkey, 16 - 20 April 2018
 36. Memnuniyet ve Mahalleye Bağlılık Düzeyinin Topluluk Duygusu ile İlişkisi: Trabzon Çuukurçayır Mahallesi Örneği
  ÖZKAN D. G. , DEDEOĞLU ÖZKAN S., AKYOL D.
  II. Uluslararası Şehir Çevre Sağlık Kongresi, Nevşehir, Turkey, 16 - 20 April 2018, pp.678-679
 37. SON DÖNEM KENTSEL TASARIM YARIŞMALARINDA ÖN PLANA ÇIKAN KONSEPTLER VE BUNLARIN PEYZAJ MİMARLIĞI AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ
  ÇİĞDEM A., AKYOL D.
  I. Uluslararası Bilimsel Çalışmalarda Yenilikçi Yaklaşımlar Sempozyumu(ISAS2018), Antalya, Turkey, 11 - 13 April 2018
 38. PEYZAJ MİMARLIĞI İLK YIL EĞİTİMİNDE KAVRAMDAN MEKANA GEÇİŞİN ANAHTARI OLARAK TEMEL TASARIM STÜDYOSU PRATİĞİ
  KALIN A., AKYOL D., TARAKCİ EREN E.
  1st International Congresses on New Horizons in Education and Social Science (ICES - 2018), İstanbul, Turkey, 9 - 11 April 2018
 39. ENDÜSTRİ DEVRİMİ SONRASI KENT PEYZAJLARI; İNSAN VE DOĞA İLİŞKİSİ
  ÇİĞDEM A., AKYOL D., ALPAK E. M.
  II. INES Uluslararası Akademik Araştırmalar Kongresi, Antalya, Turkey, 18 - 21 October 2017, pp.564
 40. FAIRYTALE OR NIGHTMARE? INVESTIGATIONS ON REVERSING COASTAL CITY SILHOUETTE OF IZMIR
  AKYOL D., KALIN A.
  LIVENARCH 5 th International Congress, 28 - 30 September 2017
 41. WITH NATURE IN MIND: “GREEN METAPHORS” AS AN APPROACH TO REFLECT ENVIRONMENTAL CONCERNS AND AWARENESS IN LANDSCAPE DESIGN
  MUMCU S., YILMAZ S., AKYOL D.
  INTERNATIONAL U.A.B. – B.EN.A. CONFERENCE ENVIRONMENTAL ENGINEERING AND SUSTAINABLE DEVELOPMENT, 25 June - 27 May 2017, pp.118
 42. A STUDY ON PLANTATION OF TRABZON-SURMENE KUTLULAR SOLID WASTE LANDFILL SITE
  TARAKCİ EREN E., DÜZENLİ T., AKYOL D., Tarakçı H.
  INTERNATIONAL U.A.B. – B.EN.A. CONFERENCE ENVIRONMENTAL ENGINEERING AND SUSTAINABLE DEVELOPMENT, Alba Iulıa, Romania, 25 - 27 May 2017, pp.67
 43. ALGISAL YANILSAMALARIN PEYZAJ TASARIMNDA DEĞERLENDİRİLMESİ
  YILMAZ S., MUMCU S., AKYOL D.
  2. ULUSLARARASI MÜHENDİSLİK MİMARLIK VE TASARIM KONGRESİ, Turkey, 13 - 15 May 2017, pp.738-739
 44. ALGISAL YANILSAMALARIN PEYZAJ TASARIMINDA DEĞERLENDİRİLMESİ
  YILMAZ S., MUMCU S., AKYOL D.
  2. Uluslararası Mühendislik Mimarlık ve Tasarım Kongresi, Kocaeli, Turkey, 13 - 15 May 2017, pp.738-739
 45. ALGISAL YANILSAMALARIN PEYZAJ TASARIMINDA DEĞERLENDİRİLMESİ
  YILMAZ S., MUMCU S., AKYOL D.
  2. Uluslararası Mühendislik Mimarlık ve Tasarım Kongresi, 13 - 15 May 2017, vol.738
 46. KENT MERKEZİNDEKİ CADDELERDE YAYA HAREKETLERİ VE YOĞUNLUKLARI; TRABZON, MARAŞ CADDESİ ÖRNEĞİ
  TARAKCİ EREN E., DÜZENLİ T., AKYOL D.
  2. ULUSLARARASI MÜHENDİSLİK MİMARLIK VE TASARIM KONGRESİ, Kocaeli, Turkey, 12 - 13 May 2017, pp.192
 47. KENT MERKEZİNDEKİ CADDELERDE YAYA YOĞUNLUKLARI: TRABZON MARAŞ CADDESİ ÖRNEĞİ
  TARAKCİ EREN E., DÜZENLİ T., AKYOL D.
  2.MÜHENDİSLİK MİMARLIK VE TASARIM KONGRESİ, Kocaeli, Turkey, 12 - 13 May 2017
 48. ÇEVRESEL ALGI VE TERCİH ÇALIŞMALARINDA KULLANILAN BİR TEKNİK: ZİYARETÇİ TEMELLİ FOTOĞRAFLAMA-V.E.P.(VİSİTOR EMPLOYED PHOTOGRAPHY)
  DÜZENLİ T., TARAKCİ EREN E., AKYOL D.
  2. ULUSLARARASI MÜHENDİSLİK MİMARLIK VE TASARIM KONGRESİ, Kocaeli, Turkey, 12 - 13 May 2017, pp.188
 49. KENT FORMUNUN KIYIYA ERİŞİM ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ: KARŞIYAKA VE MAVİŞEHİR ÖRNEĞİ
  AKYOL D., ÇİĞDEM A.
  2. Uluslararası Bilimsel Araştırmalar Kongresi İnsan ve Toplum Bilimleri, İstanbul, Turkey, 20 - 23 April 2017, pp.227
 50. INTEGRATION OF GREEN INFRASTRUCTURE IN LANDSCAPE PLANS IN TURKEY
  ACAR C., AKYOL D.
  Green Infastructure: Nature Based Solutions For Sustainable and Resilient Cities, Terni, Italy, 4 - 07 April 2017, pp.275
 51. A Review For Designing Action with “Problem Solving” Methods in Landscape Architecture Education
  YAVUZ A., AKYOL D.
  XII. European Conference on Social and Behavioral Science, Sicilya, Italy, 25 - 28 January 2017, pp.25
 52. Examination of Effect of Globalization on Urban Landscape through Trabzon Çömlekçi Urban Transformation Field in the Context of Urban Structure
  AKYOL D.
  IV. INTERNATIONAL CONTEMPORARY URBAN ISSUES CONFERENCE ON INFORMALITY, İstanbul, Turkey, 24 - 26 November 2016
 53. Possibility of Leed Certified Cities as an Alternatıve to Urbanization Issues
  YAVUZ A., AKYOL D.
  International City Planning and Urban Desiıgn Conference On Cities And City Plans: The Past and The Future, İstanbul, Turkey, 8 - 09 April 2016, pp.1-10
 54. POSSIBILITY OF LEED CERTIFIED CITIES AS AN ALTERNATIVE TO URBANIZATION ISSUES
  YAVUZ A., AKYOL D.
  International City Planning and Urban Design Conference, İstanbul, Turkey, 8 - 09 April 2016
 55. COASTAL AREAS AS A PLACE FOR NEOLIBERAL URBANIZATION
  AKYOL D., ŞENİK B.
  Macodesu2015, Trabzon, Turkey, 18 - 20 September 2015
 56. YASAL DÜZENLEMELER ÇERÇEVESİNDE KENT YÖNETİMİNDE EKOLOJİK SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK
  AKYOL D., ÖZBEK SÖNMEZ E. İ.
  ULUSLARARASI KENT ARAŞTIRMALARI KONGRESİ, Eskişehir, Turkey, 16 - 17 April 2015
 57. Yasal Düzenlemeler Çerçevesinde Kent Yönetiminde Ekolojik Sürdürülebilirlik
  AKYOL D., SÖNMEZ İ. Ö.
  Kent Araştırmaları Kongresi, Eskişehir, Turkey, 16 - 17 April 2015, pp.266-285
 58. DÖNÜŞEN KENTSEL YAPININ KAMUSAL MEKANIN VE KENTSEL PEYZAJIN TASARIMI VE YÖNETİMİNE ETKİSİ
  AKYOL D., SÖNMEZ D. İ. Ö.
  5.Peyzaj Mimarlığı Kongresi, Adana, Turkey, 14 - 17 November 2013
 59. TEK TİP KENTLEŞMEYİ EKOLOJİ İLE UYUMLU HALE GETİREBİLME ARAYIŞI-LEED SERTİFİKALI KENTLER OLASILIĞI
  AKYOL D., GÜNEY Y. D. M. E.
  5.Peyzaj Mimarlığı Kongresi, Adana, Turkey, 14 - 17 November 2013
 60. Kıyı Alanları,Tasarımında Çeşitlilik ve Bütünlük İlkelerinin Öneminin Alt Bölge Tespitleri ile Değerlendirilmesi.
  AKYOL D., SÖNMEZ D. İ. Ö. , ŞENİK B.
  Karşıyaka 2. Kültür ve Çevre Sempozyumu, İzmir, Turkey, 6 - 08 November 2013
 61. KENTLEŞME İLE OLUŞAN ÇEVRE SORUNLARINA BİR ALTERNATİF OLARAK PERMAKÜLTÜR
  AKYOL D.
  XI. Ekoloji ve Çevre Kongresi, Samsun, Turkey, 1 - 04 October 2013

Invited Congress and Symposium Activities

1st International Congresses on New Horizons in Education and Social Science (ICES - 2018), Attendee, İstanbul, Turkey, 2018
INTERNATIONAL U.A.B. – B.EN.A. CONFERENCE ENVIRONMENTAL ENGINEERING AND SUSTAINABLE DEVELOPMENT, Attendee, Cluj-Napoca, Romania, 2017
2.Uluslararası Mühendislik Mimarlık ve Tasarım Kongresi, Attendee, Kocaeli, Turkey, 2017
Green Infastructure: Nature Based Solutions For Sustainable and Resilient Cities, Attendee, Terni, Italy, 2017
IV. INTERNATIONAL CONTEMPORARY URBAN ISSUES CONFERENCE ON INFORMALITY NOVEMBER 24-26, 2016, Attendee, İstanbul, Turkey, 2016
TÜBİTAK 4004 Kızılırmak Deltası Bilim Işığında Doğa Okulu, Attendee, Samsun, Turkey, 2016
CPUD 16 / City Planning and Urban Design Summit and Conference, Attendee, İstanbul, Turkey, 2016
Sürdürülebilirlik kapsamında Deniz ve Kıyısal Alan Gelişimi 2015 (MACODESU 2015) Kongresi, Attendee, TRABZON, Turkey, 2015
1. Uluslararası Kent Araştırmaları Kongresi, Attendee, Eskişehir, Turkey, 2015
Karşıyaka Kültür ve Çevre Sempozyumu, Attendee, İzmir, Turkey, 2013
5.Peyzaj Mimarlığı Kongresi, Attendee, Adana, Turkey, 2013
XI. Ekoloji ve Çevre Kongresi, Attendee, Samsun, Turkey, 2013

Citations

Total Citations (WOS):1
h-index (WOS):1

Research Areas

Agricultural Sciences, Agriculture, Landscape Architecture, Landscape Planning, Urban Landscape Planning, Architecture, City and Regional Planning, Urban Planning and Development, Engineering and Technology